Szkolenia biznesowe

Szczegóły szkolenia

 • Warszawa
 • 14 maja 2021
 • 2021-05-14 10:00 – 2021-05-15 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Opiekun pacjenta

Warszawa

2021-05-14 10:00 – 2021-05-15 17:00
14 maja 2021

000000

Opiekun pacjenta

Warszawa

2021-05-14 10:00 – 2021-05-15 17:00
14 maja 2021

DRUKUJ

Cele szkolenia

Opiekun pacjenta to osoba towarzysząca pacjentowi od pierwszej do ostatniej wizyty w klinice, od rozpoczęcia do zakończenia leczenia. Opiekun pomaga przejść pacjentowi wszystkie niezbędne konsultacje i badania. Następnie współpracując  z lekarzem prowadzącym przygotowuje kompleksowy plan leczenia, który szczegółowo omawia z pacjentem, wyjaśniając wszystkie etapy leczenia. Opiekun odpowiada na wszelkie pytania pacjenta oraz rozwiewa obawy związane najczęściej ze strachem przed leczeniem u stomatologa. Opiekun również przedstawia wszystkie koszty leczenia oraz koordynuje kolejność i czas wizyt u poszczególnych specjalistów.

Dla kogo

Nasze szkolenie dedykujemy lekarzom dentystom, menedżerom i właścicielom placówek stomatologicznych, którzy chcą podwyższyć swoje umiejętności negocjacyjne i kompetencje zarządcze oraz wdrożyć stanowisko Opiekuna Pacjenta w swojej placówce stomatologicznej.

Ramowy program usługi

1. Zadania opiekuna pacjenta:

 • Problemy wewnętrzne rozwiązywane przez MBO
 • Wpływ MBO wartości oraz kulturę przedsiębiorstwa

 

2. Podstawowe pojęcia finansowe niezbędne do oceny opłacalności leczenia:

 • Przygotowanie wdrożenia
 • Etapy wdrażania

 

3. Nowoczesne standardy obsługi pacjenta:

 • Współdziałanie w organizacji
 • Zapewnienie synergii pomiędzy celami firmy a celami indywidualnymi poszczególnych osób

 

4. Rola koordynatora leczenia w budowaniu wartości usługi stomatologicznej:

 • Korzyści dla firmy oraz dla poszczególnych pracowników
 • Konstruowanie celów oraz mierników umożliwiających kontrolę osiągania efektów

 

5. Strategie negocjacyjne:

 • Budowanie poczucia odpowiedzialności pracownika za wyniki pracy
 • Ograniczenia wynikające z prawa pracy dla wdrożenia systemu MBO

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • finansowania procedur stomatologicznych,
 • tworzenia standardów obsługi pacjenta w swojej placówce,
 • budowania łańcucha wartości dodanej,
 • roli i zadań koordynatora leczenia,
 • kompetencji, jakie powinien posiadać koordynator leczenia.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • analizy potrzeb pacjentów,
 • tworzenia przekazów komunikacyjnych dostosowanych do określonych grup,
 • stosowania różnych technik negocjacyjnych,
 • zarządzania procesem przygotowania pacjenta do leczenia,
 • zarządzania komunikacją na linii lekarz – koordynator leczenia – pacjent.

Po szkoleniu Uczestnicy posiadają kompetencje:

 • negocjacji i rozmowy z pacjentem o jego oczekiwaniach w związku z leczeniem,
 • biznesowego patrzenia na procesy medyczne zachodzące w placówce.
Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…

mgr Marek Dornowski

Pomysłodawca, prezes i współwłaściciel Premium Dental Group – spółki, która zbudowała i zarządza placówkami stomatologicznymi Kraina Zdrowego Uśmiechu. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe, które wykorzystuje podczas szkoleń. Wśród naszych klientów ceniony za dużą wiedzę i bardzo praktyczne podejście do tematu. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolił się także w ramach Chartered Institute of Marketing. Praktyk i pasjonat…

Marcin Janusz Sitek

Ekonomista, menadżer z dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym na wszystkich szczeblach zarządzania. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Szczególną wagę przywiązuje do tworzenia kultury organizacyjnej spójnej z procesami biznesowymi firmy. Stworzył i wdrażał z sukcesem autorski model integracji narzędzi planowania strategicznego z zarządzaniem przez jakość. Od blisko 10 lat działa jako…