Szczegóły szkolenia

 • Warszawa
 • 5 marca 2020
 • 2020-03-05 10:00 – 2020-03-06 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Bilety

 • Brak miejsc
Koszyk
Dziękujemy i Zapraszamy

Lider personelu pomocniczego w placówce stomatologicznej

Warszawa

2020-03-05 10:00 – 2020-03-06 17:00
5 marca 2020

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Lider personelu pomocniczego w placówce stomatologicznej

Warszawa

2020-03-05 10:00 – 2020-03-06 17:00
5 marca 2020

DRUKUJ

Dla kogo jest to szkolenie

SZKOLENIE DLA: rejestratorek, higienistek, asystentek. Szczególnie polecane osobom i klinikom, które chcą rozwijać kompetencje pozyskiwania pacjentów na kompleksowe leczenie stomatologiczne.

Cel edukacyjny

Dwudniowe szkolenie, które uczy personel pomocniczy w jaki sposób, krótko i zwięźle, badać potrzeby pacjentów, prezentować bogatą ofertę gabinetu, rozmawiać z wymagającymi pacjentami na temat drogich usług stomatologiczne (protetycznych, implantologicznych) mając jednocześnie wysokie kompetencje przywództwa w stosunku do współpracowników.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy Uczestników związanej z wykonywaniem zawodu rejestratorki, asystentki i higienistki stomatologicznej w prywatnych placówkach służby zdrowia, w szczególności w placówkach stomatologicznych. Uczestnicy na szkoleniu dowiadują się, w jaki sposób rozróżniać przekonania pacjentów, które wpływają w sposób pozytywny lub negatywny na chęć rozmowy oraz przedstawiania swoich oczekiwań i potrzeb. Ponadto Uczestnik potrafi sklasyfikować wymagania klientów oraz na ich podstawie zaprezentować odpowiednie usługi stomatologiczne.

Jednym z celów szkolenia jest nabycie kompetencji przywódczych przez tych Uczestników, które są wzorem dla pozostałego personelu pomocniczego.

