Szczegóły szkolenia

 • Warszawa
 • 17 sierpnia 2019
 • 2019-08-17 10:00 – 2019-08-18 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Narzędzia diagnostyczne i motywacyjne w gabinecie higieny stomatologicznej

Warszawa

2019-08-17 10:00 – 2019-08-18 17:00
17 sierpnia 2019

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Narzędzia diagnostyczne i motywacyjne w gabinecie higieny stomatologicznej

Warszawa

2019-08-17 10:00 – 2019-08-18 17:00
17 sierpnia 2019

DRUKUJ

Dla kogo jest to szkolenie

Personel średni gabinetu stomatologicznego

Cel edukacyjny

Podczas szkolenia uczestnicy będą zdobywać i pogłębiać wiedzę i umiejętności z zakresu przeprowadzenia profesjonalnego instruktażu higieny jamy ustnej dla poszczególnych grup pacjentów. Uczestnicy dowiedzą się, jak radzić sobie w poszczególnych sytuacjach, które mogą ich spotkać podczas samodzielnej pracy z pacjentem, sposobami ich rozwiązania. Zapoznają się z narzędziami do skutecznej motywacji pacjenta, która będą utrwalać podczas warsztatów. Poznają i przećwiczą metody pracy z poszczególnymi rodzajami pacjentów (ortodontyczny, periodontologiczny, protetyczny, chirurgiczny, pedodontyczny, geriatryczny). Podczas szkolenia zostanie przedstawiany i przećwiczony innowacyjny system PeriodontalChart służący graficznemu i procentowemu przedstawieniu stanu jamy ustnej pacjenta. Dzięki możliwości dyskusji i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami kursanci rozwiną kompetencje rozwoju zawodowego i społecznego.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia:

Podczas szkolenia Uczestnik zapozna się z indywidualnymi narzędziami diagnostycznymi, które w sposób prawidłowy dopasuje do poszczególnego rodzaju pacjenta.

Uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności z zakresu przeprowadzania indywidualnego instruktażu pacjenta w zależności od przynależnej grupy (ortodontyczny, periodontologiczny, protetyczny, chirurgiczny, pedodontyczny, geriatryczny).

Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie posiadać kompetencje umożliwiające podjęcie samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie wizyty higienizacyjnej pacjenta; ortodontycznego, periodontologicznego, protetycznego, chirurgicznego, pedodontycznego oraz geriatrycznego.

Ramowy program usługi:

 • Przywitanie pacjenta
 • Typy osobowości
 • Analiza psychologiczna poziomów przywództwa
 • Budowanie autorytetu higienistki
 • Plan wizyty pierwszorazowej i wizyt kontrolnych
 • Badanie nawyków pacjentów
 • Rozmowa przed zabiegiem
 • Prezentacja efektów zabiegu
 • Instruktaż higieny
 • Narzędzia motywacyjne
 • Budowanie stomatologicznego IQ
 • Budowanie autorytetu lekarzy
 • Używania języka korzyści w rozmowach z pacjentem
 • Studium przypadków- dopasowywanie odpowiednich modeli pracy do wybranych grup pacjentów
 • Analiza poprawności wykonywanych procedur
 • Radzenie sobie z obiekcjami pacjentów
 • Jak zarabiać więcej- innowacyjne zabiegi dedykowane higienistkom
Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…