Komunikacja z pacjentem

Szczegóły szkolenia

 • Warszawa
 • 8 grudnia 2018
 • 2018-12-08 10:00 – 2018-12-09 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Bilety

 • Brak miejsc
Koszyk
Dziękujemy i Zapraszamy

Model Profesjonalnej Obsługi Pacjenta – Lider personelu pomocniczego w placówce stomatologicznej

Warszawa

2018-12-08 10:00 – 2018-12-09 17:00
8 grudnia 2018

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Model Profesjonalnej Obsługi Pacjenta – Lider personelu pomocniczego w placówce stomatologicznej

Warszawa

2018-12-08 10:00 – 2018-12-09 17:00
8 grudnia 2018

DRUKUJ

Dla kogo jest to szkolenie

Dla rejestratorek, higienistek, asystentek. Szczególnie polecane osobom i klinikom, które chcą rozwijać kompetencje pozyskiwania pacjentów na kompleksowe leczenie stomatologiczne.

Cel edukacyjny

Dwudniowe szkolenie, które uczy personel pomocniczy w jaki sposób, krótko i zwięźle, badać potrzeby pacjentów, prezentować bogatą ofertę gabinetu, rozmawiać z wymagającymi pacjentami na temat drogich usług stomatologiczne (protetycznych, implantologicznych) mając jednocześnie wysokie kompetencje przywództwa w stosunku do współpracowników. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy Uczestników związanej z wykonywaniem zawodu rejestratorki, asystentki i higienistki stomatologicznej w prywatnych placówkach służby zdrowia, w szczególności w placówkach stomatologicznych. Uczestnicy na szkoleniu dowiadują się, w jaki sposób rozróżniać przekonania pacjentów, które wpływają w sposób pozytywny lub negatywny na chęć rozmowy oraz przedstawiania swoich oczekiwań i potrzeb. Ponadto Uczestnik potrafi sklasyfikować wymagania klientów oraz na ich podstawie zaprezentować odpowiednie usługi stomatologiczne. Jednym z celów szkolenia jest nabycie kompetencji przywódczych przez tych Uczestników, które są wzorem dla pozostałego personelu pomocniczego.

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • Roli oraz znaczenia informacji zwrotnej.
 • Różnic występujących pomiędzy konstruktywną, a destruktywną informacją zwrotną. Modelu kwadratu komunikacyjnego F. Sch. Von Thun’a.
 • Modelu Nonviolent Communication w procesie kształcenia nawyków konstruktywnej komunikacji. Neurologicznych poziomów funkcjonowania ludzi wg. Roberta Diltsa.
 • Teorii motywowania oraz modelu motywacji Victora Vrooma.
 • Misji lidera organizacji oraz zmian zachodzących w jego tożsamości.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • Rozpoznaje potrzeby pacjentów oraz na ich podstawie dokonuje segmentacji.
 • Rozróżnia przekonania powstrzymujące oraz motywujące człowieka przez udzielanie informacji zwrotnej.
 • Tworzy pacjentom przestrzeń i możliwości zachęcające do samodzielnego myślenia. Odpowiada w sposób płynny i konkretny na pytania zadawane przez pacjentów, bazując na najczęściej występujących potrzebach.
 • Prezentuje usługi stomatologiczne w sposób profesjonalny, adekwatny do oczekiwań klientów, uwzględniając przy tym ich podział.
 • W odpowiedni sposób przygotowuje się do rozmowy z podwładnym, dzięki czemu unika błędów podczas udzielania informacji oraz wpływa na postawę słuchacza, za pomocą rozmowy korygującej.

Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:

Samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Kamil Kuczewski

Trener i doradca. Prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. W 2009 r rozpoczął pracę w firmie CSA, która zajmowała się pozyskiwaniem klientów – tam przez 4 lata rozwijał firmę, aż doszedł do poziomu dyrektora zarządzającego, który kierował grupą 70 pracowników firmy. Firma osiągnęła 2 miejsce w obsłudze klienta i sprzedaży w…