Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami oraz wykorzystywania jej w celu zwiększenia zysków i rentowności gabinetu. Uczestnicy szkolenia nauczą się analizować sytuację finansową swojej placówki medycznej – zyski, koszty, rentowność, mierniki efektywności lekarzy.

Główne rezultaty po wdrożeniu know-how ze szkolenia:

Dla kogo jest dedykowane to szkolenie

właściciele, menadżerowie

Program szkolenia

1. Przygotowanie firmy do strategicznego zarządzania finansami:

 • organizacja księgowości,
 • zbieranie danych do analiz,
 • organizacja pracy niezbędna do analizy kwestii finansowych.

2. Elementy sprawozdania finansowego:

 • Przychody,
 • wskaźniki finansowe lekarzy,
 • koszty stałe i zmienne,
 • rachunek zysków i strat,
 • rachunek przepływów pieniężnych – cashflow.

3. Najważniejsze mierniki oceny stanu finansowego:

 • ocena wyniku finansowego i wskaźników niefinansowych,
 • wyniki finansowe gabinetów, na których warto się wzorować,
 • wyznaczanie celów i symulowanie potencjalnych wzrostów w zyskach.

4. Cennik:

 • analiza cennika,
 • kalkulator do liczenia rentowności zabiegów,
 • kalkulator do optymalizacji cennika.

5. System motywacyjny pracowników:

 • system wynagradzania menadżera,
 • sposoby rozliczeń z lekarzami,
 • wynagrodzenia i premie personelu pomocniczego,
 • formy umów dla pracowników,
 • refundacje dla pracowników za szkolenia.

Charakter szkolenia

 • Szkolenie ma charakter praktyczny – podczas każdego modułu analizowane są realne przykłady raportów finansowych z różnych placówek medycznych.
 • Każdy uczestnik podczas szkolenia sporządza raport finansowy na podstawie zaprezentowanych danych w tabelach Excel.

 • Każdy uczestnik opracuje skrócony raport miesięczny, optymalizację cennika, i ocenę wskaźników niefinansowych lekarzy.

Każdy uczestnik otrzyma:

 • Tabelki do wykonywania analiz – cashflow, Wskaźniki finansowe i niefinansowe, Cennik, Nowi pacjenci, Rentowność zabiegów, Rentowność planu leczenia.

Efekty szkolenia

 Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • wskaźników finansowych i analizy finansowej;
 • mierników zarządczych niefinansowych;
 • pojęć finansowych niezbędnych do prowadzenia placówki;
 • metod budowania systemu wynagrodzeń.

Uczestnik zdobędzie umiejętności:

 • zwiększania zysków i rentowności placówki;
 • zarządzania strategicznego finansami;
 • analizy finansowej swojej placówki medycznej;
 • planowania przepływów finansowych;
 • analizowania strumieni kosztów i przychodów oraz na ich podstawie wyciągania wniosków usprawniających funkcjonowanie placówki medycznej;

 • określania wartości docelowych wskaźników niefinansowych placówki.

Uczestnik zyska kompetencje z zakresu:

 • analizy biznesowej rentowności placówki, lekarzy i poszczególnych procedur stomatologicznych;

 • zarządzania finansami placówki;
 • rozumienia znaczenia komunikacji biznesowej oraz prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z prowadzeniem placówki stomatologicznej;
 • podejmowania decyzji strategicznych w sposób oparty na wynikach firmy.

Prowadzący

 • Kamil Kuczewski

  Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i rozwój standardów obsługi pacjenta na uczelni Collegium Civitas.

  Jego artykuły można przeczytać w gazetach i portalach stomatologicznych takich jak Stomatologia, Dental Tribune, Medical Tribune, Infodent, Dental Radio, Stomatologia, Dentowizja i Dentonet.

  W 2009 r rozpoczął pracę w firmie CSA, która zajmowała się pozyskiwaniem klientów – tam przez 4 lata rozwijał firmę, aż doszedł do poziomu dyrektora zarządzającego, który kierował grupą 70 pracowników firmy. Firma osiągnęła 2 miejsce w obsłudze klienta i sprzedaży w Polsce. W roku 2013 rozpoczął współpracę z placówkami stomatologicznymi. Prowadził rozwój gabinetów stomatologicznych w gabinetach typu ‘start up’ oraz jednostkach funkcjonujących na rynku od kilkunastu lat. W zakresie jego obowiązków była optymalizacja modeli biznesowych. W roku 2015 r. na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń i szkoleń zaczął edukować właścicieli placówek stomatologicznych, menadżerów i lekarzy dentystów, rozpoczynając projekt DentalWay, który dynamicznie rozwija się, aż do dziś.

Formularz do zapisu na szkolenie: "Zarządzanie finansami w placówkach medycznych"

w dniu: 8 grudnia 2023 r.

Podmiot *

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Zgody *
Zgoda marketingowa