• Warszawa
 • 5 lutego 2022
 • 2022-02-05 10:00 – 2022-02-06 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Rekrutacja i budowa efektywnego zespołu

Warszawa

2022-02-05 10:00 – 2022-02-06 17:00
5 lutego 2022

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Rekrutacja i budowa efektywnego zespołu

Warszawa

2022-02-05 10:00 – 2022-02-06 17:00
5 lutego 2022

DRUKUJ

Cel szkolenia

Na szkoleniu Uczestnik pogłębi umiejętności z zakresu kierowania zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczania celów, planowania i delegowania zadań oraz monitorowania ich realizacji. Uczestnicy szkolenia nauczą się właściwego procesu rekrutacji na stanowiska medyczne i pozamedyczne w ich placówce. Szkolenie również obejmuje zarządzanie sytuacjami konfliktowymi w zespole.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy prowadzących własne gabinety, jak również dla menedżerów, na co dzień zajmujących się rozwojem placówek stomatologicznych. Szkolenie jest szczególnie polecane osobom zatrudniającym innych lekarzy lub współpracowników. Szkolenie dedykowane jest osobom decyzyjnym, które po szkoleniu mogą wdrożyć sugerowane działania w praktyce.

Ramowy program usługi

1. Rola menedżera w placówce :

 • Zadania menedżera w placówce stomatologicznej
 • Modele zarządzania placówkami stomatologicznymi.
 • Awans wewnętrzny czy menedżer z zewnątrz?
 • Narzędzia niezbędne do realizacji zadań menedżera
 • Ustalenie właściwej relacji właściciel (lekarz) – menedżer

 

2. Wizerunek placówki medycznej:

 • Tworzenie misji i wizji placówki
 • Komunikowanie strategii placówki współpracownikom
 • Znaczenie wizerunku placówki w osiąganiu sukcesu

 

3. Tajemnice rekrutacji pracowników :

 • Gdzie szukać pracowników i partnerów medycznych?
 • Istotne niuanse podczas selekcji i doboru personelu
 • Unikanie najczęściej popełnianych błędów
 • Tworzenie Employer Brandingu w branży stomatologicznej

 

4. Planowanie i wyznaczanie celów organizacji:

 • Planowanie jako podstawa efektywnego działania
 • Autodiagnoza efektywności dotychczasowego planowania
 • Skuteczne formułowanie celów i sprawnie organizowanie zadań
 • Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów

 

5. Delegowanie zadań:

 • Jak skutecznie delegować zadania, by zbudować zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności?
 • Jak najlepiej wykorzystać indywidualne kompetencje i talenty pracowników przy przydzielaniu zadań?
 • Dostosowanie stylu delegowania do indywidualnych potrzeb  i możliwości pracownika
 • Udzielanie wsparcia pracownikom otrzymującym nowe zadania

 

6. Monitorowanie i egzekwowanie:

 • Przekazywanie informacji zwrotnych
 • Rozliczanie pracowników z realizacji zadań w sposób motywujący ich do rozwoju
 • Praktyczna metoda egzekwowania poleceń – czterostopniowa procedura

 

7. Ocena wyników

 • Narzędzia skutecznej ewaluacji
 • Identyfikowanie mocnych stron i obszarów do zmiany
 • Planowanie przyszłych działań z uwzględnieniem wyników

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • działań menedżerskich realizowanych w placówce stomatologicznej,
 • znajomości praktycznych przykładów wyzwań wynikających ze współpracy personelu w placówce stomatologicznej wraz z proponowanymi sposobami radzenia sobie z nimi,
 • technik rekrutacji i poszukiwania personelu,
 • budowania efektywnego zespołu,
 • znajomości praktycznych wskazówek budowania zaangażowania członków zespołu w wykonywanie powierzonych im zadań.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • wyznaczania właściwych celów,
 • planowania i delegowania zadań w sposób praktyczny,
 • monitorowania realizacji oraz egzekwowania wykonania zadań,
 • prowadzenia rekrutacji na stanowiska medyczne i pozamedyczne w swojej placówce,
 • odpowiedniego zarządzania sytuacjami konfliktowymi w zespole – mediacji,
 • zarządzanie zespołem poprzez cele.

Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:

 • samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz zdolność prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu,
 • przywódcze i komunikacyjne,
 • z obszaru tzw. „miękkiego HR” (rozwój zespołu, zarządzanie wiedzą w organizacji, budowanie autorytetu wśród pracowników).

Wybierz termin i temat szkolenia:

Podane ceny są cenami brutto

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…

mgr Marek Dornowski

Pomysłodawca, prezes i współwłaściciel Premium Dental Group – spółki, która zbudowała i zarządza placówkami stomatologicznymi Kraina Zdrowego Uśmiechu. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe, które wykorzystuje podczas szkoleń. Wśród naszych klientów ceniony za dużą wiedzę i bardzo praktyczne podejście do tematu. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolił się także w ramach Chartered Institute of Marketing. Praktyk i pasjonat…

Marcin Janusz Sitek

Ekonomista, menadżer z dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym na wszystkich szczeblach zarządzania. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Szczególną wagę przywiązuje do tworzenia kultury organizacyjnej spójnej z procesami biznesowymi firmy. Stworzył i wdrażał z sukcesem autorski model integracji narzędzi planowania strategicznego z zarządzaniem przez jakość. Od blisko 10 lat działa jako…