Szczegóły szkolenia

 • Warszawa
 • 9 kwietnia 2021
 • 2021-04-09 10:00 – 2021-04-10 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Licówki ceramiczne – planowanie, wizualizacja, szlifowanie oraz zasady cementowania

Warszawa

2021-04-09 10:00 – 2021-04-10 17:00
9 kwietnia 2021

000000

Karolina Mazurek

Inne wydarzenia Organizatora

Licówki ceramiczne – planowanie, wizualizacja, szlifowanie oraz zasady cementowania

Warszawa

2021-04-09 10:00 – 2021-04-10 17:00
9 kwietnia 2021

DRUKUJ

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji lekarzy stomatologów w zakresie planowania i przeprowadzania leczenia w strefie odcinka estetycznego pod kątem estetycznych uzupełnień protetycznych. Osiągnięcie najwyższej estetyki w pracach protetycznych wymaga zastosowania innowacyjnych technik preparacji zębów, a także korzystania z najnowocześniejszych materiałów dostępnych w zakresie techniki dentystycznej. Umiejętność połączenia tych rzeczy prowadzi do osiągnięcia zamierzonego wyniku.

Grupa docelowa

Lekarze dentyści, chcący zapoznać się z tematem wykonywania licówek od podstaw.

Ramowy program usługi

Część teoretyczna
 1. Planowanie leczenia estetycznego
 2. Jaki rodzaj uzupełnienia zastosować w odcinku przednim korona, licówka, odbudowa materiałem złożonym
 3. Jak zaplanować rekonstrukcję estetyczną całego łuku. Kiedy nie robić licówek, a kiedy jest to najlepsze rozwiązanie – wskazania i przeciwwskazania, przyczyny niepowodzeń w leczeniu protetycznym
 4. Wizualizacja leczenia i komunikacja z pacjentem,  wax-up, mock-up,
 5. Praca zespołowa  dla osiągnięcia idealnego efektu, współpraca lekarz-technik
 6. Współpraca z laboratorium protetycznym – dobór koloru, projekt uzupełnień, dokumentacja fotograficzna
 7. Dobór właściwego materiału ceramicznego do wykonania licówek i konsekwencje złych wyborów, podział ceramik dentystycznych.
 8. Sposoby, wytyczne do preparacji zębów.
 9. Technika szlifowania do licówek – cz. teoretyczna
 10. Technika wykonania licówek typu no-prep, czy to w ogóle możliwe?
 11. Wyciski precyzyjne – prawidłowe pobieranie wycisków;
 12. Kontrola uzupełnień w jamie ustnej – kolor, kształt, oczekiwania pacjenta.
 13. Cementowanie adhezyjne –  najważniejsza procedura; materiały i techniki.
 14. Uzupełnienia tymczasowe na oszlifowanych filarach.
Część praktyczna
 1. Przygotowanie indeksów silikonowych do szlifowania;
 2. Szlifowanie filarów do licówek, narzędzia i technika;
 3. Wykonanie uzupełnień tymczasowych na oszlifowanych filarach

 

Informacje organizacyjne: 

Czas szkolenia: 2 dni / 14 godz.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Materiały szkoleniowe: podczas szkolenia będą dostępne dla uczestników wspierające materiały szkoleniowe, w postaci prezentacji multimedialnej oraz sylabusy części praktycznej. Dodatkowo podczas szkolenia uczestnicy będą pracować na fantomach.  Materiały jakie są zapewnione na szkoleniu to końcówki przyspieszające na mikrosilnik.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik ma kompletną i uporządkowaną wiedzą z zakresu:

 • planowania, szlifowania, pobierania wycisków, wykonania prowizorium i cementowania ostatecznego licówek.
 • przypadków, w których można, a w których nie można wykonać licówek protetycznych;
 • wytycznych dla licówek porcelanowych oraz wykonanych z kompozytu laboratoryjnego;
 • rodzajów licówek prepless i nonprep;
 • przykładów klinicznych pokazujących wszystkie omawiane etapy pracy, efekty przed i po, napotykane trudności oraz niepowodzenia;
 • sposobów preparacji zębów do licówki;
 • postępowania minimalnie inwazyjnie w protetyce stomatologicznej i w innych sytuacjach.

potrafi samodzielnie:

 • dobrać rodzaj wiertła oraz kontrolować głębokość preparacji do 0,1 mm
 • pobierać precyzyjny wycisk z mas a-silikonowych w technikach jedno i dwuczasowych
 • dobrać kolor licówki współpracując z technikiem dentystycznym na miejscu i na odległość
 • przygotować ząb i licówkę do ostatecznego cementowania
 • wykonać licówkę prowizoryczną, tymczasowo osadzić i potem bez problemu zdjąć

rozwinął kompetencje:

 • projektowania estetycznego uśmiechu przy pomocy wax-up’u i mock-up’u
 • prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem licówek porcelanowych.