Merytoryczna perfekcja, szersze spojrzenie na pacjenta. Pan Doktor uświadomił mi braki w wiedzy i potrzeby w świadomym planowaniu leczenia.