Szczegóły szkolenia

 • Białystok
 • 18 stycznia 2020
 • 2020-01-18 10:00 – 2020-01-19 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Bilety

 • Brak miejsc
Koszyk
Dziękujemy i Zapraszamy

Innowacyjna okluzja i fizjoterapia stomatologiczna w leczeniu pacjentów z bólami głowy, kręgosłupa i wadami postawy – Część podstawowa

Białystok

2020-01-18 10:00 – 2020-01-19 17:00
18 stycznia 2020

000000

Karol Gorzechowski

Inne wydarzenia Organizatora

Innowacyjna okluzja i fizjoterapia stomatologiczna w leczeniu pacjentów z bólami głowy, kręgosłupa i wadami postawy – Część podstawowa

Białystok

2020-01-18 10:00 – 2020-01-19 17:00
18 stycznia 2020

DRUKUJ

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, masażystów, terapeutów manualnych, osteopatów lekarzy stomatologów, ortodontów, chirurgów szczękowych, logopedów, laryngologów.

Cel edukacyjny

Umiejętność rozwiązywania problemów typu:: a) rozpoznanie u pacjentów zależności i ścisłych powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami układu posturalnego, ułożeniem stóp a zgryzem; b) skuteczna pomoc pacjentom z rozwiniętą dysfunkcją czaszkowo-żuchwowo- kręgosłupową (DCZK); c) poznanie zasad, kiedy do współpracy należy zaprosić innych specjalistów, a kiedy możemy skutecznie pomóc pacjentowi samodzielne; d) skuteczne połączenie wiedzy teoretyczną z praktyką zawodową.

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • rozpoznawania u pacjentów zależności i powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami układu posturalnego, ułożeniem stóp a zgryzem;
 • sposobów skutecznej pomocy pacjentom z rozwiniętą dysfunkcją czaszkowo-żuchwowo- kręgosłupową (DCZK);
 • zasady, kiedy do współpracy należy zaprosić innych specjalistów, a kiedy możemy skutecznie pomóc pacjentowi samodzielne;
 • skutecznego połączenia wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • przeprowadzenia dokładnego wywiadu i badania w celu diagnostyki występowania dysfunkcji czaszkowo-żuchwowej i kręgosłupowej
 • planowania kompleksowego postępowania terapeutycznego w zależności od zdiagnozowanych dolegliwości
 • analizy zniekształceń twarzoczaszki i ich wpływu na zniekształcenia w układzie posturalnym pacjenta
 • analizy zniekształceń i dysfunkcji w układzie mięśniowo-szkieletowym i ich powiązanie z wadami zgryzu
 • efektywnej terapii manualnej w obrębie układu stomatognatycznego, która przynosi wymierne i natychmiastowe korzyści u pacjentów bólowych
 • zasad ścisłej współpracy dentysty i fizjoterapeuty w leczeniu pacjentów z zaawansowaną dysfunkcją czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupową.

Po szkoleniu Uczestnik ma kompetencje:

Identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, w szczególności:

 • diagnostyki i terapii pacjentów z dysfunkcją czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupową (DCŻK);
 • interdyscyplinarnej współpracy dentysty z lekarzami innych specjalności;
 • skutecznego łączenia wiedzy teoretycznej z praktyka zawodową.

Praktyka

 1. Podstawowe założenia rehabilitacji stomatologicznej.
 2. Zdrowie biomechaniczne człowieka – najważniejsze, a bardzo często pomijane w leczeniu.
 3. Wady zgryzu – podział.
 4. Płaszczyzny i elementy strukturalne w narządzie ruchu i żucia.
  • sprzężenia skompensowane i nieskompensowane
 5. Pozycja szczęki i żuchwy, a postawa ciała.
 6. Pozycja szczęki i żuchwy, a funkcjonowanie stawu skroniowo-żuchwowego.
 7. Wady zgryzu zębowe i kostne – inne spojrzenie na problemy ortodontyczne.
 8. Warunki dla prawidłowego funkcjonowania stawu skroniowo-żuchwowego.
 9. Wywiad pod kątem występowania dysfunkcji czaszkowo-żuchwowej i kręgosłupowej.
 10. Pojęcie zgryzu neuromięśniowego.
 11. Co wspólnego mają kości piętowe z tyłożuchwiem? Kiedy zalecić wkładki do korekty kości piętowych?
 12. Co wpływa na prawidłowy stan narządu ruchu i żucia człowieka od momentu narodzin do późnej starości, czynniki wstępujące i zstępujące.
 13. Prawidłowe oddychanie i żywienie – bardzo ważne elementy wpływające na ogólny stan zdrowia człowieka, również na zdrowie biomechaniczne.
 14. Jak może pomóc duet dentysta – fizjoterapeuta w takich dolegliwościach jak:
  • bóle i zawroty głowy, omdlenia,
  • bóle kręgosłupa,
  • szumy uszne,
  • przewlekłe zapalenie ucha środkowego u dzieci,
  • wady postawy, skolioza,
  • zgrzytanie i zaciskanie zębów,
  • stany depresyjne spowodowane przewlekłym bólem,
  • zaburzenia pracy narządów wewnętrznych np. wątroby, śledziony, tarczycy itd.
 15. Praca w zespole terapeutycznym: stomatolog, fizjoterapeuta, ortopeda, logopeda, dietetyk, psycholog, ortoptysta, laryngolog, neurolog.
 16. Prezentacja przypadków własnych pacjentów z dysfunkcją czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupową.
 17. Szyna, aparat ortodontyczny, nadbudowa kompozytowa, protetyka – możliwości terapeutyczne stomatologa.
 18. Hipermobilność – co to jest i jakie ma znaczenie w leczeniu pacjentów?
 19. Przyczyny psychogenne dysfunkcji czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupowej.
 20. Planowanie zespołowego leczenia.
 21. Coaching zdrowia – jak prowadzić rozmowę z pacjentem zwracając uwagę na jego biostrukturę mózgu. Wprowadzenie do Structogramu.

PRAKTYKA

 1. Badanie stomatologiczne i fizjoterapeutyczne.
 2. Badanie narządu ruchu : ogólnej postawy, kręgosłupa i miednicy, badanie stóp pod kątem koślawości kości piętowych, testy funkcjonalne, testy kinematyczne – test szpatułkowy.
 3. Badanie w obrębie głowy.
 4. Postępowanie terapeutyczne w stanach ostrych i przewlekłych.
 5. Terapia na stawie skroniowo-żuchwowym, kości gnykowej,  języku.
 6. Postępowanie przy szczękościsku.
 7. Mobilizacja skóry i tkanki podskórnej twarzy.
 8. Mobilizacje uciskowe wewnątrzustne i zewnątrzustne punktów spustowych.
 9. Masaż tkanek głębokich.
 10. Poizometryczna relaksacja mięśni żucia.
 11. Mobilizacje stawu skroniowo-żuchwowego.
 12. Ćwiczenia w rehabilitacji stomatologicznej.
 13. Terapia ze szpatułką w pozycji leżącej, siedzącej, na piłce.
 14. Autoterapia.