Dotacje unijne z DentalWay – to proste!

Dotacje z unii europejskiej

Od lat wspieramy właścicieli praktyk stomatologicznych oraz lekarzy dentystów w procesie pozyskiwania dotacji z UE. Napisaliśmy dla naszych Klientów setki wniosków o środki na dofinansowanie inwestycji lub szkoleń. Dzięki dotacjom ich podmioty stały się jeszcze bardziej konkurencyjne na rynku. Zdobyte doświadczenie pozwala nam dokładnie dopasować program unijny do potrzeb stomatologów.

DOTACJE NA SZKOLENIA STOMATOLOGICZNE (I NIE TYLKO)

Wysokość dotacji wynosi 70-80 proc. w zależności od województwa. Warto pamiętać, że firmy, które oferują takie szkolenia muszą spełnić wiele rygorystycznych warunków. Z radością podkreślamy, że Instytu DentalWay posiada wszelkie certyfikaty uprawniające do realizacji refundowanych szkoleń.

DZIĘKI WSPARCIU DENTALWAY LEKARZE DENTYŚCI PODNOSILI KOMPETENCJE NA SZKOLENIACH Z ZAKRSESU M.IN.: IMPLANTOLOGII, ORTODONCJI, OKLUZJI, ENDODONCJI, ZARZĄDZANIA, KOMUNIKACJI Z PACJENTEM. 

DOTACJE NA STWORZENIE MIEJSCA PRACY W PRAKTYCE DENTYSTYCZNEJ

Propozycja dla tych lekarzy dentystów, którzy chcą wykorzystać środki dostępne w lokalnych Urzędach Pracy, w ramach programu „Stworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego”. Pracodawca może ubiegać się o BEZZWRTOTNĄ dotację w wysokości ok. 24 tys. zł. Warunkiem otrzymania środków jest stworzenie miejsca pracy w prowadzonym podmiocie. Zatrudnionym może być WŁASNY kandydat lub jeden z kandydatów przedstawionych przez Urząd.

Zgodnie z idą programu pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia pracownika na umowę o pracę oraz utrzymanie miejsca pracy przez 24 miesiące. Istnieje możliwość zwolnienia zatrudnionej osoby, jednakże Urząd przysyła kolejną, aż do momentu upłynięcia umownego okresu realizacji dotacji.

DZIĘKI WSPARCIU DENTALWAY WŁAŚCICIELE PRAKTYK STWORZYLI MIEJSCA PRACY M.IN. DLA: higienistek, asystentek, rejestratorek.

DOTACJE NA BADANIA MEDYCZNE I STOMATOLOGICZNE

Stanowią szansę dla stomatologów, którzy planują rozwój swoich podmiotów poprzez inwestycje w nowe technologie, realizację i wdrażanie unikalnych badań czy współpracę z naukowcami. Kluczem do sukcesu jest właściwe dopasowanie pomysłu do jednego z unijnych programów. Najlepiej zrobić to korzystając z wiedzy i doświadczenia ekspertów DentalWay. Środków na dotacje unijne w perspektywie 2014-2020 jest naprawdę dużo.

DZIĘKI WSPARCIU DENTALWAY W PRAKTYKACH STOMATOLOGICZNYCH ZREALIZOWANO BADANIA Z ZAKRESU M.IN.: „Wykorzystania termowizji i tomografii komputerowej w diagnostyce chorób przyzębia”

DOTACJE INWESTYCYJNE NA SPRZĘT STOMATOLOGICZNY

Oferta dla tych właścicieli praktyk, którzy pragną podnieść jakość realizowanych usług poprzez zakup innowacyjnego sprzętu. W zależności od lokalizacji gabinetu realna wartość dofinansowania wynosi 40-50 proc. wartości kosztów kwalifikowanych, za wyjątkiem centrum Warszawy, gdzie wynosi ona 35 proc. Dotację można przeznaczyć na wszelki sprzęt podnoszący jakość świadczonych usług – od małych urządzeń, po drogie, zaawansowane technicznie produkty. Minimalna wartość projektu wynosi 250 tys. zł, dla woj. mazowieckiego – 1,2 mln zł. Należy pamiętać, że dotacje nie przysługują na koszty zakupu lub budowy nieruchomości.

