Profesjonalna recepcja 2 – Profesjonalne prezentowanie usług

Obsługa dla personelu pomocniczego

Szczegóły szkolenia

 • Warszawa
 • 22 października 2022
 • 2022-10-22 10:00 – 2022-10-23 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Profesjonalna recepcja 2 – Profesjonalne prezentowanie usług

Warszawa

2022-10-22 10:00 – 2022-10-23 17:00
22 października 2022

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Profesjonalna recepcja 2 – Profesjonalne prezentowanie usług

Warszawa

2022-10-22 10:00 – 2022-10-23 17:00
22 października 2022

DRUKUJ

Cel szkolenia

Celem szkolenia nabycie umiejętności realizacji procesu obsługi pacjentów na poziomie rozmów telefonicznych, obsługi bezpośredniej na recepcji oraz zapewnienia pacjentowi komfortu w trakcie wizyty stomatologicznej. Na szkoleniu uczestnik również rozwinie kompetencje społeczne oraz profesjonalną obsługę pacjenta w placówce stomatologicznej.

Grupa docelowa

Rejestratorki medyczne

Ramowy program usługi

1. Mój archetyp psychologiczny:

 • testy psychologiczne ujawniający profile osobowości,
 • analiza archetypów wg Junga,
 • ja – inni – komunikowanie się z innymi w oparciu o ich archetypy,
 • lepsza współpraca z innymi ludźmi w zespole.

 

2. Prowadzenie rozmowy telefonicznej:

 • prawidłowy schemat rozmowy telefonicznej,
 • najczęstsze błędy popełniane w rozmowach telefonicznych,
 • profesjonalne schematy rozmowy telefonicznej,
 • gotowe odpowiedzi na pytania pacjentów,
 • rozmowa z pacjentem w sposób krótki i jednocześnie zachęcający.

 

3. Prezentowanie usług gabinetu stomatologicznego:

 • Avatar pacjenta,
 • badanie potrzeb pacjentów,
 • język korzyści,
 • wartości ważne dla pacjenta,
 • nie wchodzenie w kompetencje lekarza.

 

4. Trudne sytuacje w placówkach medycznych:

 • rodzaje trudnych sytuacji,
 • metody pracy z wymagającymi pacjentami,
 • rozwiązywanie problemów.

 

5. Protokoły rozmów:

 • protokół procesu,
 • protokół autorytetu.

 

6. Rozmowa z różnymi typami pacjentów:

 • pacjent reaktywny,
 • pacjent proaktywny,
 • pacjent na estetykę
 • pacjent na kompleksowe leczenie
 • odpowiadanie na obiekcje pacjentów

 

7. Techniki sprzedaży i negocjacji:

 • podstawowe techniki sprzedaży,
 • podstawowe techniki negocjacji,
 • najlepsze techniki sprzedaży i negocjacji dla placówek medycznych.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • zwiększania liczby pacjentów na kompleksowe leczenie stomatologiczne – implanty, protetykę, leczenie stawów skroniowo-żuchwowych,
 • zwiększania liczby pacjentów na konsultacje stomatologiczne,
 • procedur obsługi w kontaktach telefonicznych, bezpośrednich,
 • kompetencji wymaganych w pracy z pacjentem,
 • rozwiązywania trudnych sytuacji.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • prowadzenia rozmowy telefonicznej w sposób krótki, zwięzły i konkretny,
 • realizowania w sposób płynny procesu obsługi pacjentów i organizacji pracy gabinetu na poziomie rozmów telefonicznych, obsługi bezpośredniej na recepcji, prawidłowej struktury rozmowy w trakcie wizyty stomatologicznej,
 • rozmowy  z różnymi typami pacjentów na temat ich oczekiwań,
 • prowadzenia rozmów merytorycznych, konkretnych i skupionych na rozwiązaniach oraz wyznaczeniu konkretnego terminu spotkania z lekarzem,
 • stosowania poprawnego języka korzyści, pozwalającego na wzmocnienie poczucia komfortu i profesjonalizmu, opierającego się o dobre intencje oraz analizę psychologiczną pacjentów,
 • sprzedażowe i negocjacje.

Po szkoleniu Uczestnicy posiadają kompetencje:

 • empatycznego podejścia do każdego typu pacjentów,
 • rozpoznawania typów osobowości i reagowania w odpowiedni do tego sposób.

Wybierz termin i temat szkolenia:

Podane ceny są cenami brutto

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…