• Warszawa
 • 10 września 2022
 • 2022-09-10 10:00 – 2022-09-11 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Skuteczne zarządzanie zespołem

Warszawa

2022-09-10 10:00 – 2022-09-11 17:00
10 września 2022

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Skuteczne zarządzanie zespołem

Warszawa

2022-09-10 10:00 – 2022-09-11 17:00
10 września 2022

DRUKUJ

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności uczestników z zakresu kierowania zespołem oraz właściwego zarządzania kompetencjami. Szkolenie zostanie poświęcone tematom obejmowania stanowiska przez kierownika, ustalania zasad współpracy z każdym członkiem zespołu i budowania skutecznej struktury zarządzania. Uczestnicy dowiedzą się też, jakie działania podejmować, by zespół się rozwijał, uzupełniał brakujące kompetencje, jak poprawnie delegować obowiązki, wyznaczać cele i skutecznie oceniać ich wykonanie.

 

Główne rezultaty po wdrożeniu know-how ze szkolenia:

 1. Poukładana struktura zarządzania i zakres odpowiedzialności;
 2. Skuteczne wdrożenie kierowników;
 3. Szybszy i bardziej przewidywalny rozwój firmy;
 4. Skuteczne realizowanie celów, ich monitoring i ocena.

 

Dla kogo:

właściciele, menadżerowie, kierownicy

 

Program szkolenia:

1. Właściciel i jego rola w budowaniu organizacji

 • Jak budować strukturę organizacyjną?
 • Jak przekazywać władzę (trójkąt odpowiedzialności)?
 • Jak przekazywać uprawnienia pracownikom?
 • Kiedy awansować pracowników i dawać im pole do rozwoju?
 • Kiedy degradować pracowników i jak pozbawiać uprawnień?

 

2. Ustalanie czytelnych zasad współpracy z pracownikami

 

 • Wyznaczanie zasad pracy.
 • Określanie Standardów Obsługi Klienta.
 • Kompromisy – kiedy i na jakie się zgodzić?
 • Wyznaczanie granic, których żadna ze stron nie powinna przekraczać.
 • Co zrobić, kiedy zespół nie stosuje się do zasad?
 • Drabinka interwencji.

 

3. Rutynowe funkcje kierownika w zarządzaniu zespołem

 

 • HPI jako narzędzie wyszukiwania barier rozwojowych;
 • Planowanie strategiczne;
 • Przegląd okresowy działań firmy;
 • Ocena miesięczna, kwartalna, półroczna;
 • Spotkania indywidualne i grupowe (online i na żywo);
 • Coaching pracowników.

 

4. Diagnozowanie luk kompetencyjnych

 

 • Macierz diagnozowania źródeł;
 • Strategia rozwiązań;
 • Wyznaczanie planów rozwojowych dla pracowników;
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych i wysyłanie na szkolenia zewnętrzne

 

5. Planowanie i wyznaczanie celów

 

 • Planowanie jako podstawa efektywnego działania;
 • Autodiagnoza efektywności dotychczasowego planowania;
 • Skuteczne formułowanie celów i sprawne organizowanie zadań;
 • Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

 

6. Delegowanie zadań

 

 • Jak skutecznie delegować zadania, by zbudować zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności?
 • Jak najlepiej wykorzystać indywidualne kompetencje i talenty pracowników przy przydzielaniu zadań?
 • Dostosowanie stylu delegowania do indywidualnych potrzeb i możliwości pracownika.
 • Udzielanie wsparcia pracownikom otrzymującym nowe zadania.

 

7. Monitorowanie i egzekwowanie

 •  Przekazywanie informacji zwrotnych;
 • Rozliczanie pracowników z realizacji zadań w sposób motywujący ich do rozwoju.
 • Praktyczna metoda egzekwowania poleceń – czterostopniowa procedura.

 

8. Ocena wyników

 • Narzędzia skutecznej ewaluacji;
 • Identyfikowanie mocnych stron i obszarów do zmiany;
 • Planowanie przyszłych działań z uwzględnieniem wyników.

 

Charakter szkolenia:

 • Szkolenie ma charakter dyskusji; podczas każdego modułu analizowane są realne przykłady sytuacji z gabinetów medycznych.
 • Podczas każdego modułu prowadzimy ćwiczenia praktyczne.
 • Szkolenie przedstawia schemat krok po kroku, jak należy zarządzać zespołem, aby firma nieustannie się rozwijała.

 

Każdy uczestnik otrzyma:

 • Każdy uczestnik otrzyma pełen skrypt szkolenia z dokładnymi instrukcjami, jak prowadzić zarządzanie firmy – budowanie struktury organizacyjnej, wdrażanie kierownika, ocena kompetencji, wyznaczanie obowiązków, określanie celów, delegowanie obowiązków, ocena realizacji.

 

Efekty szkolenia:

Uczestnik szkolenia zyskuje wiedzę z zakresu:

  • działań menadżerskich realizowanych w placówce medycznej;
  • znajomości praktycznych przykładów wyzwań wynikających ze współpracy personelu w placówce medycznej wraz z proponowanymi sposobami radzenia sobie z nimi;
  • budowania efektywnego zespołu;
  • znajomości praktycznych wskazówek budowania zaangażowania członków zespołu w wykonywanie powierzonych im zadań.

 

Uczestnik szkolenia zyskuje umiejętności z zakresu:

 • zarządzania kompetencjami wewnątrz swojej organizacji;
 • generowania zadań w obszary kompetencyjne i przydzielania ich realizacji odpowiednim pracownikom;
 • tworzenia stanowisk pracy w oparciu o przenikające się role zadaniowe i charakterologiczne;
 • tworzenia ścieżek rozwoju kariery swoich pracowników;
 • wyznaczania właściwych celów;
 • planowania i delegowania zadań w sposób praktyczny;

monitorowania realizacji oraz egzekwowania wykonania zadań.

 Uczestnicy szkolenia zdobędą kompetencje:

 • przywódcze w obszarze wyznaczania celów i zadań pracownikom;
 • zarządcze w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi;
 • samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz zdolność prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu;
 • przywódcze i komunikacyjne;
 • z obszaru tzw. „miękkiego HR” (rozwój zespołu, zarządzanie wiedzą w organizacji, budowanie autorytetu wśród pracowników).

 

 

Wybierz termin i temat szkolenia:

Podane ceny są cenami brutto

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…