Szczegóły szkolenia

 • Katowice
 • 8 grudnia 2018
 • 2018-12-08 10:00 – 2018-12-09 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Bilety

 • Brak miejsc
Koszyk
Dziękujemy i Zapraszamy

Obsługa trudnego klienta w oparciu o NEEDS BASED MODEL

Katowice

2018-12-08 10:00 – 2018-12-09 17:00
8 grudnia 2018

000000

Łukasz Bieliński

Inne wydarzenia Organizatora

Obsługa trudnego klienta w oparciu o NEEDS BASED MODEL

Katowice

2018-12-08 10:00 – 2018-12-09 17:00
8 grudnia 2018

DRUKUJ

Dla kogo jest to szkolenie

Pracownicy branży dentystycznej

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie Uczestnikom czym jest asertywność oraz czym różni się od postawy nastawionej na dominację oraz na uległość. Uczestnicy uczą się formułować komunikat konstruktywnej krytyki oraz wyjaśniać czym są 4 poziomy komunikatu i jakie ma to znaczenie dla procesu udanej komunikacji. Uczestnicy dowiedzą się jak przeformułować krytykę skierowaną do niego na komunikat JA oraz jak przeprowadzić proces transformacji własnego gniewu. Wiele osób nie posiada kompetencji asertywności, nie zna swoich granic, nie potrafi zauważyć granic innych osób, a to tego ma nawyki komunikacyjne oparte na manipulacji i próbie zdominowania innych. W takich okolicznościach konflikty są nie do uniknięcia. W efekcie osoby z zespołu stają się mniej efektywne, bardziej nieufne, co odbija się na spadku chęci na współpracę. Prowadzi to do pogorszenia przepływu informacji, co przekłada się na pogorszenie efektywności całego zespołu. A nierozwiązane konflikty zaczynają przyczyniać się do rosnącego napięcia wśród coraz większej liczby pracowników. Brak asertywności oraz złe nawyki komunikacyjne negatywnie odbijają się także na relacji pracownik – klient. Zestresowany i zdenerwowany pracownik ma niską motywację do dobrej obsługi klienta i budowania z nim relacji. W efekcie, klient może odejść do konkurencji oraz psuć wizerunek wyrażając wśród innych osób swoje niezadowolenie z tego jak został potraktowany. Przekłada się to oczywiście negatywnie na wyniki finansowe firmy konieczność zwiększenia wysiłku na pozyskiwanie nowych klientów. Nasze szkolenie jest odpowiedzią na taką sytuację – pozwala pracownikom wykształcić kompetencje asertywnej komunikacji, świadomość własnych granic oraz granic innych osób, co pozytywnie wpływa na relacje zarówno w zespole jak i z klientami.

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • Psychologii relacji międzyludzkich;
 • Psychologii konfliktów;
 • Psychologii komunikacji;
 • Asertywności.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • Wyrażania swoich granic i potrzeb;
 • Odczytywania granic i potrzeb drugiej strony;
 • Konstruktywnego odmawiania;
 • Rozwiązywania konfliktów;
 • Udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej – bez oceniania i krytykowania;
 • Radzenia sobie z gniewem własnym oraz innych osób.

Po szkoleniu Uczestnik rozwinie kompetencje społeczne w zakresie:

 • Empatii;
 • Inteligencji emocjonalnej;
 • Skutecznej komunikacji; Asertywności.