Oferta

DentalWay szkolenia
kierunek edukacja

Szkolenia

Realizujemy szkolenia kliniczne i biznesowe dla najbardziej wymagających klientów. Wszystkie – niezależnie od tematyki – mają na celu podniesienie kompetencji merytorycznych oraz menagerskich uczestników. Wykładowcy Dental Way hołdują zasadzie: „nauczyć jak coś robić i jak na tym zarobić”.

diagnoza potrzeb online

wybór szkolenia/szkolenie

monitoring wdrażania zdobytych umiejętności

consulting

Doradztwo biznesowe

Indywidualna, fachowa opieka mentorska nad lekarzem, higienistką, asystentką lub właścicielem praktyki stomatologicznej. Każda współpraca rozpoczyna się od skutecznej diagnozy potrzeb oraz profesjonalnego audytu. W następnej kolejności wyznaczamy cele i drogę do ich osiągnięcia.

DentalWay Doradztwo biznesowe

analiza potrzeb

zindywidualizowany consulting

coaching z elementami motywacji

DentalWay DentalHR
rekrutacje

Agencja Rekrutacyjna

Jedyna na rynku oferta pośrednictwa w rekrutacji personelu dla gabinetów stomatologicznych. Jest alternatywą dla długotrwałych poszukiwań idealnego pracownika. Nie masz czasu na ogłoszenia, analizę CV, negocjacje wynagrodzenia? Pomożemy!

rozpoznanie braków kadrowych

identyfikacja oczekiwań personalnych

research i rekrutacja

negocjacje wynagrodzenia