Szczegóły szkolenia

 • Warszawa
 • 23 maja 2020
 • 2020-05-23 10:00 – 2020-05-24 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Konsultacja, prezentacja i akceptacja interdyscyplinarnych planów leczenia

Warszawa

2020-05-23 10:00 – 2020-05-24 17:00
23 maja 2020

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Konsultacja, prezentacja i akceptacja interdyscyplinarnych planów leczenia

Warszawa

2020-05-23 10:00 – 2020-05-24 17:00
23 maja 2020

DRUKUJ

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy dentystów.

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu pogłębienie umiejętności Uczestników z zakresu konsultacji stomatologicznej, w której dochodzi do analizy stanu zębów jamy ustnej, badań dodatkowych (pantomogram, punktowe RVG, tomografii komputerowej), badania poziomu świadomości pacjenta oraz wiedzy na temat problemów stomatologicznych. Uczestnicy szkolenia pogłębią kompetencje w zakresie analizowania typów osobowości pacjenta, analizowania ich poziomu stomatologicznego IQ oraz planowania leczenia na podstawie danych wejściowych tak, by pacjent zaakceptował plan leczenia, który Uczestnicy będą potrafili budować w sposób optymalny. Uczestnicy na szkoleniu dowiadują się jak poprawnie połączyć potrzeby emocjonalne pacjentów, style życia, możliwości finansowe oraz potrzeby życiowe niezbędne do przygotowania panu leczenia, który powinien być zrealizowany w 100%.

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • Czynników, mających wpływ na planowanie leczenia interdyscyplinarnego.
 • Najnowszych możliwości opartych o narzędzia technologii cyfrowej wykorzystywane w leczeniu stomatologicznym.
 • Dostępnych procedur badania – protetyka, estetyka, implantologia, okluzja.
 • Prowadzenia wywiadu z pacjentem oraz rozpoznawania jego potrzeb.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • Aktywnie słucha równocześnie angażując rozmówcę (pacjenta) do obszernego wypowiadania się i ujawniania swoich prawdziwych potrzeb, obaw, obiekcji oraz nawyków, które mają wpływ na decyzje o podjęciu leczenia.
 • Weryfikuje problemy uświadomione oraz problemy nieuświadomione, następnie w sposób zaplanowany i merytoryczny przedstawia pacjentowi propozycje leczenia stomatologicznego.
 • Prowadzi efektywne rozmowy z pacjentami, zarówno o aktualnym stanie zdrowia, przywróceniu funkcji, estetyce, jak i cenach planowanego leczenia, których szacowany czas powinien wynosić 5-20 minut.
 • Zwiększa efektywność w obszarach najszybciej się rozwijających – rozmowa o okluzji, implantologii, estetyce, protetyce.
 • Buduje harmonogram leczenia w oparciu o styl życia, możliwości finansowe i czasowe pacjenta.
 • Prezentuje plan leczenia w oparciu o psychologiczne potrzeby, nieuświadomione problemy oraz analizę obiekcji pacjenta.
 • Analizuje sytuacje stanu jamy ustnej, typy psychologiczne pacjenta i na tej podstawie planuje leczenie oraz prezentuje plan leczenia w sposób dopuszczalny i motywujący dla pacjenta. Prowadzi to do kilkukrotnego zwiększania akceptacji planów leczenia pacjentow
 • Prezentuje pojedyncze problemy stomatologiczne (próchnica, leczenie kanałowe, resekcja wierzchołka, most stomatologiczny, korona), a także przedstawia rozległe plany interdyscyplinarne – leczenie bezzębia, leczenie stanów zapalnych, przywracanie funkcji i estetyki.

Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:

Samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej z pacjentem oraz prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z obsługą pacjenta.

Zakres szkolenia:

 1. Budowanie marki osobistej
 2. Metody docierania do pacjentów na duże zabiegi stomatologiczne
 3. Innowacje w stomatologii budujące zainteresowanie pacjentów – budowanie przewagi konkurencyjnej
 4. Potrzeby psychologiczne pacjentów
 5. Formularze do konsultacji pacjentów
 6. Siła pierwszego wrażenia
 7. Budowanie otwartości do rozmowy bez tematów tabu
 8. Badanie potrzeb
 9. Analiza potrzeb uświadomionych i nieuświadomionych
 10. Procedura badania
 11. Wstęp do konsultacji – dialog rozgrzewający, finansowy i techniczny
 12. Prezentacja problemów stomatologicznych
 13. Rozmowy o przywróceniu zdrowia
 14. Rozmowa o przywróceniu funkcji
 15. Rozmowa o estetyce
 16. Rozmowa o cenach i płatnościach
 17. Rozmowa o potrzebach uświadomionych i nieuświadomionych
 18. Optymalizacja planu leczenia przed prezentacją
 19. Prezentacja optymalnego planu leczenia
 20. Motywacja – badania, analizy fakty i metody podtrzymania motywacji
 21. Budowanie harmonogramu leczenia w oparciu o styl życia, możliwości finansowe, i czasowe pacjenta
 22. Prezentacja planu leczenia w oparciu o psychologiczne potrzeby, nieuświadomione problemy, analizę obiekcji pacjenta
 23. Budowanie interdyscyplinarnego planu leczenia
 24. Prezentacja interdyscyplinarnego planu leczenia
Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…