• Warszawa
 • 20 sierpnia 2022
 • 2022-08-20 10:00 – 2022-08-21 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Rekrutacja i budowa efektywnego zespołu

Warszawa

2022-08-20 10:00 – 2022-08-21 17:00
20 sierpnia 2022

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Rekrutacja i budowa efektywnego zespołu

Warszawa

2022-08-20 10:00 – 2022-08-21 17:00
20 sierpnia 2022

DRUKUJ

Cel szkolenia

Na szkoleniu uczestnik pogłębi umiejętności z zakresu budowania strategii personalnej, w której szczegółowo określony jest plan zatrudniania i struktura organizacyjna. Zgłębi wiedzę na temat najlepszych metod wyszukiwania i selekcjonowania kandydatów. Dowie się, jak szczegółowo prowadzić rozmowy rekrutacyjne i dokonywać oceny kompetencji kandydatów. Podczas szkolenia omówiony zostanie także system wdrażania pracowników do firmy, wyznaczania im celów i ścieżek rozwoju.

 

Główne rezultaty po wdrożeniu know-how ze szkolenia:

 1. Docieranie do większej liczby kandydatów;
 2. Wybór i zatrudnianie lepszych pracowników;
 3. Znacznie wyższa efektywność pracy lekarzy i personelu;
 4. Zmniejszenie rotacji pracowników.

 

Dla kogo:

właściciele, menadżerowie, kierownicy

 

Program szkolenia:

1. Rola właściciela i menedżera

 • Zadania właściciela w placówce medycznej;
 • Zadania menedżera w placówce medycznej;
 • Człowiek najważniejszym kapitałem firmy.

 

2. Budowanie spójnej strategii personalnej

 • Czym jest strategia personalna?
 • Łączenie strategii firmy ze strategia personalną.
 • Schemat: cele, projekty, zadania, kompetencje, ludzie.
 • Ćwiczenia w zakresie budowania strategii personalnej.
 • Wybieranie kierunków rekrutacyjnych.

 

3. Przygotowanie do rekrutacji

 • Struktura organizacyjna firmy;
 • Sześć kroków w planowaniu rekrutacji i zatrudnienia;
 • Budowanie profilu kompetencyjnego;
 • Karta obowiązków pracownika.

 

4. Pozyskiwanie kandydatów i rozmowy rekrutacyjne

 • Employer branding – podstawowe zasady;
 • Pozyskiwanie kandydatów z polecenia i ogłoszeń;
 • Wygląd i treść ogłoszenia o pracę;
 • Rekrutacja wieloetapowa – schemat.

 

5. Ocena kandydatów – wywiad behawioralny

  • Forma rekrutacji a jej skuteczność;
  • Prowadzenie wywiadu behawioralnego;
  • Ocena kompetencji;
  • Prowadzenie dni testowych;
  • Testy psychologiczne w rekrutacji;
  • Cechy najlepszych pracowników;
  • Ocena kandydata – szanse i zagrożenia.

 

6. Przyjmowanie i wdrażanie nowych pracowników

  • Rozmowa z kandydatem o rozpoczęciu współpracy;
  • Regulamin wewnętrzny i SOK;
  • Wdrażanie pracowników;
  • Wstępna ocena nowego pracownika;
  • Rozmowy korygujące;
  • Wyznaczanie celów nowym pracownikom;
  • Integracja nowych pracowników z zespołem.

 

Charakter szkolenia:

 • Szkolenie ma charakter praktyczny, na którym podczas każdego modułu wykonywane są ćwiczenia i analizowane są realne przykłady z różnych placówek medycznych.
 • Każdy uczestnik podczas szkolenia stworzy strategię personalną, ścieżkę rekrutacyjną, profil kompetencyjny, symulację rozmowy rekrutacyjnej w oparciu o wywiad behawioralny, dokona oceny kompetencji, przeanalizuje testy psychologiczne, wyznaczy właściwe cele dla nowych pracowników i przygotuje skuteczny system wdrażania.

Każdy uczestnik otrzyma:

 • Przykłady kart pracowniczych, informacje, na które powinien odpowiadać regulamin, przykładowe ogłoszenia o pracę, przykład strategii personalnej itp.

Efekty szkolenia:

Po szkoleniu Uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 • Budowania właściwej struktury organizacyjnej;
 • Budowania skutecznej strategii personalnej;
 • Prowadzenia procesu rekrutacyjnego;
 • Metod wyszukiwania kandydatów;
 • Prowadzenia rozmów i negocjacji z kandydatami;
 • Selekcji kandydatów;
 • Skuteczności różnych metod rekrutacyjnych;
 • Właściwego wdrażania pracowników.

 

Po szkoleniu Uczestnik będzie posiadał umiejętności:

 • Wyznaczania właściwych kierunków rekrutacyjnych;
 • Wyszukiwania kandydatów;
 • Wyznaczania właściwych celów rekrutacyjnych;
 • Skutecznej selekcji kandydatów;
 • Negocjacji z kandydatami w oparciu o realia rynkowe;
 • Oceny kompetencji pracowników;
 • Przewidywalnego wdrożenia;
 • Wyznaczania właściwych celów dla nowych pracowników.

Po szkoleniu Uczestnik zyska kompetencje:

 • Przywódcze i komunikacyjne;
 • Rozwoju zespołu.

Wybierz termin i temat szkolenia:

Podane ceny są cenami brutto

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…