Najważniejsze informacje na temat kursu

Termin realizacji kursu/egzaminu: 20.09.2024; 28-29.09.2024
Wymiar godzinowy kursu: 27 godzin
Format szkolenia: Szkolenie otwarte
Wymagania wstępne: Brak wymagań wobec kandydatów.
Minimalna liczba osób w grupie: 4 osoby
Certyfikat: Uczestnicy otrzymają certyfikat po ukończeniu kursu.
Cena kursu: 4500 zł brutto/netto za jednego uczestnika, 166 zł brutto/netto za osobogodzinę
Miejsce prowadzenia zajęć: Szkolenie stacjonarne w siedzibie Instytut DentalWay, Sokołowska 7/8, Warszawa 01-142

Cele szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w następujących obszarach:

Wiedza:

 1. Zrozumienie Podstaw Zarządzania Finansami:
  • Poznanie kluczowych zasad i narzędzi zarządzania finansami.
  • Zrozumienie wpływu kryzysów rynkowych na finanse przedsiębiorstwa.
 2. Analiza Ryzyka i Identyfikacja Sygnałów Kryzysowych:
  • Rozpoznawanie wskaźników i trendów, które mogą wskazywać na zbliżające się kryzysy.
  • Zdobycie wiedzy na temat różnych typów ryzyka finansowego i operacyjnego.
 3. Wiedza o Strategiach Zapobiegania Kryzysom:
  • Zrozumienie metod i technik zapobiegania sytuacjom kryzysowym.
  • Poznanie sposobów budowania odporności organizacyjnej na nieprzewidziane zdarzenia.

Umiejętności:

 1. Analiza Finansowa i Kontrola Kosztów:
  • Umiejętność analizowania sprawozdań finansowych i identyfikowania obszarów do optymalizacji kosztów.
  • Nauka tworzenia budżetów i prognoz finansowych z uwzględnieniem potencjalnych kryzysów.
 2. Opracowywanie i Wdrażanie Planów Awaryjnych:
  • Rozwój umiejętności tworzenia skutecznych planów awaryjnych i procedur reagowania na kryzys.
  • Nauka zarządzania zespołem i komunikacji w sytuacjach kryzysowych.
 3. Podejmowanie Decyzji w Warunkach Niepewności:
  • Zdolność do strategicznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji w dynamicznie zmieniających się warunkach.
  • Umiejętność adaptacji strategii biznesowej do szybko zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Plan nauczania – tematy zajęć edukacyjnych

Dzień 1: Wprowadzenie i Podstawy Zarządzania Finansowego

 • Podstawy Zarządzania Finansami
 • Czym jest kryzys na rynku i co on zmienia
 • Znaczenie zarządzania finansami w przedsiębiorstwach
 • Organizacja i optymalizacja procesów księgowych
 • Mierniki mierzące możliwość wystąpienia kryzysów

Dzień 2: Zarządzanie Kosztami i Analiza Finansowa

 • Analiza Finansowa i Sprawozdawczość
 • Analizy trendu rynkowego i przygotowanie na nagłe zmiany i kryzysy
 • Skuteczne zbieranie i analizowanie danych finansowych
 • Tabele finansowe służące do oceny nagłych zmian na rynku
 • Przygotowanie i interpretacja rachunku zysków i strat oraz cashflow
 • Tworzenie symulacji w sytuacjach kryzysowych – prognozy kryzysowe i analizy scenariuszy

Dzień 3: Strategie Zapobiegania Kryzysom i Zarządzanie Ryzykiem

 • Identyfikacja potencjalnych ryzyk
 • Planowanie awaryjne i tworzenie procedur reagowania na kryzys
 • Komunikacja Kryzysowa i Zarządzanie Reputacją
 • Techniki skutecznej komunikacji w sytuacjach kryzysowych
 • Ocena wyników finansowych
 • Prognozowanie i modelowanie finansowe
 • Modelowanie procesów w sytuacjach nagłych

Dzień 4: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Planowanie Strategiczne w Kryzysie

 • Określanie procesów kluczowych i przygotowanie na nagłe spadki sprzedaży
 • Optymalizacja Cennika i Rentowności Usług
 • Analiza ryzyka
 • Zabezpieczanie pracowników przed nagłymi zmianami modelu biznesowego
 • Szkolenie pracowników w zakresie dostosowywania się do zmian
 • Planowanie dalszych działań i wdrażanie strategii w sytuacjach kryzysowych

Prowadzący

 • Kamil Kuczewski

  Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i rozwój standardów obsługi pacjenta na uczelni Collegium Civitas.

  Jego artykuły można przeczytać w gazetach i portalach stomatologicznych takich jak Stomatologia, Dental Tribune, Medical Tribune, Infodent, Dental Radio, Stomatologia, Dentowizja i Dentonet.

  W 2009 r rozpoczął pracę w firmie CSA, która zajmowała się pozyskiwaniem klientów – tam przez 4 lata rozwijał firmę, aż doszedł do poziomu dyrektora zarządzającego, który kierował grupą 70 pracowników firmy. Firma osiągnęła 2 miejsce w obsłudze klienta i sprzedaży w Polsce. W roku 2013 rozpoczął współpracę z placówkami stomatologicznymi. Prowadził rozwój gabinetów stomatologicznych w gabinetach typu ‘start up’ oraz jednostkach funkcjonujących na rynku od kilkunastu lat. W zakresie jego obowiązków była optymalizacja modeli biznesowych. W roku 2015 r. na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń i szkoleń zaczął edukować właścicieli placówek stomatologicznych, menadżerów i lekarzy dentystów, rozpoczynając projekt DentalWay, który dynamicznie rozwija się, aż do dziś.

Formularz do zapisu na szkolenie: "Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach"

w dniu: r.

Podmiot *

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Zgody *
Zgoda marketingowa

Zobacz inne szkolenia