• Warszawa
 • 15 stycznia 2022
 • 2022-01-15 10:00 – 2022-01-16 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Zarządzanie finansami w placówkach stomatologicznych

Warszawa

2022-01-15 10:00 – 2022-01-16 17:00
15 stycznia 2022

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Zarządzanie finansami w placówkach stomatologicznych

Warszawa

2022-01-15 10:00 – 2022-01-16 17:00
15 stycznia 2022

DRUKUJ

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów oraz umiejętne jej wykorzystywanie w celu zwiększenia zysków i rentowności gabinetu. Uczestnicy na szkoleniu nauczą się analizować sytuację finansową swojej placówki medycznej, rentowność (firmy, usług i lekarzy), poznają najważniejsze mierniki efektywności, finansowe modele biznesowe. Szkolenie nauczy również określać kluczowe zasoby budujące przewagę konkurencyjną oraz wartość placówki na swoim rynku docelowym.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla lekarzy posiadających lub planujących otworzyć własne gabinety medyczne, jak i dla menedżerów, którzy pracują nad rozwojem placówek medycznych.

Ramowy program usługi

1. Przygotowanie firmy do strategicznego zarządzania finansami:

 • Organizacja księgowości
 • Metody zbierania danych do analiz
 • Organizacja pracy niezbędna do liczenia kwestii finansowych

 

2. Elementy sprawozdania finansowego:

 • Przychód
 • Koszty stałe i zmienne
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych – cashflow

 

3. Najważniejsze mierniki stanu finansowego placówki:

 • Analiza mierników finansowych i niefinansowych
 • Benchmarking wyników finansowych na rynku stomatologicznym
 • Planowanie finansowe – tworzenie mapy kosztów i przychodów
 • Cost reduction – analiza niepotrzebnych wydatków

 

4. Cennik:

 • analiza cennika
 • kalkulator do liczenia rentowności zabiegów
 • kalkulator do optymalizacji cennika

 

5. System motywacyjny pracowników:

 • Cele finansowe placówki
 • System wynagradzania dla managera
 • Sposoby rozliczeń z lekarzami
 • Wynagrodzenia i premie personelu pomocniczego
 • Formy umów dla pracowników
 • Refundacje dla pracowników za szkolenia

 

6. Analizy na przykładzie case study:

 • Praca na wybranych przykładach analiz finansowych z innych placówek medycznych
 • Opracowywanie raportu miesięcznego
 • Opracowywanie wskaźników zarządczych niefinansowych

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • Wskaźników finansowych i analizy finansowej
 • Mierników zarządczych niefinansowych
 • Pojęć finansowych niezbędnych do prowadzenia placówki
 • Strategii budowania przewagi konkurencyjnej
 • Metod budowania systemu wynagrodzeń

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • Zwiększania zysków i rentowności placówki
 • Zarządzania strategicznego finansami
 • Analizy finansowej swojej placówki medycznej
 • Planowania przepływów finansowych
 • Analizowania strumieni kosztów i przychodów oraz na ich podstawie wyciągania wniosków usprawniających funkcjonowanie placówki stomatologicznej
 • Określania wartości docelowych wskaźników niefinansowych placówki

Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:

 • Analizy biznesowej rentowności placówki, lekarzy i poszczególnych procedur stomatologicznych,
 • Zarządzania finansami placówki,
 • Rozumienia znaczenia komunikacji biznesowej oraz prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z prowadzeniem placówki stomatologicznej,
 • Podejmowania decyzji strategicznych w sposób oparty na wynikach firmy.

Wybierz termin i temat szkolenia:

Podane ceny są cenami brutto

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…

mgr Marek Dornowski

Pomysłodawca, prezes i współwłaściciel Premium Dental Group – spółki, która zbudowała i zarządza placówkami stomatologicznymi Kraina Zdrowego Uśmiechu. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe, które wykorzystuje podczas szkoleń. Wśród naszych klientów ceniony za dużą wiedzę i bardzo praktyczne podejście do tematu. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolił się także w ramach Chartered Institute of Marketing. Praktyk i pasjonat…

Marcin Janusz Sitek

Ekonomista, menadżer z dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym na wszystkich szczeblach zarządzania. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Szczególną wagę przywiązuje do tworzenia kultury organizacyjnej spójnej z procesami biznesowymi firmy. Stworzył i wdrażał z sukcesem autorski model integracji narzędzi planowania strategicznego z zarządzaniem przez jakość. Od blisko 10 lat działa jako…