• Warszawa
 • 14 października 2022
 • 2022-10-14 10:00 – 2022-10-15 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Zarządzanie finansami w placówkach stomatologicznych

Warszawa

2022-10-14 10:00 – 2022-10-15 17:00
14 października 2022

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Zarządzanie finansami w placówkach stomatologicznych

Warszawa

2022-10-14 10:00 – 2022-10-15 17:00
14 października 2022

DRUKUJ

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami oraz wykorzystywania jej w celu zwiększenia zysków i rentowności gabinetu. Uczestnicy szkolenia nauczą się analizować sytuację finansową swojej placówki medycznej – zyski, koszty, rentowność, mierniki efektywności lekarzy.

 

Główne rezultaty po wdrożeniu know-how ze szkolenia:

 1. zwiększenie zysków,
 2. zmniejszenie kosztów,
 3. zwiększenie wydajności i rentowności,
 4. świadome decyzje finansowe.

 

Dla kogo:

właściciele, menadżerowie

 

Program szkolenia:

1. Przygotowanie firmy do strategicznego zarządzania finansami:

 • organizacja księgowości,
 • zbieranie danych do analiz,
 • organizacja pracy niezbędna do analizy kwestii finansowych.

 

2. Elementy sprawozdania finansowego:

 • Przychody,
 • wskaźniki finansowe lekarzy,
 • koszty stałe i zmienne,
 • rachunek zysków i strat,
 • rachunek przepływów pieniężnych – cashflow.

 

 

3. Najważniejsze mierniki oceny stanu finansowego:

 • ocena wyniku finansowego i wskaźników niefinansowych,
 • wyniki finansowe gabinetów, na których warto się wzorować,
 • wyznaczanie celów i symulowanie potencjalnych wzrostów w zyskach.

 

4. Cennik:

 • analiza cennika,
 • kalkulator do liczenia rentowności zabiegów,
 • kalkulator do optymalizacji cennika.

 

5. System motywacyjny pracowników

 • system wynagradzania menadżera,
 • sposoby rozliczeń z lekarzami,
 • wynagrodzenia i premie personelu pomocniczego,
 • formy umów dla pracowników,
 • refundacje dla pracowników za szkolenia.

 

Charakter szkolenia:

 • Szkolenie ma charakter praktyczny – podczas każdego modułu analizowane są realne przykłady raportów finansowych z różnych placówek medycznych.
 • Każdy uczestnik podczas szkolenia sporządza raport finansowy na podstawie zaprezentowanych danych w tabelkach Excel.
 • Każdy uczestnik opracuje skrócony raport miesięczny, optymalizację cennika, i ocenę wskaźników niefinansowych lekarzy.

 

Każdy uczestnik otrzyma:

 • Tabelki do wykonywania analiz – cashflow, Wskaźniki finansowe i niefinansowe, Cennik, Nowi pacjenci, Rentowność zabiegów, Rentowność planu leczenia.

 

Efekty szkolenia:

 Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • wskaźników finansowych i analizy finansowej;
 • mierników zarządczych niefinansowych;
 • pojęć finansowych niezbędnych do prowadzenia placówki;
 • metod budowania systemu wynagrodzeń.

 

Uczestnik zdobędzie umiejętności:

 • zwiększania zysków i rentowności placówki;
 • zarządzania strategicznego finansami;
 • analizy finansowej swojej placówki medycznej;
 • planowania przepływów finansowych;
 • analizowania strumieni kosztów i przychodów oraz na ich podstawie wyciągania wniosków usprawniających funkcjonowanie placówki stomatologicznej;
 • określania wartości docelowych wskaźników niefinansowych placówki.

 

Uczestnik zyska kompetencje z zakresu:

 • analizy biznesowej rentowności placówki, lekarzy i poszczególnych procedur stomatologicznych;
 • zarządzania finansami placówki;
 • rozumienia znaczenia komunikacji biznesowej oraz prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z prowadzeniem placówki stomatologicznej;
 • podejmowania decyzji strategicznych w sposób oparty na wynikach firmy.

Wybierz termin i temat szkolenia:

Podane ceny są cenami brutto

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…