Szkolenia z kompetencji zawodowych

Szczegóły szkolenia

 • Częstochowa
 • 18 października 2018
 • 2019-05-27 10:00 – 2019-05-28 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Bilety

 • Brak miejsc
Koszyk
Dziękujemy i Zapraszamy

Praktyczne podstawy protetyki implantologicznej z elementami okluzji na implantach

Częstochowa

2019-05-27 10:00 – 2019-05-28 17:00
18 października 2018

000000

Błażej Szczerbaniewicz

Inne wydarzenia Organizatora

Praktyczne podstawy protetyki implantologicznej z elementami okluzji na implantach

Częstochowa

2019-05-27 10:00 – 2019-05-28 17:00
18 października 2018

DRUKUJ

Dla kogo jest to szkolenie

Lekarze dentyści zajmujący się protetyką implantologiczną.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie podstaw protetyki implantologicznej, z uwzględnieniem aspektów okluzji na implantach.

Ramowy program usługi

Dzień I
Część teoretyczna
 1. Praktyczne podstawy protetyki implantologicznej
 2. Planowanie interdyscyplinarne ze szczególnym uwzględnieniem prac opartych na implantach
 3. Właściwy dobór śruby gojącej aby prawidłowo ukształtować tkanki miękkie
 4. Transfery wyciskowe, rodzaje, właściwy dobór
 5. Właściwe przygotowanie masy wciskowej, jak dobrać łyżkę wyciskową?
 6. Dlaczego dobry wycisk jest tak ważny? Skutki błędów, jak ich unikać?
 7. Współpraca lekarz-technik kluczem do sukcesu
 8. Kryteria doboru właściwej protetyki, prezentacja prac i komponentów protetycznych
 9. Aspekty relacji okluzyjnych w planowaniu leczenia
 10. Rozmowa z pacjentami na temat możliwości uzupełnienia braków, waxupy, mokupy
Część praktyczna
 1. Badanie okluzji funkcjonalnej na pracach opartych na implantach przed planowaniem implantologicznym oraz po oddaniu pracy protetycznej na implantach
Dzień 2
Część teoretyczna
 1. Rodzaje uzupełnień protetycznych: stałe, odkręcane, zdejmowane
 2. Uzupełnienie tymczasowe-wskazania, przeciwwskazania, wykonawstwo analogowe/cyfrowe
Część praktyczna
 1. Pobranie wycisku z modelu dydaktycznego;
 2. Przygotowanie modelu gipsowego;

Zabieg na żywo: założenie gotowej pracy protetycznej u pacjenta

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia:

Po szkoleniu Uczestnik dysponuje wiedzą nt

 • czym różni się okluzja na zębach własnych od okluzji na implantach
 • jakie czynniki wpływają na długotrwałe utrzymanie prac protetycznych na implantach
 • jak prawidłowo budować okluzje na implantach
 • jak prawidłowo rejestrować zwarcie na implantach
 • czy rodzaj pracy protetycznej na implantach ma wpływ na rodzaj planowanej okluzji

rozwinął umiejętności

 • przewidywania kiedy praca na implantach będzie stabilna w czasie;
 • prawidłowego rejestrowania zwarcia na implantach;
 • budowania okluzji na implantach niezależnie od warunków anatomicznych pacjenta (braki pojedyncze czy mnogie);
 • przewidzenia komplikacji związanych z zastosowaną okluzją na implantach  i ich zapobieganie;

rozwinął kompetencje

 • prawidłowego rejestrowania warunków okluzyjnych przed wykonaniem pracy protetycznej na implantach;
 • prawidłowej oceny czy oddana pacjentowi praca na implantach spełnia normy okluzyjne;
 • komunikacji z pacjentem pod kątem przedstawienia mu roli jaką odgrywa prawidłowe zaplanowanie okluzji w pracy na implantach;
 • komunikacji z laboratorium (technikiem dentystycznym) celem zaprojektowania najlepszej z możliwych okluzji na implantach;
 • prawidłowego posługiwania się narzędziami diagnostycznymi do stworzenia optymalnej okluzji na implantach (rejestratory zwarciowe, łuk twarzowy, artykulator, analiza elektroniczna zwarcia).
lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

Lekarz stomatolog, wykładowca, lider, prowadzący i opiekun klubu dyskusyjnego wg filozofii Spear Education. Lekarz stomatolog specjalizujący się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdycyplinarnym. Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent Elekt EACD na lata 2012-2013. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Dentsply Polska.…