Szczegóły szkolenia

 • Częstochowa
 • 12 marca 2020
 • 2020-03-12 10:00 – 2020-03-13 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Bilety

 • Brak miejsc
Koszyk
Dziękujemy i Zapraszamy

Diagnostyka i leczenie interdyscyplinarne problemów zwarcia i schorzeń stawu sk-ż dla ortodontów – Poziom II

Częstochowa

2020-03-12 10:00 – 2020-03-13 17:00
12 marca 2020

000000

Błażej Szczerbaniewicz

Inne wydarzenia Organizatora

Diagnostyka i leczenie interdyscyplinarne problemów zwarcia i schorzeń stawu sk-ż dla ortodontów – Poziom II

Częstochowa

2020-03-12 10:00 – 2020-03-13 17:00
12 marca 2020

DRUKUJ

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie jest przeznaczone dla lekarzy dentystów zajmujących się ortodoncją.

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu pogłębienie umiejętności Uczestników z zakresu okluzji w obszarze ortodoncji. Celem głównym szkolenia jest przystosowanie Uczestników do samodzielnego leczenia, procedur postępowania przy jednoczesnej analizie stanu poprawy i dostosowywania algorytmów leczenia w zależności od szybkości regeneracji miejsca urazowego. Uczestnicy szkolenia pogłębią swoje kompetencje w zakresie leczenia i postępowania według algorytmów oraz interdyscyplinarnego leczenia problemów stomatologicznych związanych z wadami zgryzu.

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę dotyczącą:

 • Bruksizmu: definicja, podział, przyczyny, kierunek diagnozowania i sposoby leczenia. Diagnostyki i leczenia patologicznego starcia zębów wywołanego bruksizmem i czynnikami chemicznymi.
 • Roli struktur narządu żucia (mięśnie, ssż) w procesie adaptacji u pacjentów z bruksizmem. Projektowania prac protetycznych i modeli okluzji u pacjentów z patologicznie startym uzębieniem, zarówno na zębach własnych jak i u pacjentów z odbudowami protetycznymi wspartymi na implantach.
 • Roli materiałów odpowiednich do odtworzenia patologicznie startego uzębienia. Odmienności patologicznie startego uzębienia oraz bruksizmu u dzieci.
 • Roli wymiaru pionowego zwarcia oraz związanej z nim utraty miejsca pod przyszłe uzupełnienia odtwórcze.
 • Schematu postępowania u pacjentów przygotowanych do kompleksowej przebudowy zwarcia.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • Dokonuje diagnostyki różnicowej patologicznego starcia uzębienia, na co zwrócić uwagę i jak leczyć.
 • Rozpoznaje różne czynniki układowe towarzyszącye bruksizmowi, takie jak zaburzenia oddychania, snu czy przewodu pokarmowego.
 • Wyciągania wniosków na podstawie historii medycznej pacjenta i sytuacji klinicznej oraz badań diagnostycznych – na podstawie danych wyjściowych planuje leczenie interdyscyplinarne między lekarzem prowadzącym a zespołe, lekarzy dentystów.
 • Ustala odpowiedni wymiar pionowy zwarcia potrzebnego do odbudowy patologicznie startego uzębienia.

Po szkoleniu Uczestnik ma kompetencje:

 • Samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej z pacjentem oraz prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z problematyką okluzji i zaburzeń narządu żucia w ujęciu interdyscyplinarnym, a także skutecznej komunikacji z lekarzami innych specjalności zajmujących się problematyką bruksizmu.
 • Analizowania przypadków stomatologicznych, planowania leczenia i zmiany postępowania w zależności od sytuacji klinicznej pacjenta.
 • Wybiera najlepszą opcję terapeutyczną związaną nie tylko z uzębieniem pacjenta ale i schorzeniami układowymi.

Ramowy program usługi:

 1. Wprowadzenie do schorzeń ssż; anatomia i patologia struktur twarzoczaszki ze szczególnym uwzględnieniem biomechaniki ssż pod kątem
 2. Ból obszaru jamy ustnej i twarzy, rola wywiadu i badania klinicznego w postawieniu prawidłowej Pokaz praktyczny z pacjentem. (testy oporowe, prowokacyjne, trakcja, translacja, lokalizacja i wywoływanie punktów spustowych).
 3. Zgryz urazowy jako przykład braku stabilizacji ortopedycznej na poziomie zębów algorytmy postępowania przed, w trakcie i po leczeniu Pokaz kliniczny.
 4. Samodzielna nauka najczęstszych technik diagnostycznych wykorzystywanych w badaniu klinicznym (testy oporowe, prowokacyjne, trakcja, translacja, lokalizacja i wywoływanie punktów spustowych).
 5. Pacjent z ograniczoną/nadmierną ruchomością żuchwy w gabinecie ortodontycznym. Algorytmy postępowania.
 6. Pacjent z odgłosami akustycznymi w stawie sż.
 7. Szyny zwarciowe jako przykład przywracania utraconej stabilizacji Omówienie różnych typów szyn: stabilizującej, repozycyjnej, piwotującej, NTI. Wskazania do stosowania poszczególnych rodzajów szyn. Algorytmy noszenia szyn u pacjentów ortodontycznych przed, w trakcie i po zakończonym leczeniu ortodontycznym.
 8. Wykonawstwo laboratoryjne szyny stabilizującej – pokaz Oddanie szyny i jej dopasowanie – pokaz z pacjentem.
 9. Opcja: istnieje możliwość wykonania szyny dla każdego uczestnika szkolenia i dopasowania jej na kursie.
 10. Starcie patologiczne zębów. Standardowy przykład współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy ortodontą – stomatologiem odtwórczym i Omówienie starcia tylko w odcinku przednim tylko w odcinku bocznym, uogólnionego starcia zębów.
 11. Wywiad i badanie kliniczne pacjenta z starciem patologicznym zębów. Pokaz praktyczny z udziałem Praktyczne różnicowanie kliniczne pod kątem ortodontycznym.
 12. Bruksizm i inne parafunkcje jako przykład sensytyzacji OUN. Jak rozmawiać, diagnozować i leczyć. Praktyczne zastosowanie kliniczne aparatu Bruxoff jako dedykowanego stomatologom urządzenia do diagnostyki bruksizmu.