Szczegóły szkolenia

 • Warszawa
 • 14 maja 2021
 • 2021-05-14 10:00 – 2021-05-15 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Licówki ceramiczne – estetyka i funkcja w trudnych sytuacjach klinicznych, cementowanie adhezyjne bez tajemnic

Warszawa

2021-05-14 10:00 – 2021-05-15 17:00
14 maja 2021

000000

Karolina Mazurek

Inne wydarzenia Organizatora

Licówki ceramiczne – estetyka i funkcja w trudnych sytuacjach klinicznych, cementowanie adhezyjne bez tajemnic

Warszawa

2021-05-14 10:00 – 2021-05-15 17:00
14 maja 2021

DRUKUJ

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest poprawnie zaprojektowanie uzupełnień protetycznych oraz nauka szlifowania do licówek ceramicznych w trudnych sytuacjach klinicznych. Dodatkowo podczas szkolenia będą poruszane takie tematy jak zamykanie diastem i trem, rekonstrukcja protetyczna/estetyczna pełnych łuków, aspekt okluzji, funkcji układu stomatognatycznego i estetyki oraz cementowanie adhezyjne licówek, które będzie trenowane w części praktycznej.

Licówki ceramiczne część II to szkolenie, które jest kontynuacją i rozszerzeniem szkolenia Licówki Porcelanowe część I. Podczas szkolenia poruszane są bardziej zaawansowane aspekty wykonania ceramicznych uzupełnień estetycznych. Część II skoncentrowana jest głównie na szlifowaniu do licówek ceramicznych w łuku dolnym i kształtach preparacji w trudnych warunkach, zamykaniu diastem i trem oraz rekonstrukcji protetycznej/estetycznej pełnych łuków. Tym, co wyróżnia szkolenie Licówki część II jest zaprezentowanie i omówienie trudnych sytuacji klinicznych – termy, stłoczenia, nauka wykonywania uzupełnień estetycznych w takich sytuacjach oraz projekt i wykonanie rozległych rekonstrukcji protetycznych z uwzględnieniem zasad okluzji.

Grupa docelowa

Lekarze dentyści, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie wykonywania estetycznych uzupełnień ceramicznych.

Plan szkolenia

1 dzień: 

Część teoretyczna:

 1. Licówki ceramiczne a ich funkcja – prawidłowe kontakty okluzyjne, zachodzenie zębów w odcinku przednim oraz prowadzenia.
 2. Zaburzenia czynnościowe – diagnostyka i leczenie.
 3. Technika no prep/ współpraca z ortodontą.

 

Część praktyczna:

 1. Szlifowanie w łuku dolnym.
 2. Szlifowanie do zamknięcia diastemy.
 3. Szlifowanie przez mock up.
 4. Trudne sytuacje kliniczne: tremy, stłoczenia.

 

2 dzień:

Część teoretyczna: 

 1. Przyzębie i licówki (szerokość biologiczna, punkty styczne, brodawki międzyzębowe, wydłużanie koron klinicznych).
 2. Cementowanie licówek ceramicznych.
 3. Dostosowanie uzupełnień w jamie ustnej – prawidłowe kontakty okluzyjne.

 

Część praktyczna:

 1. Cementowanie licówek na fantomach.
 2. Usuwanie nadmiarów cementu.
 3. Korekta okluzji i prowadzeń

 

Informacje organizacyjne:

Czas szkolenia: 2 dni / 14 godz.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Materiały szkoleniowe: podczas szkolenia będą dostępne dla uczestników wspierające materiały szkoleniowe, w postaci prezentacji multimedialnej oraz sylabusu części praktycznej. Dodatkowo podczas szkolenia uczestnicy będą pracować na fantomach. Materiały jakie są zapewnione na szkoleniu to końcówki przyspieszające na mikrosilnik.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik ma kompletną i uporządkowaną wiedzą z zakresu:

 • prawidłowych kontaktów okluzyjnych, zachodzenia zębów w odcinku przednim oraz prowadzenia,
 • zaburzeń czynnościowych,
 • techniki no prep,
 • przyzębia i licówek,
 • cementowania licówek ceramicznych,
 • dostosowywanie uzupełnień w jamie ustnej – prawidłowe kontakty okluzyjne.

potrafi samodzielnie:

 • szlifować do licówek: szlifowanie przez mock-up, kształty preparacji, szlifowanie i mock- up przy zamykaniu diastemy, technika no prep,
 • szlifować w łuku dolnym, kształty preparacji,
 • rekonstrukcję wysokości zwarcia, prawidłowych kontaktów i prowadzeń,
 • rekonstrukcję pełnych łuków.

rozwinął kompetencje:

 • adhezyjnego cementowania licówek w jamie ustnej,
 • projektowania i wykonywania rozległych rekonstrukcji protetycznych z uwzględnieniem zasad okluzji.