Szkoła okluzji

Szczegóły szkolenia

 • Częstochowa
 • 4 kwietnia 2022
 • 2022-04-04 10:00 – 2022-04-05 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Praktyczne podstawy protetyki implantologicznej z elementami okluzji na implantach

Częstochowa

2022-04-04 10:00 – 2022-04-05 17:00
4 kwietnia 2022

000000

Błażej Szczerbaniewicz

Inne wydarzenia Organizatora

Praktyczne podstawy protetyki implantologicznej z elementami okluzji na implantach

Częstochowa

2022-04-04 10:00 – 2022-04-05 17:00
4 kwietnia 2022

DRUKUJ

Planowanie okluzji dla różnych pacjentów i prac na implantach. Bruksizm a implanty. Pacjenci z dual bite a prace protetyczne na implantach. Rodzaje prac protetycznych na implantach. Prace stałe, ruchome, bezzębie całkowite i częściowe, klasyfikacja LTR jako przykład spójnego modelu planowania prac protetycznych na implantach. Rola laboratorium.

Czemu będzie poświęcone seminarium

 • Interdyscyplinarny protokół postępowania klinicznego/laboratoryjnego u pacjentów u których planuje się wszczepienie implantów zębowych.
 • Planowanie terapii implantologicznej: kształtowanie wstępnego planu leczenia odtwórczego na implantach
 • Pacjenci z grupy ryzyka (bruksiści, dual bite) a wykonywanie prac na implantach.
 • Aspekty protetyczne przyszłych prac protetycznych na implantach i ich wpływ na planowanie wszczepienia implantów.
 • Prowizoria na implantach i ich wpływ na przewidywalność okluzji.
 • Mapa działań przy stałych pracach protetycznych na implantach u pacjentów z uzębieniem resztkowym albo całkowitym.
 • Jak zapewnić precyzję i dokładność wykonanej pracy protetycznej na implantach dzięki stosowaniu kluczy weryfikacyjnych.
 • Leczenie implantologiczne u pacjentów bezzębnych lub z uzębieniem resztkowym, klasyfikacja LTR. (Lips, Teeth, Ridge)
 • Planowanie leczenia z uwzględnieniem protokołu CPR. (Contingency, Priority, Risk)
 • Leczenia odtwórczego na implantach u pacjentów całkowicie bezzębnych na przykładzie prac stałych pełnołukowych.

Czego się nauczysz

 • Zrozumienia, które aspekty planowania kolejności terapii implantologicznej mogą być mylące dla pacjentów.
 • Określać typowe fazy w leczeniu implantologicznym.
 • Przygotować protokół postępowania klinicznego/laboratoryjnego dla zespołu stomatologicznego.
 • Zrozumienia jak stosować założenia EFSBA w skonstruowaniu prototypu służącego jako wzorzec dla końcowego uzupełnienia odtwórczego na implantach.
 • Jak ilość miejsca dla przyszłej pracy protetycznej na implantach oraz przyszły kształt tkanek miękkich wpływa na optymalne pozycje implantów.
 • Prowadzenia pacjentów implantowych z grupy wysokiego ryzyka na przykładzie pacjentów z najwyższym ryzykiem związanym z patologicznym starciem zębów.
 • Różnicować pomiędzy opóźnionym i natychmiastowym wszczepieniem implantów.
 • Definiować wymagania potrzebne do prawidłowego trójwymiarowego wszczepienia implantów w odcinku przednim szczęki górnej. (okno estetyczne)
 • Jak zmiana pozycji implantów może mieć wpływ na ostateczny efekt leczenia.
 • Dobierać odpowiedni rodzaj łączników, podbudów implantowych potrzebnych do wykonania stałych prac protetycznych na implantach.
 • Projektować różnego rodzaju szablony chirurgiczne.
 • Używać interdyscyplinarnych protokołów komunikacji.
 • Jaką rolę pełnią precyzyjnie wykonany wewnątrzustny wycisk ostateczny pozycjonujący implanty na wyrostku zębodołowym oraz model powstały po odlaniu w/w wycisku.
 • Projektowania i wykonawstwa kluczy weryfikacyjnych zapewniających precyzję i dokładność wykonanej pracy protetycznej na implantach.
 • Wskazań dla różnych typów łyżek i technik wyciskowych stosowanych przy wykonawstwie prac protetycznych na kilku implantach.
 • Systemu klasyfikacji LTR. Jak ocenić stan warg, zębów i wyrostka zębodołowego pod kątem doboru właściwego leczenia implanto-protetycznego.
 • Oceniać ryzyko estetyczne i strukturalne.
 • Zrozumienia podstaw protokołu CPR.
 • Oceniać stan pacjenta i stworzyć skuteczny plan leczenia na wypadek leczenia w sytuacji kryzysowej.
 • Dostarczenia właściwych narzędzi potrzebnych do analizy priorytetów u danego pacjenta.
 • Przewidzieć potencjale ryzyko u każdego pacjenta przy planowaniu prac protetycznych na implantach.
 • Analizować możliwości wykonania prac protetycznych na implantach w oparciu o oczekiwania pacjenta i warunki anatomiczne zastane u pacjenta.
 • Zrozumieć którzy pacjenci całkowicie bezzębni mogą skorzystać z leczenia odtwórczego na implantach na przykładzie prac stałych pełnołukowych. Jakie rodzaje materiałów i technik wykonawstwa laboratoryjnego stosuje się przy wykonywaniu tego rodzaju prac.
 • Rejestracji zwarcia u pacjentów implantowych metodą analogową i cyfrową.

Zakres zajęć praktycznych

 • W miarę możliwości czasowych pokaz rejestracji zwarcia w opcji digital oraz omówienie różnic pomiędzy rejestracją zwarcia w wersji analogowej i cyfrowej.
 • W miarę możliwości czasowych pokaz korekty zwarcia u pacjentów z implantami i zębami własnymi na modelach lub pacjencie.
 • Samodzielne przygotowanie planu leczenia dla wybranego przypadku klinicznego omówionego z Spear Education
 • Samodzielne przygotowanie planu leczenia dla przypadku klinicznego przedstawionego przez kursanta

Wybierz termin i temat szkolenia:

Podane ceny są cenami brutto

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

Lekarz stomatolog, wykładowca, lider, prowadzący i opiekun klubu dyskusyjnego wg filozofii Spear Education. Lekarz stomatolog specjalizujący się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdycyplinarnym. Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent Elekt EACD na lata 2012-2013. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Dentsply…