Szczegóły szkolenia

 • Gdańsk
 • 27 czerwca 2020
 • 2020-06-27 10:00 – 2020-06-28 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Koordynator leczenia w placówce stomatologicznej

Gdańsk

2020-06-27 10:00 – 2020-06-28 17:00
27 czerwca 2020

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Koordynator leczenia w placówce stomatologicznej

Gdańsk

2020-06-27 10:00 – 2020-06-28 17:00
27 czerwca 2020

DRUKUJ

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie przeznaczone dla dentystów, menadżarów oraz właścicieli placówek stomatologicznych, którzy chcą podwyższyć swoje umiejętności negocjacyjne i kompetencje zarządcze.

Cel edukacyjny

Nowoczesna stomatologia stawia przed dentystami i menedżerami placówek stomatologicznych nowe wyzwania. Dentysta musi znać się na leczeniu, obsłudze pacjenta, organizacji gabinetu, negocjacjach handlowych i pełnić wiele innych funkcji. Nasze szkolenie dedykujemy dentystom, menedżerom i właścicielom placówek stomatologicznych, którzy chcą podwyższyć swoje umiejętności negocjacyjne i kompetencje zarządcze.

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • finansowania procedur stomatologicznych
 • tworzenia standardów obsługi pacjenta w swojej placówce
 • budowania łańcucha wartości dodanej

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • analizy potrzeb pacjentów
 • tworzenia przekazów komunikacyjnych dostosowanych do określonych grup
 • stosowania różnych technik negocjacyjnych

Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:

Samokształcenia się, rozumienia znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związane z wykonywaniem zawodu.

Zakres szkolenia:

 1. Funkcjonowanie nowoczesnych placówek stomatologicznych (jak zmienia się i rozwija nowoczesna stomatologia)
 2. Praktyczne wdrażanie trendów stomatologicznych w placówce Podstawowe pojęcia finansowe niezbędne do oceny opłacalności leczenia Strategie finansowania procedur stomatologicznych
 3. Koordynacja leczenia pacjentów zagranicznych Nowoczesne standardy obsługi pacjenta Obsługa pacjenta jako proces
 4. Podział na segmenty pacjentów oraz określenie potrzeb każdego z nich
 5. Praktyczne narzędzia i przekazy komunikacyjne skierowane do poszczególnych grup pacjentów Rola koordynatora leczenia w budowaniu wartości usługi stomatologicznej
 6. Budowanie łańcucha wartości dodanej. Dlaczego pacjent się u nas leczy? Co tak naprawdę sprzedajemy?
 7. Budowanie relacji interpersonalnych
 8. Komunikacja lekarz–pacjent– koordynator leczenia Strategie negocjacyjne
 9. Techniki negocjacyjne do zastosowania natychmiast Kompromis vs konsensus
 10. Case studies negocjacji – co działa, co nie działa, czego robić nie wolno. Jak krok po kroku zrobić to, co się sprawdza w praktyce?
mgr Marek Dornowski

Pomysłodawca, prezes i współwłaściciel Premium Dental Group – spółki, która zbudowała i zarządza placówkami stomatologicznymi Kraina Zdrowego Uśmiechu. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe, które wykorzystuje podczas szkoleń. Wśród naszych klientów ceniony za dużą wiedzę i bardzo praktyczne podejście do tematu. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolił się także w ramach Chartered Institute of Marketing. Praktyk i pasjonat…

Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…