Marcin Janusz Sitek

Ekonomista, menadżer z dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym na wszystkich szczeblach zarządzania. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Szczególną wagę przywiązuje do tworzenia kultury organizacyjnej spójnej z procesami biznesowymi firmy. Stworzył i wdrażał z sukcesem autorski model integracji narzędzi planowania strategicznego z zarządzaniem przez jakość.

Od blisko 10 lat działa jako mentor, trener i konsultant skupiając się na wspieraniu menadżerów i organizacji w tworzeniu strategii biznesowych i spójnych z nimi rozwiązań organizacyjnych i operacyjnych. Jest trenerem modelu „Linia Życia”, który wykorzystuje w swojej pracy doradczej do systematyzowania problemów związanych z zarządzaniem firmą. Pasjonuje się informatyzacją procesów biznesowych i wspieraniem przez nowoczesne technologie miękkich obszarów zarządzania. Przygotowuje się do otwarcia przewodu doktorskiego badającego związek pomiędzy stylem zarządzania, a efektywnością ekonomiczną firmy.