Szkolenia biznesowe

Szczegóły szkolenia

 • Warszawa
 • 12 stycznia 2019
 • 2019-01-12 10:00 – 2019-01-13 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Bilety

 • Normalny 10 miejsc 2450zł
Koszyk
Dziękujemy i Zapraszamy

Model Biznesowy DentalWay – Warsztaty zarządzania zespołem

Warszawa

2019-01-12 10:00 – 2019-01-13 17:00
12 stycznia 2019

000000

Marek Dornowski

Inne wydarzenia Organizatora

Model Biznesowy DentalWay – Warsztaty zarządzania zespołem

Warszawa

2019-01-12 10:00 – 2019-01-13 17:00
12 stycznia 2019

DRUKUJ

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla lekarzy prowadzących własne placówki, jak również managerów na co dzień zajmujących się rozwojem placówek stomatologicznych. Bardzo dużo skorzystają z niego zwłaszcza osoby  zatrudniające innych lekarzy lub współpracowników. Ważne jest by osoby uczestniczące w szkoleniu były decyzyjne, tak by po szkoleniu mogły wdrożyć sugerowane działania w praktyce.

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu pogłębienie umiejętności Uczestników z zakresu kierowania zespołem oraz umiejętnego zarządzania kompetencjami, zwracając uwagę na przydzielanie konkretnych zadań odpowiednim pracownikom oraz równocześnie wykorzystując przy tym właściwy styl przywództwa. Uczestnicy szkolenia uczą się tworzyć stanowiska pracy oraz ścieżki rozwoju swoich pracowników. Uczestnicy na szkoleniu dowiadują się jak poprawnie wdrożyć w swojej placówce interdyscyplinarny system leczenia, bazujący na wymianie wiedzy i kompetencji pomiędzy pracownikami.

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • Jakie są rodzaje kompetencji.
 • Jakie są role zespołowe w ujęciu zadaniowym i charakterologicznym. Jakie są style zarządzania.
 • Jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry lider i przywódca. Na czym polega planowanie rozwoju zawodowego pracowników.
 • Jak w praktyce wygląda interdyscyplinarne podejście do leczenia, jakie są główne przeszkody w jego wdrażaniu i jak je pokonać.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • Zarządza kompetencjami wewnątrz swojej organizacji.
 • Generuje zadania w obszary kompetencyjne i przydziela ich realizację odpowiednim pracownikom. Tworzy stanowiska pracy w oparciu o przenikające się role zadaniowe i charakterologiczne.
 • Na bazie różnych stylów zarządzania, stosuje styl dopasowany do własnej organizacji oraz jej poszczególnych interesariuszy.
 • Rozwiązuje przykładowe problemy z życia placówki stomatologicznej, które swoje źródła mają w różnicach charakterologicznych.
 • Tworzy ścieżki rozwoju kariery swoich pracowników.
 • Wdraża w własnej placówce interdyscyplinarny system leczenia bazujący na wymianie wiedzy i kompetencji pomiędzy pracownikami.

Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:

Samokształcenia się,  rozumienia znaczenie  komunikacji interpersonalnej  oraz  potrafi prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związane z wykonywaniem zawodu, w szczególności:

 • komunikacyjne,
 • organizacyjne w obszarze zwiększenia efektywności procesu obsługi pacjenta, przywódcze w obszarze wyznaczania celów i zadań pracownikom,
 • zarządcze w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.
mgr Marek Dornowski

Pomysłodawca, prezes i współwłaściciel Premium Dental Group – spółki, która zbudowała i zarządza placówkami stomatologicznymi Kraina Zdrowego Uśmiechu. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe, które wykorzystuje podczas szkoleń. Wśród naszych klientów ceniony za dużą wiedzę i bardzo praktyczne podejście do tematu. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolił się także w ramach Chartered Institute of Marketing. Praktyk i pasjonat…