Szkolenia z kompetencji zawodowych

Szczegóły szkolenia

  • Częstochowa
  • 9 marca 2020
  • 2020-03-09 10:00 – 2020-03-10 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Bilety

  • Normalny 15 miejsc 3650zł
Koszyk
Dziękujemy i Zapraszamy

Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym – Poziom II

Częstochowa

2020-03-09 10:00 – 2020-03-10 17:00
9 marca 2020

000000

Błażej Szczerbaniewicz

Inne wydarzenia Organizatora

Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym – Poziom II

Częstochowa

2020-03-09 10:00 – 2020-03-10 17:00
9 marca 2020

DRUKUJ

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy stomatologów, kontynuujących swoją przygodę z okluzją, którzy chcą zajmować się diagnozowaniem i leczeniem patologicznego starcia zębów na skutek bruksizmu.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest stworzenie jednolitego systemu planowania leczenia interdyscyplinarnego  ze szczególnym uwzględnieniem okluzji w oparciu o filozofię Spear Education. Uczestnicy nabywają kompetencje diagnozowania bruksizmu, rozpoznawania rożnych jego rodzajów, badania, który ząb jest zębem prowadzącym w punktach styku i planowania leczenia na ich podstawie w zależności od sytuacji wejściowej.

Ramowy program usługi

Kurs praktyczny Okluzja: II poziom – średniozaawansowany
Przeznaczony dla osób kontynuujących swoją przygodę ze zwarciem

I dzień

Brak stabilizacji ortopedycznej – jak stosować w codziennej praktyce stomatologicznej.

Kurs rozpoczyna się o godzinie 10.00. Kurs wyłącznie praktyczny. Zajęcia z pacjentami. Ponadto wywiad i badanie kliniczne w oparciu o kartę  analizy dysfunkcji zwarcia i ssż wg European Academy of Craniomandibular Disorders praktyczny pokaz analizy braku stabilizacji ortopedycznej na poziomie zębów i ssż, omówienie sposobów przywrócenia stabilizacji ortopedycznej u tych pacjentów, leczenie szynami ortopedycznymi.

Dyskusja: pytania i odpowiedzi. Podsumowanie 1-go dnia.

II dzień

Błędy jatrogenne prowadzące do utraty stabilizacji ortopedycznej. Rola laboratorium w przywracaniu stabilizacji ortopedycznej.

Kurs rozpoczyna się o 10.00. Kontynuacja zajęć praktycznych z pacjentami. Ponadto pokaz praktyczny: szyna stabilizacyjna krok po kroku od pobrania wycisku do oddania w gabinecie stomatologicznym. Szczególny nacisk zostanie położony na unikanie najczęściej występujących błędów w trakcie wykonawstwa laboratoryjnego szyny i dopasowywania szyny w jamie ustnej pacjenta.

III dzień

Jak to zastosować w praktyce. Praca z pacjentami.

Zajęcia praktyczne z pacjentami. Podział na grupy 3-4 osobowe.

Samodzielne zebranie wywiadu i przeprowadzenie badania klinicznego w oparciu o kartę  analizy dysfunkcji zwarcia i ssż wg European Academy of Craniomandibular Disorders

Praca z szynami stabilizującymi- samodzielna korekta zwarcia na szynach u pacjentów.

Samodzielna analiza zwarcia u pacjentów pod kątem braku stabilizacji ortopedycznej, badanie z wykorzystaniem Periotestu, T. Scan III.

Wspólna  analiza przypadków i omówienie błędów podczas przeprowadzanych zajęć praktycznych.

Zakończenie kursu. Rozdanie dyplomów.

Efekty usługi

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

  • Najczęściej spotykanych przyczyn braku stabilizacji ortopedycznej (patologiczna ruchomość zębów, nieprawidłowa biomechanika ssż, zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze w ssż, przykurcze patologiczne mięśni pozycjonujących ssż, parafunkcje- bruksizm).
  • Braku stabilizacji ortopedycznej na poziomie stawu skroniowo-żuchwowego i zębów, wzajemnych zależności, metodyki badania.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności w zakresie:

  • Analizuje zwarcia u pacjentów z powikłaniami ze strony narządu żucia (mięśnie, stawy, OUN).
  • Określa błędy jatrogenne prowadzące do utraty stabilizacji ortopedycznej – na przykładzie wcześniej przeprowadzonego leczenia protetycznego, ortodontycznego.
  • Projektuje prace uzupełniającej braki zębowe przy braku istniejącej stabilizacji ortopedycznej.

Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:

Samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej z pacjentem oraz prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z problematyką okluzji i zaburzeń narządu żucia w ujęciu interdyscyplinarnym, w tym rozpoznawania i leczenia czynników odpowiedzialnych za powstanie „ograniczonego wzorca  przywodzenia żuchwy” oraz stosowania szyny stabilizacyjnych, a także skutecznej komunikacji z lekarzami innych specjalności zajmujących się problematyką bruksizmu.

lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

Lekarz stomatolog, wykładowca, lider, prowadzący i opiekun klubu dyskusyjnego wg filozofii Spear Education. Lekarz stomatolog specjalizujący się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdycyplinarnym. Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent Elekt EACD na lata 2012-2013. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Dentsply Polska.…