dr Antoni Krajewski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku zawodowo związany z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie, w którym specjalizuje się w chirurgii ogólnej na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej. Odbył liczne staże, w tym chirurgii plastycznej w Szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie. Medycyną estetyczną zajmuje się od 2014 r. Uczestniczył w międzynarodowych kursach, konferencjach, m.in. w Kolumbii, zdobywając umiejętności teoretyczne oraz praktyczne w różnych technikach stosowanych w tej dziedzinie. Współpracuje także z renomowaną Kliniką Przeszczepu Włosów w Warszawie, gdzie dokonuje transplantacji włosów. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jest członkiem Association Surgeons of Great Britain and Ireland. Współpracuje z gabinetem Gold Clinic w Warszawie, który bierze udział w programie „Druga twarz”.

Szkolenia prowadzone przez dr. Antoniego Krajewskiego: