Szczegóły szkolenia

 • Katowice
 • 6 października 2019
 • niedziela, 10:00 – 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Bilety

 • Brak miejsc
Koszyk
Dziękujemy i Zapraszamy

Struktura wizyty w gabinecie higieny stomatologicznej

Katowice

niedziela, 10:00 – 17:00
6 października 2019

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Struktura wizyty w gabinecie higieny stomatologicznej

Katowice

niedziela, 10:00 – 17:00
6 października 2019

DRUKUJ

Dla kogo jest to szkolenie

Higienistki i asystentki stomatologiczne, personel średni placówki stomatologicznej.

Cel edukacyjny

Podczas szkolenia uczestnicy będą zdobywać i pogłębiać wiedzę i umiejętności z zakresu przeprowadzenia profesjonalnego instruktażu higieny jamy ustnej. Poznają i przećwiczą metody pracy z poszczególnymi rodzajami pacjentów. Uczestnicy dowiedzą się jak radzić sobie w poszczególnych sytuacjach, które mogą ich spotkać podczas samodzielnej pracy z pacjentem, sposobami ich rozwiązania.Podczas szkolenia Uczestnik zapozna się ze schematami przebiegu wizyty higienizacyjnej pierwszorazowej i kontrolnej. Uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności z zakresu prezentacji efektów zabiegów higienizacyjnych, badania nawyków pacjentów oraz poprawności wykonywanych wykonywanych procedur. Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie posiadać kompetencje umożliwiające podjęcie samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie wizyty higienizacyjnej pacjenta.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia:

 • Podczas    szkolenia   Uczestnik   zapozna   się   ze   schematami   przebiegu wizyty higienizacyjnej pierwszorazowej i kontrolnej.
 • Uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności z zakresu prezentacji  efektów  zabiegów higienizacyjnych, badania nawyków pacjentów oraz poprawności wykonywanych wykonywanych procedur.
 • Po przeprowadzonym szkoleniu uczestnik będzie posiadać kompetencje umożliwiające podjęcie samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie wizyty higienizacyjnej pacjenta.

Ramowy program usługi:

 • Przywitanie pacjenta
 • Plan wizyty pierwszorazowej i wizyt kontrolnych
 • Rozmowa przed zabiegiem
 • Prezentacja efektów zabiegu
 • Budowanie stomatologicznego IQ
 • Badanie nawyków pacjentów
 • Instruktaż higieny
 • Analiza poprawności wykonywanych procedur
Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…