Ramowy program usługi

Asertywność
 • Jaki związek mają słowa z generowaniem określonych emocji, kształtowaniem dobrych lub złych relacji oraz tworzeniem się nieporozumień i konfliktów;
 • Różnice między konstruktywną, a destruktywną informacją zwrotną;
 • 4 poziomy komunikatu w oparciu o model kwadratu komunikacyjnego F.Sch. von Thun’a; – czyli jak odczytać to co nie zostało wyrażone, a co jest ważne dla drugiej strony oraz jak wyrażać w jasny sposób to co dla nas jest ważne;
 • Różnice między komunikatem TY a komunikatem JA;
 • Sabotujące przekonania, które powstrzymują nas przed udzielaniem informacji zwrotnej;
 • Sabotujące przekonania, które motywują nas do udzielania destruktywnej informacji zwrotnej – Efekt Pigmaliona;
 • Model Nonviolent Communiaction w procesie kształcenia nawyków konstruktywnej komunikacji;
​Wspierająca informacja zwrotna
 • Rola i znaczenie informacji zwrotnej:
  • budowanie atmosfery otwartości,
  • wspieranie współpracy w zespole
  • dążenie do rozwoju pracowników
  • wzajemne motywowanie.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej podwładnym.
 • Jak przygotować się do rozmowy z podwładnym.
 • Wspierająca informacja zwrotna – model 2+2.
 • Rozmowa zorientowana na zmianę postawy podwładnego, a rozmowa korygująca.
 • Błędy w udzielaniu informacji zwrotnej.
Motywowanie – kluczowy zasób lidera
 • Teorie motywowania i ich zastosowanie w praktyce:
 1. teoria potrzeb Maslowa,
 2. czynniki motywacji i higieny (demotywacji) wg. Herzberga,
 3. ludzie spod znaku X i Y wg. McGregora,
 4. modyfikacja zachowań Skinnera.
 • Wyniki badań dotyczących zaangażowania pracowników Instytutu Gallupa.
 • 12 najważniejszych czynników decydujących o zaangażowaniu pracowników w realizację celów firmy.
 • Metaczynnik oddziaływujący na wszystkie inne motywatory świadczące o zaangażowaniu personelu.
 • Model motywacji Victora Vrooma, czyli co decyduje o sile motywacji człowieka?
Segmentowanie pacjentów
 • Awatar pacjentów
 • Potrzeby pacjentów na stomatologie zachowawczą i endodoncję
 • Potrzeby pacjentów na protetykę
 • Potrzeby pacjentów na implantologię
 • Potrzeby pacjentów na stomatologie estetyczną
 • Gotowe odpowiedzi na pytania pacjentów w oparciu o najczęściej występujące potrzeby
Prezentacje usług stomatologicznych
 • Sekwencje prezentacji
 • Zasady profesjonalnej prezentacji usług stomatologicznych
 • Prezentacje oparte o potrzeby
 • Prezentacje w oparciu o 5 poziomów przywództwa Maxwella
 • Prezentacje oparte o awatar pacjenta
 • Prezentacje usług implantologicznych, protetycznych, stomatologii estetycznej, zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego
Przywództwo a wymagający pacjenci
 • Jak skłonić ludzi do uczestnictwa, by realizować prawo wpływu.
 • Skąd czerpać siłę? Prawo szacunku mówi, że ludzie podążają za liderami silniejszymi niż oni sami.
 • Lider znajduje marzenie, a potem ludzi. Ludzie znajdują lidera, a potem marzenie – prawo przekonywania.
 • Prawo wewnętrznego kręgu, czyli jak pomagać pracownikom zobaczyć wielkość w nich samych?
 • Fazy wzrostu przywództwa, czyli jak być świadomym i skutecznym liderem? – prawo ciągłości procesu.
 • Jaki jest nasz cel? Odpowiem jednym słowem: zwycięstwo! W. Churchill – jak realizować prawo zwycięstwa?
Przywództwo a współpracownicy
 • Zaangażowanie współpracowników. Kim jestem i po co to robię? – czyli tożsamość i misja lidera w organizacji
 • Jak generować zmianę w postawach podwładnych? – zmiana na poziomie: tożsamości, misji, przekonań ludzi oraz ich zachowań.
 • Jak komunikować się z zespołem i wpływać na jego efektywność – poziomy neurologicznego funkcjonowania ludzi wg. Roberta Diltsa.
 • Zachęcanie pacjentów do samodzielnego myślenia, czyli tworzenie przestrzeni wzrostu dla zespołu

Efekty usługi

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę dotyczącą:

 • Roli oraz znaczenia informacji zwrotnej.
 • Różnic występujących pomiędzy konstruktywną, a destruktywną informacją zwrotną.
 • Modelu kwadratu komunikacyjnego F. Sch. Von Thun’a.
 • Modelu Nonviolent Communication w procesie kształcenia nawyków konstruktywnej komunikacji.
 • Neurologicznych poziomów funkcjonowania ludzi wg. Roberta Diltsa.
 • Teorii motywowania oraz modelu motywacji Victora Vrooma.
 • Misji lidera organizacji oraz zmian zachodzących w jego tożsamości.

Po szkoleniu Uczestnik posiada następujące umiejętności:

 • Rozpoznaje potrzeby pacjentów oraz na ich podstawie dokonuje segmentacji.
 • Rozróżnia przekonania powstrzymujące oraz motywujące człowieka przez udzielanie informacji zwrotnej.
 • Tworzy pacjentom przestrzeń i możliwości zachęcające do samodzielnego myślenia.
 • Odpowiada w sposób płynny i konkretny na pytania zadawane przez pacjentów, bazując na najczęściej występujących potrzebach.
 • Prezentuje usługi stomatologiczne w sposób profesjonalny, adekwatny do oczekiwań klientów, uwzględniając przy tym ich podział.
 • W odpowiedni sposób przygotowuje się do rozmowy z podwładnym, dzięki czemu unika błędów podczas udzielania informacji oraz wpływa na postawę słuchacza, za pomocą rozmowy korygującej.

Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:

 • Samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…