Szkolenia z kompetencji zawodowych

Szczegóły szkolenia

 • Częstochowa
 • 31 maja 2021
 • 2021-05-31 10:00 – 2021-06-01 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Wstęp do stomatologii cyfrowej

Częstochowa

2021-05-31 10:00 – 2021-06-01 17:00
31 maja 2021

000000

Błażej Szczerbaniewicz

Inne wydarzenia Organizatora

Wstęp do stomatologii cyfrowej

Częstochowa

2021-05-31 10:00 – 2021-06-01 17:00
31 maja 2021

DRUKUJ

Wstęp do stomatologii cyfrowej. Różnice i podobieństwa z stomatologią analogową. Rodzaje sprzętu wykorzystywanego do tworzenia uniwersalnego protokołu planowania cyfrowego. Zastosowania protokołów cyfrowych w różnych dziedzinach stomatologii na przykładach klinicznych. Najczęstsze błędy popełniane podczas współpracy lekarz –pacjent- technik dentystyczny.

Czemu będzie poświęcone seminarium

 • Cykl pracy analogowy vs cyfrowy.
 • Gromadzenie i wykorzystanie danych analogowe vs cyfrowe.
 • Wyciski analogowe vs wyciski cyfrowe.
 • Rodzaje skanerów cyfrowych: zewnątrzustne, wewnątrzustne.
 • Inne urządzenia wykorzystywane w cyklu pracy cyfrowym: drukarki, frezarki.
 • Łuk twarzowy analogowy vs cyfrowy.
 • Artykulator analogowy vs cyfrowy.
 • Skanery twarzy a Digital Smile Design i EFSBA.
 • Rodzaje oprogramowania dostępnego na rynku.
 • Łączenie danych z różnych źródeł: skanery wewnątrzustne, zewnątrzustne, skanery twarzy, CBCT.
 • Planowanie interdyscyplinarne od zdjęcia do mock-upu.
 • Protokół cyfrowy: część chirurgiczna, część protetyczna.
 • Indeksy zwarciowe i chirurgiczne do weryfikacji protokołu cyfrowego.
 • Planowanie zwarcia w świecie cyfrowym – możliwości i ograniczenia.
 • Korekta zwarcia w świecie cyfrowym.
 • Sposoby skutecznej komunikacji z pacjentem i laboratorium na przykładzie wybranych prac protetycznych.
 • Możliwości i ograniczenia ortodoncji cyfrowej na przykładzie systemu Invisalign. Sposoby integracji z protetyką i chirurgią cyfrową.
 • Najczęstsze błędy popełniane w trakcie wykonawstwa protetycznego prac zaprojektowanych na bazie protokołu cyfrowego.

Czego się nauczysz

 • Dlaczego cyfryzacja jest drogą bez odwrotu dla współczesnej stomatologii.
 • Kiedy techniki analogowe są bardziej przyjazne niż cyfrowe.
 • Jakie są różnice pomiędzy cyklem pracy (protokołem) analogowym i cyfrowym.
 • Jak zaprojektować i wykonać wirtualny wax-up i przenieść go na zęby pacjenta w jamie ustnej.
 • Jakie są różnice pomiędzy wyciskami analogowymi a cyfrowymi.
 • Jakie są różnice pomiędzy gromadzeniem danych analogowo i cyfrowo.
 • Jakie są różnice pomiędzy artykulatorami analogowymi a wirtualnymi.
 • Jak łączyć dane z skanerów wewnątrzustnych, zewnątrzustnych, tomografii stożkowej i wykorzystywać je w druku czy frezowaniu uzupełnień protetycznych.
 • Jak ortodoncja cyfrowa wpisuje się w protokół interdyscyplinarnego planowania i leczenia pacjenta.
 • Jak kontrolować zwarcie w świecie cyfrowym i czy jest to możliwe.
 • Jak skutecznie współpracować z laboratorium cyfrowym i unikać błędów.

Zakres zajęć praktycznych

 • Praktyczny pokaz skanowania zewnątrzustnego i wewnątrzustnego (praca lekarza i technika).
 • Praktyczny pokaz planowania i wytworzenia wirtualnego wax-upu oraz rzeczywistego mock-upu na zębach pacjenta.
 • Omówienie środowiska wybranego systemu cyfrowego pod kątem współpracy lekarza z laboratorium cyfrowym.
 • Pokaz wykonawstwa szyny/indeksu zwarciowego/chirurgicznego w wybranym softwarze oraz w miarę możliwości czasowych drukowanie i obróbka końcowa zaplanowanej pracy.
 • Samodzielne przygotowanie planu leczenia dla przypadku klinicznego przedstawionego przez kursanta.
 • Uwaga: jest możliwość przygotowania pacjenta w ramach kursu. W tym celu należy min. 2 tygodnie przed kursem dostarczyć niezbędne dane.

Zestaw informacji do przygotowania przypadku przez kursanta na podstawie materiałów dostarczonych przez prowadzącego kurs dla uczestników:

 • Zestaw zdjęć od 8 do 18 wg schematu Spear Education
 • Nagrane filmy z testami fonetycznymi M,S,E,F oraz wzorcami ruchowymi (ruch w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu)
 • Wypełniona karta badania EFSBA, badanie stanu przyzębia
 • Wypełniona karta badania okluzji czynnościowej
 • Zdjęcie RTG panoramiczne w razie konieczności przylegające odpowiedniej okolicy zębów, ewentualnie CBCT czy MRI
 • Zaartykułowane modele w relacji centralnej lub centralnej okluzji w dowolnym artykulatorze.
 • Proponowany plan leczenia na podstawie zgromadzonych danych.
 • Korzystnie skany wewnątrzustne zębów pacjenta w postaci plików stl.
lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

Lekarz stomatolog, wykładowca, lider, prowadzący i opiekun klubu dyskusyjnego wg filozofii Spear Education. Lekarz stomatolog specjalizujący się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdycyplinarnym. Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent Elekt EACD na lata 2012-2013. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Dentsply…