Szkolenia biznesowe

Szczegóły szkolenia

 • Warszawa
 • 6 lutego 2021
 • 2021-02-06 10:00 – 2021-02-07 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Zarządzanie finansami i biznesem w placówkach medycznych

Warszawa

2021-02-06 10:00 – 2021-02-07 17:00
6 lutego 2021

000000

Zarządzanie finansami i biznesem w placówkach medycznych

Warszawa

2021-02-06 10:00 – 2021-02-07 17:00
6 lutego 2021

DRUKUJ

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów i biznesu oraz umiejętne jej wykorzystywanie w celu poprawy funkcjonowania placówki medycznej i zwiększenia jej zysków. Uczestnicy na szkoleniu nauczą się analizować sytuację finansową swojej placówki medycznej, rentowność (firmy, usług i lekarzy), poznają najważniejsze mierniki efektywności, modele biznesowe. Szkolenie nauczy również określać kluczowe zasoby budujące przewagę konkurencyjną oraz wartość placówki na swoim rynku docelowym.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla lekarzy posiadających lub planujących otworzyć własne gabinety medyczne, jak i dla menedżerów, którzy pracują nad rozwojem placówek medycznych.

Ramowy program usługi

1. Elementy sprawozdania finansowego:

 • przychód,
 • koszty stałe i zmienne,
 • rachunek zysków i strat,
 • rachunek przepływów pieniężnych – cashflow,
 • inne elementy.

 

2. Najważniejsze mierniki stanu finansowego placówki

 • analiza mierników finansowych i niefinansowych,
 • benchmarking wyników finansowych na rynku stomatologicznym,
 • planowanie finansowe – tworzenie mapy kosztów i przychodów,
 • Cost reduction – analiza niepotrzebnych wydatków.

 

3. Cennik:

 • analiza cennika
 • kalkulator do liczenia rentowności zabiegów
 • kalkulator do optymalizacji cennik.

 

4. Model biznesowy placówki stomatologicznej:

 • elementy składające się na model biznesowy placówki,
 • szczegółowa analiza zasobów biznesowych placówek uczestniczących w szkoleniu,
 • rozwijanie potencjału biznesowego –generowanie większych przychodów,
 • model biznesowy według metodologii Canvas.

 

5. Praktyczne wykorzystanie narzędzi biznesowych:

 • analiza SWOT
 • 5 sił Portera
 • macierz BCG
 • zegar Bowmana

 

6. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa:

 • segmentacja klienta,
 • oferta i dotarcie do różnych grup pacjentów,
 • indywidualna propozycja wartości dla pacjenta na bazie analizy potencjału uczestników,
 • praktyczne kanały dotarcia do obecnych i nowych pacjentów.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • podstawowych wskaźników finansowych i analizy finansowej,
 • podstawowych mierników niefinansowych,
 • zasad finansów i biznesu, które przyczyniają się do rozwoju placówek stomatologicznych,
 • strategii budowania przewagi konkurencyjnej,
 • metod budowania placówki ukierunkowanej na konkretną grupę pacjentów,
 • analiz strumieni kosztów oraz przychodów przedsiębiorstwa.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • analizy finansowej swojej placówki medycznej,
 • budowania modeli biznesowych dla swojej placówki,
 • planowania przepływów finansowych,
 • określenia kluczowych działań realizowanych w placówce,
 • definiowania najważniejszych wartości firmy, dzięki którym zyskuje ona grono nowych pacjentów oraz zdobywa ich zaufanie,
 • analizowania strumieni kosztów i przychodów oraz na ich podstawie wyciągania wniosków usprawniających funkcjonowanie placówki stomatologicznej,
 • wskazywania  kluczowych zasobów oraz umiejętności promowania ich kreując swoją przewagę konkurencyjną na rynku docelowym.

Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:

 • analizy biznesowej rentowności placówki, lekarzy i poszczególnych procedur stomatologicznych,
 • zarządzania finansami placówki,
 • rozumienia znaczenia komunikacji biznesowej oraz prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z prowadzeniem placówki stomatologicznej,
 • podejmowania decyzji strategicznych w sposób oparty na wynikach firmy.
Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…

mgr Marek Dornowski

Pomysłodawca, prezes i współwłaściciel Premium Dental Group – spółki, która zbudowała i zarządza placówkami stomatologicznymi Kraina Zdrowego Uśmiechu. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe, które wykorzystuje podczas szkoleń. Wśród naszych klientów ceniony za dużą wiedzę i bardzo praktyczne podejście do tematu. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolił się także w ramach Chartered Institute of Marketing. Praktyk i pasjonat…

Marcin Janusz Sitek

Ekonomista, menadżer z dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym na wszystkich szczeblach zarządzania. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Szczególną wagę przywiązuje do tworzenia kultury organizacyjnej spójnej z procesami biznesowymi firmy. Stworzył i wdrażał z sukcesem autorski model integracji narzędzi planowania strategicznego z zarządzaniem przez jakość. Od blisko 10 lat działa jako…