Profesjonalna recepcja 1 – Organizacja pracy i budowanie wizerunku

Obsługa dla personelu pomocniczego

Szczegóły szkolenia

 • Warszawa
 • 22 października 2021
 • piątek, 10:00 – 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Profesjonalna recepcja 1 – Organizacja pracy i budowanie wizerunku

Warszawa

piątek, 10:00 – 17:00
22 października 2021

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Profesjonalna recepcja 1 – Organizacja pracy i budowanie wizerunku

Warszawa

piątek, 10:00 – 17:00
22 października 2021

DRUKUJ

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji rejestratorek medycznych w zakresie organizacji pracy, profesjonalnych rozmów, obsługi pacjenta oraz budowania profesjonalnego wizerunku placówki medycznej. Na szkoleniu rejestratorki nauczą się jak krótko i jednocześnie skutecznie rozmawiać z pacjentami podczas prezentacji usług stomatologicznych, rozmowy o cenach, konsultacjach i wspieraniu pacjenta w wyborze lekarza.

Rejestratorka jest wizytówką i koordynatorką gabinetu. Sposób obsługi rejestracji ma często decydujące znaczenie jak placówkę będzie postrzegał pacjent (w szczególności pierwszorazowy). Obsługa na recepcji ma szczególne znacznie w przypadku pacjentów na droższe i kompleksowe usługi.

Grupa docelowa

Rejestratorki medyczne

Ramowy program usługi

1. Rola rejestratorek w skutecznym funkcjonowaniu gabinetu:

 • reprezentacyjna – jak wygląd wpływa na postrzeganie firmy przez osoby z zewnątrz;
 • informacyjna – jak sposób mówienia, przyjmowania i przekazywania informacji wpływa na funkcjonowanie placówki stomatologicznej;
 • wspierająca – jak wzmacniać wizerunek lekarza dentysty;
 • administracyjna – jak prawidłowo wzmacniać zarządzanie obiegiem dokumentów i kalendarzem lekarzy;
 • Dla właściciela: – jak budować kulturę firmy i wyznaczać wizję oraz cele obsługi pacjentów.

 

2. Prowadzenie skutecznych rozmów z pacjentem::

 • poprawny schemat rozmowy telefonicznej;
 • prowadzenie krótkich i merytorycznych rozmów z pacjentami;
 • zachęcanie pacjentów na konsultacje medyczne;
 • wyczerpujące odpowiadanie na pytania, bez wchodzenia w kompetencje lekarza;
 • budowanie wizerunku placówki;
 • krótkie informacje upewniające pacjenta, że wybrał odpowiednią placówkę.

 

3. System ICARE w stomatologii:

 • informowanie o opóźnieniach, zmianie terminów;
 • odmawianie trudnym pacjentom;
 • kulturalna zmiana terminu wizyty;
 • asertywność w rozmowie z pacjentem.

 

4. Zachęcanie do wizyty u nowego (młodego, innego) lekarza:

 • przekonanie pacjenta do wizyty u innego lekarza;
 • przekonanie pacjenta, żeby zapisał się do nowego lekarza o krótszym czasie oczekiwania zamiast czekania na wizytę u lekarza z dużym obłożeniem;
 • szukanie kompromisów z pacjentami wywierającymi presję ze względu na:
 • ich nagłą potrzebę odbycia wizyty,
 • bycie pacjentem placówki od lat,
 • przyzwyczajenie do swojego lekarza prowadzącego,
 • trudności w znalezieniu odpowiedniej daty i godziny wizyty.

 

5. Prowadzenie rozmów o cenach i usługach dostępnych w placówce:

 • odpowiadanie na pytanie: „Ile to kosztuje?”  – 1 zdaniem w ciągu 10 sekund, tak, by szybko przekonać pacjenta do własnej kliniki stomatologicznej oraz zapisu na wizytę;
 • prowadzenie rozmów o cenach w sposób krótki, konkretny oraz bardzo skuteczny;
 • podawanie ceny w sposób atrakcyjny i przystępny;
 • sondowanie, czy pacjent jest zainteresowany tylko ceną, czy zależy mu na innych wartościach;
 • wybór tematu rozmowy: kiedy skupić się na cenie usługi, kiedy na wizycie konsultacyjnej, a kiedy mówić o samym zabiegu;
 • Czynniki budujące wizerunek jakości leczenia;
 • Dla właściciela gabinetu: budowanie cennika usług.

 

6. Zapisywanie pacjentów na wizyty:

 • rozmowa z pacjentem o droższych usługach;
 • skuteczne zapraszanie na wizytę konsultacyjną;
 • dodawanie  wartości do produktu, w celu zwiększenia szansy na akceptację ceny przez pacjenta;

 

Ćwiczenia praktyczne na szkoleniu:

 1. Ćwiczenie prawidłowej postawy, tonu głosu, i prezencji;
 2. Ćwiczenie schematu rozmowy z pacjentem – trening sekwencyjny;
 3. Ćwiczenie zachęcania do innego lekarza, młodego lekarza, nowego lekarza;
 4. Ćwiczenia rozmów o cenach dla usług tanich, średnio-drogich i drogich.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • budowania pozytywnego wrażenia, mówienia, prezentowania swojej postawy,
 • budowania pozytywnego wizerunku gabinetu,
 • ram rozmów z pacjentami – jakich używać słów i sformułowań, gdzie leży granica między kompetencjami lekarza i personelu pomocniczego,
 • czynników mających wpływ na postrzeganie ceny.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • analizy potrzeb poszczególnych pacjentów, oraz właściwego określania czasu potrzebnego na wizytę,
 • odciążania lekarzy, których grafiki są przepełnione oraz zapełniania grafików nowych lekarzy,
 • poprawnego diagnozowania, czy pacjentowi zależy bardziej na cenach czy na jakości leczenia,
 • rozmowy o cenach w sposób prosty, krótki, skuteczny, dzięki zastosowaniu odpowiedniego zestawu pytań, potrzebnych badań oraz oczekiwań pacjenta w stosunku do danej wizyty
 • określania czasu wizyty poprzez krótki zestaw pytań skierowanych do pacjenta,
 • prezentacji pacjentowi przebiegu wizyty , co  pozwala to uniknąć oczekiwania pacjentów w sytuacjach przedłużenia wcześniejszej wizyty czy też wykonania na wizycie kilku usług. Właściwe szacowanie czasu wizyty również przekłada się bezpośrednio na lepsze wypełnienie czasu pracy foteli stomatologicznych,
 • uprzejmego i nieinwazyjnego sposobu odmawiania przyjęcia na wizytę pacjenta, nie tracąc jednocześnie jego zaufania i proponując konstruktywne dla dwóch stron optymalne rozwiązanie.

Po szkoleniu Uczestnicy posiadają kompetencje:

 • samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej z pacjentem oraz prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z obsługą pacjenta,
 • wpływania na komfort, poczucie bezpieczeństwa pacjentów oraz budowę profesjonalnego wizerunku poprzez mowę werbalną i niewerbalną, a w szczególności dzięki poprawnemu wysławianiu się, pewności siebie oraz znajomości procedur,
 • Asertywności i pewności siebie w rozmowach o cenach, proponowaniu lekarzy młodych lub mniej doświadczonych, informowania o opóźnieniach, przesunięciach, zmianach i płatnościach.

Wybierz termin i temat szkolenia:

Podane ceny są cenami brutto

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…