Profesjonalna recepcja 3 – Asertywność i trudne sytuacje

Obsługa dla personelu pomocniczego

Szczegóły szkolenia

 • Warszawa
 • 19 listopada 2022
 • 2022-11-19 10:00 – 2022-11-20 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Profesjonalna recepcja 3 – Asertywność i trudne sytuacje

Warszawa

2022-11-19 10:00 – 2022-11-20 17:00
19 listopada 2022

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Profesjonalna recepcja 3 – Asertywność i trudne sytuacje

Warszawa

2022-11-19 10:00 – 2022-11-20 17:00
19 listopada 2022

DRUKUJ

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie modelu komunikacji Nonviolent Communication (NVC) oraz zaprezentowanie jak za pomocą NVC konstruktywnie udzielać pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej, prosić o wsparcie i budować relacje oparte na współpracy, konstruktywnie odmawiać, konstruktywnie reagować na odmowę. Nonviolent Communication (NVC) to rewolucyjny model komunikacji oraz zmiany swoich negatywnych postaw stworzony przez Marshalla Rosenberga – amerykańskiego psychologia, psychoterapeuty i mediatora.

Grupa docelowa

Osoby pracujące w różnych zespołach.

Ramowy program usługi

1. Psychologia konfliktów:

 • jawny i niejawny poziom konfliktu,
 • wpływ sposobu komunikacji na tworzenie się konfliktów – błędy na poziomie treści i błędy na poziomie formy komunikatu (język dominacji),
 • drabina konfliktu – ewolucja konfliktu oraz konstruktywne pracowanie z nim na różnych jego poziomach.

 

2. Psychologia komunikacji:

 • model kwadratu komunikacyjnego Friedmana Schulz von Thuna  – 4 sposoby słuchania i wyrażania komunikatów,
 • komunikacja i emocje – czyli jak to, co mówimy wpływa na sposób myślenia, stany emocjonalne i zachowania innych ludzi,
 • język dominacji – najczęstsze błędy komunikacyjne, które niszczą dobrą atmosferę w zespole, motywację pracowników i zaogniają konflikty (czynna i bierna agresja).

 

3. Wprowadzenie do NVC – 4 elementy komunikacji relacyjnej:

 • różnice pomiędzy komunikacją relacyjną i tradycyjną komunikacją,
 • różnice między komunikatem TY, a komunikatem JA,
 • narzędzia NVC – empatyczna szczerość i empatyczna parafraza,
 • różnice między standardową parafrazą, a empatyczną parafrazą,
 • różnice między destruktywną szczerością, a empatyczną szczerością,
 • pułapki w praktykowaniu NVC – różnica między empatią emocjonalną, a empatią poznawczą według Paula Bloom’a.

 

4. Konstruktywne radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych:

 • inteligencja emocjonalna,
 • konstruktywnie i destruktywne metody pracy ze stresem,
 • proces pracy ze stresem w oparciu o NVC – zachowanie spokoju w sytuacjach trudnych.

 

5. Stosowanie NVC w rozmowach z trudnym pacjentem:

 • formułowanie próśb w oparciu o NVC,
 • konstruktywne odmawianie wg NVC,
 • konstruktywne reagowanie na odmowę wg NVC,
 • konstruktywne dziękowanie wg NVC.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • psychologii komunikacji,
 • nawyków komunikacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo powstawania nieporozumień i konfliktów,
 • nawyków komunikacyjnych negatywnie wpływających na atmosferę i chęć współpracy.
 • modelu komunikacji Nonviolent Communication (NVC).

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • stosowania technik pracy z emocjami ułatwiających zachowanie spokoju w sytuacjach trudnych,
 • wzmocnienia asertywności,
 • stosowania technik komunikacji, pozwalających szybciej dochodzić do porozumienia.

Po szkoleniu Uczestnicy posiadają kompetencje:

 • konstruktywnego udzielania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej,
 • budowania relacji opartych na współpracy.

Wybierz termin i temat szkolenia:

Podane ceny są cenami brutto

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…