Cel szkolenia

Na szkoleniu uczestnik pogłębi umiejętności z zakresu budowania strategii personalnej, w której szczegółowo określony jest plan zatrudniania i struktura organizacyjna. Zgłębi wiedzę na temat najlepszych metod wyszukiwania i selekcjonowania kandydatów. Dowie się, jak szczegółowo prowadzić rozmowy rekrutacyjne i dokonywać oceny kompetencji kandydatów. Podczas szkolenia omówiony zostanie także system wdrażania pracowników do firmy, wyznaczania im celów i ścieżek rozwoju.

Główne rezultaty po wdrożeniu know-how ze szkolenia

Dla kogo jest dedykowane to szkolenie

właściciele, menadżerowie, kierownicy

Program szkolenia

1. Rola właściciela i menedżera

 • Zadania właściciela w placówce medycznej;
 • Zadania menedżera w placówce medycznej;
 • Człowiek najważniejszym kapitałem firmy.

2. Budowanie spójnej strategii personalnej

 • Czym jest strategia personalna?
 • Łączenie strategii firmy ze strategia personalną.
 • Schemat: cele, projekty, zadania, kompetencje, ludzie.
 • Ćwiczenia w zakresie budowania strategii personalnej.
 • Wybieranie kierunków rekrutacyjnych.

3. Przygotowanie do rekrutacji

 • Struktura organizacyjna firmy;
 • Sześć kroków w planowaniu rekrutacji i zatrudnienia;
 • Budowanie profilu kompetencyjnego;
 • Karta obowiązków pracownika.

4. Pozyskiwanie kandydatów i rozmowy rekrutacyjne

 • Employer branding – podstawowe zasady;
 • Pozyskiwanie kandydatów z polecenia i ogłoszeń;
 • Wygląd i treść ogłoszenia o pracę;
 • Rekrutacja wieloetapowa – schemat.

5. Ocena kandydatów – wywiad behawioralny

 • Forma rekrutacji a jej skuteczność;
 • Prowadzenie wywiadu behawioralnego;
 • Ocena kompetencji;
 • Prowadzenie dni testowych;
 • Testy psychologiczne w rekrutacji;
 • Cechy najlepszych pracowników;
 • Ocena kandydata – szanse i zagrożenia.

6. Przyjmowanie i wdrażanie nowych pracowników

 • Rozmowa z kandydatem o rozpoczęciu współpracy;
 • Regulamin wewnętrzny i SOK;
 • Wdrażanie pracowników;
 • Wstępna ocena nowego pracownika;
 • Rozmowy korygujące;
 • Wyznaczanie celów nowym pracownikom;
 • Integracja nowych pracowników z zespołem.

Charakter szkolenia

 • Szkolenie ma charakter praktyczny, na którym podczas każdego modułu wykonywane są ćwiczenia i analizowane są realne przykłady z różnych placówek medycznych.
 • Każdy uczestnik podczas szkolenia stworzy strategię personalną, ścieżkę rekrutacyjną, profil kompetencyjny, symulację rozmowy rekrutacyjnej w oparciu o wywiad behawioralny, dokona oceny kompetencji, przeanalizuje testy psychologiczne, wyznaczy właściwe cele dla nowych pracowników i przygotuje skuteczny system wdrażania.

Każdy uczestnik otrzyma:

 • Przykłady kart pracowniczych, informacje, na które powinien odpowiadać regulamin, przykładowe ogłoszenia o pracę, przykład strategii personalnej itp.

Efekty szkolenia

Po szkoleniu Uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 • Budowania właściwej struktury organizacyjnej;
 • Budowania skutecznej strategii personalnej;
 • Prowadzenia procesu rekrutacyjnego;
 • Metod wyszukiwania kandydatów;
 • Prowadzenia rozmów i negocjacji z kandydatami;
 • Selekcji kandydatów;
 • Skuteczności różnych metod rekrutacyjnych;
 • Właściwego wdrażania pracowników.

Po szkoleniu Uczestnik będzie posiadał umiejętności:

 • Wyznaczania właściwych kierunków rekrutacyjnych;
 • Wyszukiwania kandydatów;
 • Wyznaczania właściwych celów rekrutacyjnych;
 • Skutecznej selekcji kandydatów;
 • Negocjacji z kandydatami w oparciu o realia rynkowe;
 • Oceny kompetencji pracowników;
 • Przewidywalnego wdrożenia;
 • Wyznaczania właściwych celów dla nowych pracowników.

Po szkoleniu Uczestnik zyska kompetencje:

 • Przywódcze i komunikacyjne;
 • Rozwoju zespołu.

Prowadzący

 • Kamil Kuczewski

  Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i rozwój standardów obsługi pacjenta na uczelni Collegium Civitas.

  Jego artykuły można przeczytać w gazetach i portalach stomatologicznych takich jak Stomatologia, Dental Tribune, Medical Tribune, Infodent, Dental Radio, Stomatologia, Dentowizja i Dentonet.

  W 2009 r rozpoczął pracę w firmie CSA, która zajmowała się pozyskiwaniem klientów – tam przez 4 lata rozwijał firmę, aż doszedł do poziomu dyrektora zarządzającego, który kierował grupą 70 pracowników firmy. Firma osiągnęła 2 miejsce w obsłudze klienta i sprzedaży w Polsce. W roku 2013 rozpoczął współpracę z placówkami stomatologicznymi. Prowadził rozwój gabinetów stomatologicznych w gabinetach typu ‘start up’ oraz jednostkach funkcjonujących na rynku od kilkunastu lat. W zakresie jego obowiązków była optymalizacja modeli biznesowych. W roku 2015 r. na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń i szkoleń zaczął edukować właścicieli placówek stomatologicznych, menadżerów i lekarzy dentystów, rozpoczynając projekt DentalWay, który dynamicznie rozwija się, aż do dziś.

Formularz do zapisu na szkolenie: "Rekrutacja i budowa efektywnego zespołu"

w dniu: 11 stycznia 2025 r.

Podmiot *

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Zgody *
Zgoda marketingowa