Szkolenia z kompetencji zawodowych

Szczegóły szkolenia

 • Częstochowa
 • 10 lutego 2020
 • 2020-02-10 10:00 – 2020-02-11 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Bilety

 • Normalny 15 miejsc 3650zł
Koszyk
Dziękujemy i Zapraszamy

Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym – Poziom I

Częstochowa

2020-02-10 10:00 – 2020-02-11 17:00
10 lutego 2020

000000

Błażej Szczerbaniewicz

Inne wydarzenia Organizatora

Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym – Poziom I

Częstochowa

2020-02-10 10:00 – 2020-02-11 17:00
10 lutego 2020

DRUKUJ

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy dentystów rozpoczynających swoją przygodę z okluzją, chcących zajmować się diagnozowaniem i leczeniem patologicznego starcia zębów na skutek bruksizmu.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest stworzenie jednolitego i spójnego systemu planowania leczenia interdyscyplinarnego  ze szczególnym uwzględnieniem okluzji w oparciu o filozofię Spear Education. Uczestnicy zdobędą umiejętności analizy zwarcia u pacjentów bez powikłań ze strony narządu żucia, wyznaczania właściwego wymiaru pionowego zwarcia, a także projektowania uzupełnienia braków zębowych przy dostępnej stabilizacji ortopedycznej. Poznają podstawowe pojęcia z zakresu gnatofizjologii oraz zdobędą praktykę podczas pracy z łukiem twarzowym i artykulatorem.

Ramowy program usługi

Kurs praktyczny Okluzja: I poziom – podstawow
przeznaczony dla osób rozpoczynających swoją przygodę z okluzją

I dzień

Problematyka zwarcia: pojęcia podstawowe – jak stosować w codziennej praktyce

Kurs wyłącznie praktyczny. Zajęcia z pacjentami. Ponadto pokaz zebrania wywiadu i badania klinicznego wg karty leczenia interdyscyplinarnego wg Koisa, praktyczny pokaz analizy zwarcia, jak wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą wcześniej wiedzę, pokaz pracy z analizatorem zębowo-twarzowym wg Koisa.

II dzień

Problematyka zwarcia: komunikacja z laboratorium

Kontynuacja zajęć praktycznych z pacjentami. Ponadto pokaz praktyczny: opracowanie rejestratów zwarciowych przy pacjencie, pokaz przeniesienia informacji do laboratorium; opcja: wykonanie korekty zwarcia na modelach diagnostycznych 

III dzień

Jak to zastosować w praktyce. Praca z pacjentami.

Zajęcia praktyczne z pacjentami. Podział na grupy 3-4 osobowe.

Samodzielna analiza zwarcia na pacjentach, samodzielne znajdowanie przedwczesnych kontaktów zwarciowych, sposoby sprawdzania stabilizacji ortopedycznej na poziomie ssż i zębów, samodzielne pobieranie zwarcia i opracowywanie rejestratów zwarciowych w gabinecie, opcja: analiza elektroniczna kinematyki ruchów żuchwy jako alternatywa do indywidualnego nastawienia parametrów ruchu na przykładzie systemu Zebris JMA. Wspólna  analiza przypadków i omówienie błędów podczas zaprojektowanie planu leczenia

Efekty usługi

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • Gnatofizjologii: maksymalne zaguzkowanie, relacja centralna, poślizg centryczny i ekscentryczny, przeszkody zwarciowe – jak to praktycznie znaleźć u pacjenta.
 • Sposobów unikania błędów popełnianych podczas opracowywania rejestratów zwarciowych.
 • Rodzajów mas do rejestracji zwarcia.
 • Praktycznej komunikacji z pacjentami posiadającymi zaburzenia czynnościowe narządu żucia oraz ból w obrębie jamy ustnej i twarzy.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności w zakresie:

 • Samodzielnie analizuje zwarcia u pacjentów bez powikłań ze strony narządu żucia.
 • Wyznacza właściwy wymiar pionowy zwarcia – co daje, jak pomaga, kiedy zmienić, a kiedy zostawić.
 • Rozpoznaje rodzaje błędów popełnianych podczas rejestracji zwarcia i płaszczyzny okluzyjno-estetycznej.
 • Przywraca lub utrzymuje stabilizacje ortopedyczną narządu żucia na poziomie stawu skroniowo-żuchwowego i zębów – wzajemne zależności, metodyka badania.
 • Projektuje uzupełnienia braków zębowych przy istniejącej stabilizacji ortopedycznej – jaki model okluzji, a jakie prowadzenie przednie i kłykciowe.
 • Pracuje z łukiem twarzowym i artykulatorem na przykładzie analizatora zębowo–twarzowego Koisa i artykulatora firmy Panadent.
 • Bezpiecznego przenoszenia wiadomości z analizy zwarcia do laboratorium.
 • Analizy dalszych etapów pracy w laboratorium: ocena wycisków, modeli roboczych i prawidłowego zarejestrowania zwarcia w artykulatorze.
 • Przenoszenia informacji do artykulatorów – co lekarz ma obowiązek dostarczyć laboratorium, a co laboratorium ma obowiązek odtworzyć.
 • Dokonywania korekty zwarcia i istniejących przeszkód zwarciowych na modelach w artykulatorze oraz przenoszenia informacji do gabinetu na szablonach.
 • Dokonywania korekty zwarcia u pacjenta przed pobraniem wycisków pod modele robocze (ostateczne).

Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:

Samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej z pacjentem oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z problematyką okluzji i zaburzeń narządu żucia w ujęciu interdyscyplinarnym a także skutecznej komunikacji z lekarzami innych specjalności zajmujących się problematyką bólu jamy ustnej i twarzy.

lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

Lekarz stomatolog, wykładowca, lider, prowadzący i opiekun klubu dyskusyjnego wg filozofii Spear Education. Lekarz stomatolog specjalizujący się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdycyplinarnym. Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent Elekt EACD na lata 2012-2013. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Dentsply Polska.…