• Warszawa
 • 6 maja 2022
 • 2022-05-06 10:00 – 2022-05-07 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Opiekun pacjenta

Warszawa

2022-05-06 10:00 – 2022-05-07 17:00
6 maja 2022

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Opiekun pacjenta

Warszawa

2022-05-06 10:00 – 2022-05-07 17:00
6 maja 2022

DRUKUJ

Cele szkolenia

Opiekunpacjenta to osobat owarzysząca pacjentowi od pierwszej do ostatniej wizyty w klinice, od rozpoczęcia dozakończenia leczenia. Opiekun pomaga przejść pacjentowi wszystkie niezbędne konsultacje i badania. Następnie współpracując z lekarzem prowadzącym przygotowuje kompleksowy plan leczenia, który szczegółowo omawia zpacjentem, wyjaśniając wszystkie etapy leczenia. Opiekun odpowiada na wszelkie pytania pacjenta oraz rozwiewa obawy związane najczęściej ze strachem przed leczeniem u stomatologa. Opiekun również przedstawia wszystkie koszty leczenia oraz koordynuje kolejność i czas wizyt u poszczególnych specjalistów.

Dla kogo

Nasze szkolenie dedykujemy lekarzom dentystom, menedżerom i właścicielom placówek stomatologicznych, którzychcą podwyższyć swoje umiejętności negocjacyjne i kompetencje zarządczeoraz wdrożyć stanowisko Opiekuna Pacjenta w swojej placówce stomatologicznej

Ramowy program usługi

1. Zadania Opiekuna pacjenta

 • Obowiązki opiekuna pacjenta
 • Forma pracy koordynatora leczenia
 • Jak zrekrutować odpowiednią osobę na to stanowisko
 • Wdrożenie opiekuna pacjenta do już funkcjonującego zespołu
 • Podstawowe pojęcia finansowe niezbędne do oceny opłacalności leczenia
 • Strategie finansowania procedur stomatologicznych
 • Koordynacja leczenia pacjentów zagranicznych

 

2. Rola opiekuna leczenia w budowaniu wartości usługi stomatologicznej:

 • Obsługa pacjenta jako proces
 • Podział na segmenty pacjentów oraz określeniepotrzeb każdego z nich
 • Praktyczne przekazy komunikacyjne, skierowane do poszczególnych grup

 

3. Strategie negocjacyjne:

 • Schemat wizyt w trakcie codziennych rozmów z pacjentem
 • 1 wizyta konsultacyjna–rozmowa wstępna i badanie
 • Badanie potrzebWażnewskazówki dotyczące rozmów
 • 2 wizyta konsultacyjna–prezentacja planu leczenia
 • CZK–podkreślanie korzyści z leczenia
 • CASE STUDY
 • Jak krok po kroku zrealizować to, co się sprawdza w praktyce?

 

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • finansowania procedur stomatologicznych,
 • tworzenia standardów obsługi pacjenta w swojej placówce,
 • budowania łańcucha wartości dodanej,
 • roli i zadań koordynatora leczenia,
 • kompetencji,jakie powinien posiadać koordynator leczenia

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • analizy potrzeb pacjentów,
 • tworzenia przekazów komunikacyjnychdostosowanych do określonych grup,
 • stosowania różnych technik negocjacyjnych,
 • zarządzania procesem przygotowania pacjenta do leczenia,
 • zarządzania komunikacją nalinii lekarz–koordynator leczenia–pacjent

Po szkoleniu Uczestnicy posiadają kompetencje:

 • negocjacji i rozmowy z pacjentem o jego oczekiwaniach w związku z leczeniem,
 • biznesowego patrzenia na procesy medyczne zachodzące w placówce

Wybierz termin i temat szkolenia:

Podane ceny są cenami brutto

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…

mgr Marek Dornowski

Pomysłodawca, prezes i współwłaściciel Premium Dental Group – spółki, która zbudowała i zarządza placówkami stomatologicznymi Kraina Zdrowego Uśmiechu. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe, które wykorzystuje podczas szkoleń. Wśród naszych klientów ceniony za dużą wiedzę i bardzo praktyczne podejście do tematu. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolił się także w ramach Chartered Institute of Marketing. Praktyk i pasjonat…

Marcin Janusz Sitek

Ekonomista, menadżer z dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym na wszystkich szczeblach zarządzania. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Szczególną wagę przywiązuje do tworzenia kultury organizacyjnej spójnej z procesami biznesowymi firmy. Stworzył i wdrażał z sukcesem autorski model integracji narzędzi planowania strategicznego z zarządzaniem przez jakość. Od blisko 10 lat działa jako…