Szczegóły szkolenia

 • Gdańsk
 • 25 kwietnia 2020
 • 2020-04-25 10:00 – 2020-04-26 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Rozwój placówki stomatologicznej z uwzględnieniem zasad biznesu i finansów

Gdańsk

2020-04-25 10:00 – 2020-04-26 17:00
25 kwietnia 2020

000000

Marek Dornowski

Inne wydarzenia Organizatora

Rozwój placówki stomatologicznej z uwzględnieniem zasad biznesu i finansów

Gdańsk

2020-04-25 10:00 – 2020-04-26 17:00
25 kwietnia 2020

DRUKUJ

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla lekarzy posiadających lub planujących  otworzyć własne gabinety stomatologiczne, jak również managerów, którzy pracują nad rozwojem placówek stomatologicznych.

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu zdobycie przez Uczestników wiedzy z zakresu finansów i biznesu oraz umiejętne wykorzystywanie tych informacji aby poprawić funkcjonowanie placówki stomatologicznej. Uczestnicy na szkoleniu uczą się analizować sytuację finansową swojej placówki stomatologicznej, budować modele biznesowe, określać kluczowe działania marketingowe i rozwojowe gabinetu, nawiązując relacje z właściwymi partnerami biznesowymi pomagającymi im zwiększyć liczbę pacjentów oraz określać i wykorzystywać kluczowe zasoby budujące przewagę konkurencyjną i wartość placówki stomatologicznej na swoim rynku docelowym.

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • Zasad finansów i biznesu, które przyczyniają się do rozwoju placówek stomatologicznych.
 • Strategii budowania przewagi konkurencyjnej.
 • Metod budowania placówki ukierunkowanej na konkretną grupę pacjentów.
 • Analiz strumieni kosztów oraz przychodów przedsiębiorstwa.
 • Pozyskiwania dotacji z UE na otwarcie gabinetu stomatologicznego.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • Buduje modele biznesowe dla swojej placówki.
 • Analizuje sytuację finansową własnego przedsiębiorstwa.
 • Dokonuje segmentacji pacjentów, pod względem ich oczekiwań, planów leczenia, preferowanych zabiegów, statusu społecznego.
 • Określa kluczowe działania realizowane w placówce.
 • Nawiązuje kontakty z pożądanymi osobami, sprawiając, że stają się oni jego kluczowymi partnerami relacji.
 • Dopasowuje odpowiedni kanał dystrybucji w procesie kontaktów z klientami.
 • Porządkuje działania oraz przekazywane informacje pacjentowi w taki sposób, aby być bardziej skutecznym.
 • Wskazuje swoje kluczowe zasoby oraz potrafi je w odpowiedni sposób promować, kreując w ten sposób swoją przewagę konkurencyjną na rynku docelowym.
 • Definiuje najważniejsze wartości firmy, dzięki którym zyskuje grono nowych pacjentów oraz zdobywa ich zaufanie.
 • Prowadzi relacje z pacjentami w sposób indywidualnie dopasowany do ich oczekiwań, charakteru oraz potrzeb leczenia.
 • Analizuje strumienie kosztów i przychodów oraz na ich podstawie wyciąga wnioski usprawniające funkcjonowanie placówki stomatologicznej.

Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:

 • Samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji biznesowej oraz prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z prowadzeniem placówki stomatologicznej.

Zakres szkolenia:

 1. Praktyczne przedstawienie wszystkich elementów składających się na model biznesowy Twojej placówki.
 2. Szczegółowa analiza zasobów biznesowych placówek uczestniczących w
 3. Na bazie analizy potencjału uczestników tworzenie indywidualnych propozycji wartości dla
 4. Planowanie finansowe, czyli tworzenie mapy kosztów i przychodów.
 5. Cost reduction czyli w których obszarach Twojego biznesu wydajesz niepotrzebnie pieniądze?
 6. Rozwijanie potencjału biznesowego – gdzie i w jaki sposób możesz generować większe przychody?
 7. Finansowanie rozwoju – analiza Twojego biznesu okiem inwestora zewnętrznego. O co zapyta Cię potencjalny inwestor? Jak przygotować biznes plan? Jakie pytania musisz zadać zanim wydasz swoje / cudze pieniądze?
 8. Omówienie głównych narzędzi biznesowych, które na co dzień będą Ci pomagać podejmować słuszne biznesowo decyzje (SWOT, macierz BCG, 5 sił Portera, zegar Bowmana).
 9. Omówienie różnych grup pacjentów, z którymi na pewno spotkasz się prowadząc biznes W jaki sposób dotrzeć do każdej z nich?
 10. Szerokie omówienie sprawdzonych w praktyce kanałów i sposobów docierania do obecnych i nowych pacjentów.

 

mgr Marek Dornowski

Pomysłodawca, prezes i współwłaściciel Premium Dental Group – spółki, która zbudowała i zarządza placówkami stomatologicznymi Kraina Zdrowego Uśmiechu. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe, które wykorzystuje podczas szkoleń. Wśród naszych klientów ceniony za dużą wiedzę i bardzo praktyczne podejście do tematu. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolił się także w ramach Chartered Institute of Marketing. Praktyk i pasjonat…

Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…