• Warszawa
 • 27 listopada 2021
 • 2021-11-27 10:00 – 2021-11-28 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Motywowanie pacjentów do leczenia

Warszawa

2021-11-27 10:00 – 2021-11-28 17:00
27 listopada 2021

000000

Motywowanie pacjentów do leczenia

Warszawa

2021-11-27 10:00 – 2021-11-28 17:00
27 listopada 2021

DRUKUJ

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności uczestników z zakresu sposobu prowadzenia wizyty stomatologicznej w sposób profesjonalny i motywujący do kontynuacji leczenia. Na szkoleniu uczestnicy pogłębią kompetencje w zakresie analizowania poziomu stomatologicznego IQ pacjenta oraz planowania leczenia tak, by pacjent zrozumiał i zaakceptował plan. Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się jak poprawnie połączyć potrzeby stomatologiczne z potrzebami emocjonalnymi pacjentów, ich stylem życia, możliwościami finansowymi tak, aby maksymalnie zwiększyć szansę na jego akceptację.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla lekarzy dentystów, lekarzy prowadzących własne placówki medyczne oraz dla menedżerów placówek medycznych.

Ramowy program usługi

1. Rodzaje pacjentów i segmentowanie wizyt:

 • rodzaje pacjentów,
 • segmentowanie wizyt,
 • schemat wizyty pierwszorazowej,
 • schemat wizyty konsultacyjnej.

 

2. Potrzeby pacjentów:

 • pełne badanie potrzeb,
 • analiza potrzeb uświadomionych i nieuświadomionych,
 • wykonywanie badań dodatkowych,
 • motywowanie do kontynuacji leczenia.

 

3. Konsultacja lekarska:

 • wstęp do konsultacji – formy dialogów,
 • prezentacja problemów stomatologicznych,
 • rozmowy o przywróceniu zdrowia, funkcji i estetyce.

 

4. Prezentacja planu leczenia:

 • rozmowa o potrzebach uświadomionych i nieuświadomionych,
 • rozmowa o cenach i płatnościach,
 • optymalizacja planu leczenia przed jego prezentacją,
 • prezentacja optymalnego planu leczenia.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • prowadzenia wywiadu z pacjentem oraz rozpoznawania jego potrzeb,
 • czynników wpływających na planowanie leczenia interdyscyplinarnego,
 • najnowszych możliwości opartych o narzędzia technologii cyfrowej wykorzystywane w leczeniu stomatologicznym,
 • dostępnych procedur badania – protetyka, estetyka, implantologia, okluzja.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • prowadzenia efektywnej rozmowy z pacjentami, zarówno o aktualnym stanie zdrowia, przywróceniu funkcji, estetyce, jak i cenach planowanego leczenia, których szacowany czas powinien wynosić 5-20 minut.
 • aktywnego słuchania oraz angażowania rozmówcy (pacjenta) do obszernego wypowiadania się i ujawniania swoich prawdziwych potrzeb, obaw, obiekcji oraz nawyków, które mają wpływ na decyzje o podjęciu leczenia,
 • weryfikacji problemów uświadomionych i nieuświadomionych, następnie w sposób zaplanowany i merytoryczny  przedstawienia pacjentowi propozycji leczenia stomatologicznego,
 • zwiększenia efektywności w obszarach najszybciej się rozwijających – rozmowa o okluzji, implantologii, estetyce, protetyce,
 • budowania harmonogramu leczenia w oparciu o styl życia, możliwości finansowe i czasowe pacjenta,
 • prezentacji planu leczenia w oparciu o psychologiczne potrzeby, nieuświadomione problemy oraz analizę obiekcji pacjenta.

Po szkoleniu Uczestnicy posiadają kompetencje:

 • rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej z pacjentem,
 • prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z obsługą pacjenta.

Wybierz termin i temat szkolenia:

Podane ceny są cenami brutto

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…

mgr Marek Dornowski

Pomysłodawca, prezes i współwłaściciel Premium Dental Group – spółki, która zbudowała i zarządza placówkami stomatologicznymi Kraina Zdrowego Uśmiechu. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe, które wykorzystuje podczas szkoleń. Wśród naszych klientów ceniony za dużą wiedzę i bardzo praktyczne podejście do tematu. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolił się także w ramach Chartered Institute of Marketing. Praktyk i pasjonat…

Marcin Janusz Sitek

Ekonomista, menadżer z dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym na wszystkich szczeblach zarządzania. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Szczególną wagę przywiązuje do tworzenia kultury organizacyjnej spójnej z procesami biznesowymi firmy. Stworzył i wdrażał z sukcesem autorski model integracji narzędzi planowania strategicznego z zarządzaniem przez jakość. Od blisko 10 lat działa jako…