Szkolenia z kompetencji zawodowych

Szczegóły szkolenia

 • Częstochowa
 • 13 października 2018
 • 2018-10-13 10:00 – 2018-10-14 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Bilety

 • Brak miejsc
Koszyk
Dziękujemy i Zapraszamy

Licówki porcelanowe – planowanie, preparacja, osadzanie

Częstochowa

2018-10-13 10:00 – 2018-10-14 17:00
13 października 2018

000000

Remigiusz Budziłło

Inne wydarzenia Organizatora

Licówki porcelanowe – planowanie, preparacja, osadzanie

Częstochowa

2018-10-13 10:00 – 2018-10-14 17:00
13 października 2018

DRUKUJ

Dla kogo jest to szkolenie

Lekarze dentyści, chcący zapoznać się z tematem wykonywania licówek od podstaw.

Cel edukacyjny

Osiągnięcie najwyższej estetyki w pracach protetycznych wymaga zastosowania innowacyjnych technik preparacji zębów, a także korzystania z najnowocześniejszych materiałów dostępnych w zakresie techniki dentystycznej. Umiejętność połączenia tych rzeczy prowadzi do osiągnięcia zamierzonego wyniku. Głównym celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji lekarzy stomatologów w zakresie planowania i przeprowadzania leczenia w strefie odcinka estetycznego pod kątem estetycznych uzupełnień protetycznych.

Po szkoleniu Uczestnik ma kompletną i uporządkowaną wiedzą z zakresu:

 • planowania, szlifowania, pobierania wycisków, wykonania prowizorium i cementowania ostatecznego licówek.
 • przypadków, w których można, a w których nie można wykonać licówek protetycznych; wytycznych dla licówek porcelanowych oraz wykonanych z kompozytu laboratoryjnego; rodzajów licówek prepless i nonprep;
 • przykładów klinicznych pokazujących wszystkie omawiane etapy pracy, efekty przed i po, napotykane trudności oraz niepowodzenia;
 • sposobów preparacji zębów do licówki;
 • postępowania minimalnie inwazyjnie w protetyce stomatologicznej i w innych sytuacjach.

Po szkoleniu Uczestnik potrafi samodzielnie:

 • dobrać rodzaj wiertła oraz kontrolować głębokość preparacji do 0,1 mm
 • pobierać precyzyjny wycisk z mas a-silikonowych w technikach jedno- i dwuczasowych dobrać kolor licówki współpracując z technikiem dentystycznym na miejscu i na odległość przygotować ząb i licówkę do ostatecznego cementowania
 • wykonać licówkę prowizoryczną, tymczasowo osadzić i potem bez problemu zdjąć

Po szkoleniu Uczestnik ma kompetencje:

 • projektowania estetycznego uśmiechu przy pomocy wax-up’u i mock-up’u
 • prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związane z wykonywaniem licówek porcelanowych.

Ramowy program usługi

 1. Wskazania do licówek.
 2. Przeciwwskazania.
 3. Wybór materiału odtwórczego, podział ceramik dentystycznych.
 4. Planowanie leczenia estetycznego.
 5. Sposoby, wytyczne do preparacji zębów.
 6. Prawidłowe pobieranie wycisków.
 7. Uzupełnienia tymczasowe.
 8. Metody i procedura cementowania adhezyjnego licówek.
 9. Przyczyny niepowodzeń w leczeniu protetycznym.
 10. Współpraca LEKARZ-TECHNIK