Szkolenia z kompetencji zawodowych

Szczegóły szkolenia

 • Częstochowa
 • 6 kwietnia 2020
 • 2020-04-06 10:00 – 2020-04-07 17:00

Contact event manager

1 2 3 4

Bilety

 • Normalny 15 miejsc 3650zł
Koszyk
Dziękujemy i Zapraszamy

Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym – Poziom III

Częstochowa

2020-04-06 10:00 – 2020-04-07 17:00
6 kwietnia 2020

000000

Błażej Szczerbaniewicz

Inne wydarzenia Organizatora

Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym – Poziom III

Częstochowa

2020-04-06 10:00 – 2020-04-07 17:00
6 kwietnia 2020

DRUKUJ

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy, chcących zajmować się diagnozowaniem i leczeniem patologicznego starcia zębów na skutek bruksizmu.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest stworzenie jednolitego systemu planowania leczenia interdyscyplinarnego ze szczególnym uwzględnieniem okluzji w oparciu o filozofię Spear Education. Uczestnicy nabędą umiejętności diagnozowania i leczenia patologicznego starcia zębów na skutek  bruksizmu.  Umożliwi to stworzenie spójnego systemu pozwalającego na interdyscyplinarne podejście do pacjenta, wykorzystujące drzewa decyzyjne,  pozwalające  na spójna wymianę  informacji pomiędzy specjalistami  w obrębie stomatologii.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest ukończenie Poziomu I i Poziomu II

Ramowy program usługi

Kurs praktyczny Okluzja: III poziom – zaawansowany
przeznaczony dla osób chcących zajmować się diagnozowaniem i leczeniem patologicznego starcia zębów na skutek bruksizmu.

I dzień

Patologiczne starcie zębów na skutek bruksizmu: definicja, podział w ujęciu klinicznym. Wpływ na różne struktury narządu żucia.

Kurs wyłącznie praktyczny. Zajęcia z pacjentami. Pokaz praktyczny: wywiad i badanie kliniczne pacjenta z bruksizmem; wspólna analiza przypadków klinicznych (również przygotowanych przez kursantów) Dyskusja: pytania i odpowiedzi. Podsumowanie pierwszego dnia.

II dzień

Problem bruksizmu w różnych aspektach  klinicznych.

Kontynuacja zajęć praktycznych z pacjentami. Ponadto pokaz praktyczny: wykonanie przez wykładowcę odbudowy kompozytowej ( mock-up) u pacjenta z uwzględnieniem aspektów estetycznych i czynnościowych celem odtworzenia patologicznie startego uzębienia (przebudowa zwarcia/przywrócenie stabilizacji ortopedycznej)

III dzień

Jak to zastosować w praktyce. Praca z pacjentami.

Zajęcia praktyczne z pacjentami. Podział na grupy 3-4 osobowe.

Samodzielne zebranie wywiadu i przeprowadzenie badania klinicznego w oparciu o kartę  analizy dysfunkcji zwarcia i ssż wg European Academy of Craniomandibular Disorders, analiza szyn typu Bruxchecker,

Praca z szynami stabilizującymi- samodzielna korekta zwarcia na szynach u pacjentów z bruksizmem

Samodzielna analiza zwarcia u pacjentów pod kątem znalezienia czynników odpowiedzialnych za patologiczne starcie zębów czy aktywnego procesu patologicznego prowadzącego do trwałej utraty stabilizacji ortopedycznefj, badanie z wykorzystaniem Periotestu, T_Scan III. Znalezienie sposobów zahamowania tego procesu i przywrócenia stabilizacji ortopedycznej oraz zabezpieczenia na przyszłość.

Wspólna  analiza przypadków i omówienie błędów podczas przeprowadzanych zajęć praktycznych. Zakończenie kursu.

Efekty usługi

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • Zdefiniowania problemu bruksizmu: definicja, podział, przyczyny, kierunki diagnozowania i sposoby leczenia.
 • Diagnostyki i leczenia patologicznego starcia zębów wywołanego bruksizmem i czynnikami chemicznymi.
 • Określania roli struktur narządu żucia (mięśnie, ssż) w procesie adaptacji u pacjentów z bruksizmem.
 • Roli materiałów odpowiednich do odtworzenia patologicznie startego uzębienia.
 • Odmienności występowania patologicznie startego uzębienia oraz bruksizmu u dzieci.
 • Roli wymiaru pionowego zwarcia oraz związanej z nim utraty miejsca pod przyszłe uzupełnienia odtwórcze.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • Stosuje schemat postępowania u pacjentów przygotowanych do kompleksowej przebudowy zwarcia.
 • Przeprowadza wywiad i badanie kliniczne pacjenta z bruksizmem.
 • Określa role wymiaru pionowego zwarcia oraz związanej z nim utraty miejsca pod przyszłe uzupełnienia odtwórcze.
 • Projektuje prace protetyczne i modele okluzji u pacjentów z patologicznie startym uzębieniem, zarówno na zębach własnych, jak i u pacjentów z odbudowami protetycznymi wspartymi na implantach.
 • Potrafii pracować z szynami stabilizującymi – dokonuje samodzielnej korekty zwarcia na szynach u pacjentów z bruksizmem.

Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:

 • Samokształcenia się, rozumienia znaczenie komunikacji interpersonalnej z pacjentem oraz prawidłowego identyfikowanie i rozstrzygania dylematy związanych z problematyką okluzji i zaburzeń narządu żucia w ujęciu interdyscyplinarnym, a także skutecznej komunikacji z lekarzami innych specjalności zajmujących się problematyką bruksizmu.
lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

Lekarz stomatolog, wykładowca, lider, prowadzący i opiekun klubu dyskusyjnego wg filozofii Spear Education. Lekarz stomatolog specjalizujący się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdycyplinarnym. Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent Elekt EACD na lata 2012-2013. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Dentsply Polska.…