DZIĘKI WSPARCIU DENTALWAY STOMATOLODZY OTRZYMALI DOTACJE NA ZAKUP M.IN.: tomografów, CAD/CAM, unitó stomatologicznych, mirkoskopów, laserów stomatologicznych, skanerów zewnątrzustnych.

DOTACJE UNIJNE W PRAKTYCE – DENTALWAY RADZI 

 1. Dotacje unijne są znakomitą alternatywą przede wszystkim dla stomatologów, którzy chcą się rozwijać i zamierzają to robić bez względu na otrzymane wsparcie. Dlaczego o tym piszemy? Przede wszystkim, aby uświadomić, że NIE MA dotacji, w których nie jest wymagany wkład własny.
 2. Sporządzenie wniosku, sporządzenie studium wykonalności, sporządzenie analizy finansowej, stworzenie analizy CSR – to tylko niektóre z etapów aplikacji o środki unijne. Bez tego żaden gabinet NIE MA SZANS na dotację. Eksperci DentalWay znają się na tym, jak mało kto. Szczegółowa wycena naszych usług powstaje na bazie indywidualnych rozmów z Klientem.
 3. Znów o pieniądzach. Można zyskać naprawdę dużo, ale należy pamiętać, że refundacja wydatków następuje nawet 12 MIESIĘCY po otrzymaniu pozytywnej decyzji. To Ty decydujesz, czy możesz poczekać.
 4. Do większości projektów wymagana jest DOKUMENTACJA POTWIERDZAJĄCA INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU przygotowana przez jednostkę naukową. Doświadczenie ekspertów DentalWay w tym zakresie jest nieocenione. To, co wydaje się być skomplikowane – z chęcią przełożymy na język polski.
 5. Dotacji unijnych NIE WARTO się bać. Skorzystało z nich tysiące lekarzy dentystów i pewnie skorzysta więcej. Kluczem do zadowolenia jest uproszczenie żmudnego procesu pozyskiwania środków i przekonanie, że firma, z którą podejmujemy współpracę w pełni rozumie nasze potrzeby. Dla DentalWay indywidualne podejście do dotacji unijnych nie jest banałem.

Dotacje unijne dla stomatologów – czym zajmuje się DentalWay?

 • Konsultacje indywidualne
 • Planowanie projektu pod kątem oceny merytorycznej
 • Wskazanie firm i urządzeń spełniających kryterium innowacyjności poniżej 3 lat na świecie
 • Pomoc przy pozyskaniu dokumentów na innowacyjność od właściwej (medycznej) jednostki naukowej – uczelni
 • Analiza rynku stomatologicznego
 • Sporządzenie wniosku
 • Sporządzenie studium wykonalności
 • Sporządzenie analizy finansowej
 • Stworzenie analizy rynku
 • Stworzenie analizy CSR
 • Kontrolowanie wniosku i poprawki na etapie oceny formalnej i merytorycznej
 • Rozliczenie projektu
Cennik:
Sporządzenie wniosku bon na innowacje 4 tys. zł netto
Sporządzenie wniosku inwestycyjnego 7–9 tys. zł netto
Studium wykonalności 8–10 tys. zł netto
Analiza konkurencji 3 tys. zł netto
Dokumenty na innowacyjność 2–3 tys. zł netto
Wynagrodzenie sucess fee 4–5% wartość pozyskanych dotacji
Wynagrodzenie za rozliczenie projektu 3-5% wartości pozyskanych dotacji

 

W przypadku nieotrzymania dotacji 50% wpłaconej kwoty można wykorzystać na szkolenia firmy DentalWayz zakresu biznes i komunikacja.