Szkolenia z kompetencji zawodowych

Szczegóły szkolenia

 • Warszawa
 • 28 czerwca 2019
 • 2019-06-28 10:00 – 2019-06-29 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Bilety

 • Brak miejsc
Koszyk
Dziękujemy i Zapraszamy

Licówki porcelanowe – planowanie, preparacja, osadzanie

Warszawa

2019-06-28 10:00 – 2019-06-29 17:00
28 czerwca 2019

000000

Karolina Mazurek

Inne wydarzenia Organizatora

Licówki porcelanowe – planowanie, preparacja, osadzanie

Warszawa

2019-06-28 10:00 – 2019-06-29 17:00
28 czerwca 2019

DRUKUJ

Dla kogo jest to szkolenie

Lekarze dentyści, chcący zapoznać się z tematem wykonywania licówek od podstaw.

Cel edukacyjny

Osiągnięcie najwyższej estetyki w pracach protetycznych wymaga zastosowania innowacyjnych technik preparacji zębów, a także korzystania z najnowocześniejszych materiałów dostępnych w zakresie techniki dentystycznej. Umiejętność połączenia tych rzeczy prowadzi do osiągnięcia zamierzonego wyniku.

Głównym celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji lekarzy stomatologów w zakresie planowania i przeprowadzania leczenia w strefie odcinka estetycznego pod kątem estetycznych uzupełnień protetycznych.

Ramowy program usługi

 1. Planowanie leczenia estetycznego
 2. Jaki rodzaj uzupełnienia zastosować w odcinku przednim korona, licówka, odbudowa materiałem złożonym
 3. Jak zaplanować rekonstrukcję estetyczną całego łuku. Kiedy nie robić licówek, a kiedy jest to najlepsze rozwiązanie – wskazania i przeciwwskazania, przyczyny niepowodzeń w leczeniu protetycznym
 4. Wizualizacja leczenia i komunikacja z pacjentem,  wax-up, mock-up,
 5. Praca zespołowa  dla osiągnięcia idealnego efektu, współpraca lekarz-technik
 6. Współpraca z laboratorium protetycznym – dobór koloru, projekt uzupełnień, dokumentacja fotograficzna
 7. Dobór właściwego materiału ceramicznego do wykonania licówek i konsekwencje złych wyborów, podział ceramik dentystycznych.
 8. Sposoby, wytyczne do preparacji zębów.
 9. Technika szlifowania do licówek – cz. teoretyczna
 10. Technika wykonania licówek typu no-prep, czy to wogóle możliwe?
 11. Wyciski precyzyjne – prawidłowe pobieranie wycisków;
 12. Kontrola uzupełnień w jamie ustnej – kolor, kształt, oczekiwania pacjenta
 13. Cementowanie adhezyjne –  najważniejsza procedura; materiały i techniki
 14. Uzupełnienia tymczasowe na oszlifowanych filarach
Część praktyczna
 1. Przygotowanie indeksów silikonowych do szlifowania;
 2. Szlifowanie filarów do licówek, narzędzia i technika;
 3. Wykonanie uzupełnień tymczasowych na oszlifowanych filarach;

Efekty usługi

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik ma kompletną i uporządkowaną wiedzą z zakresu:

 • planowania, szlifowania, pobierania wycisków, wykonania prowizorium i cementowania ostatecznego licówek.
 • przypadków, w których można, a w których nie można wykonać licówek protetycznych;
 • wytycznych dla licówek porcelanowych oraz wykonanych z kompozytu laboratoryjnego;
 • rodzajów licówek prepless i nonprep;
 • przykładów klinicznych pokazujących wszystkie omawiane etapy pracy, efekty przed i po, napotykane trudności oraz niepowodzenia;
 • sposobów preparacji zębów do licówki;
 • postępowania minimalnie inwazyjnie w protetyce stomatologicznej i w innych sytuacjach.

potrafi samodzielnie:

 • dobrać rodzaj wiertła oraz kontrolować głębokość preparacji do 0,1 mm
 • pobierać precyzyjny wycisk z mas a-silikonowych w technikach jedno- i dwuczasowych
 • dobrać kolor licówki współpracując z technikiem dentystycznym na miejscu i na odległość
 • przygotować ząb i licówkę do ostatecznego cementowania
 • wykonać licówkę prowizoryczną, tymczasowo osadzić i potem bez problemu zdjąć

rozwinął kompetencje:

 • projektowania estetycznego uśmiechu przy pomocy wax-up’u i mock-up’u
 • prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem licówek porcelanowych.
dr n. med. Karolina Mazurek

Ukończyłam kierunek lekarsko-dentystyczny na Warszawskiej Akademii Medycznej w 2007 roku. Podczas stażu podyplomowego rozpoczęłam pracę w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, najpierw w Studenckim Kole Naukowym, a następnie jako doktorant. Od początku pracy zawodowej interesowałam się estetycznymi uzupełnieniami ceramicznymi oraz materiałami stosowanymi w kompleksowej rekonstrukcji twardych tkanek zębów. Pracę doktorską zatytułowaną: „Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych…