• Warszawa
 • 26 lutego 2022
 • 2022-02-26 10:00 – 2022-02-27 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Skuteczne zarządzanie zespołem

Warszawa

2022-02-26 10:00 – 2022-02-27 17:00
26 lutego 2022

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Skuteczne zarządzanie zespołem

Warszawa

2022-02-26 10:00 – 2022-02-27 17:00
26 lutego 2022

DRUKUJ

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności uczestników z zakresu kierowania zespołem oraz właściwego zarządzania kompetencjami. Na szkoleniu szczególna uwaga zostanie poświęcona  sposobom  motywowania pracowników oraz wykorzystaniu właściwego stylu przywództwa.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla lekarzy prowadzących własne placówki medyczne oraz dla menedżerów placówek medycznych.

Ramowy program usługi

1. Autorytet własny jak go rozwijać?

 • Poznawanie źródeł autorytetu
 • Wpływ wyznawanych wartości i misji życiowej na autorytet
 • Budowanie własnej wiarygodności
 • Identyfikacja własnego wizerunku

 

2. Zasady budowania zespołu:

 • Geneza skutecznego zespołu
 • Profil skutecznego zespołu
 • Funkcjonowanie zespołu: ludzie, zadania, procesy
 • Współpraca w zespole i sprzyjające jej czynniki

 

3. Rozwijanie kompetencji pracowników:

 • Proces rozwoju zespołu
 • Jak dopasować styl zarządzania do etapu rozwoju zespołu?
 • Prawidłowe relacje pomiędzy szefem a zespołem?
 • Zadania rozwojowe dla pracowników

 

4. Metody pracy z zespołem zależne od etapów jego rozwoju:

 • Tworzenie zespołu opartego na spójnych zasadach i jasnej komunikacji
 • Metody zarządzania konfliktami
 • Opór – i co dalej?
 • Jak tworzyć poczucie wspólnego celu
 • Identyfikowanie ról i potencjału w zespole
 • Jak osiągnąć synergię działań zespół

 

5. Motywowanie pozafinansowe pracowników

 • Motywacja pracowników: poznawanie indywidualnych motywatorów i identyfikowanie potrzeb pracowników
 • Mocne strony pracowników: rozpoznawanie potencjału i talentów pracowników
 • Indywidualny styl motywowania pracownika: jak działać efektywnie i elastycznie
 • Rozwój jako motywator: ścieżki kariery i zadania rozwojowe
 • Motywujący lider: jego postawa i jej wzmacnianie
 • Gry komunikacyjne pracowników: jak je rozpoznać i zmienić w wartościowe relacje?

 

6. Dwustronna asertywna komunikacja:

 • Przekazywanie informacji zwrotnych
 • Rozliczanie pracowników z realizacji zadań w sposób motywujący ich do rozwoju
 • Praktyczna metoda egzekwowania poleceń – czterostopniowa procedura

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • jakie są role zespołowe w ujęciu zadaniowym i charakterologicznym
 • na temat stylów zarządzania
 • na temat tego, jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry lider i przywódca

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • zarządzania kompetencjami wewnątrz swojej organizacji
 • generowania zadań w obszary kompetencyjne i przydzielania ich realizację odpowiednim pracownikom
 • tworzenia stanowisk pracy w oparciu o przenikające się role zadaniowe i charakterologiczne
 • stosowania stylu dopasowanego do własnej organizacji oraz jej poszczególnych interesariuszy na bazie różnych stylów zarządzania
 • rozwiązywania przykładowych problemów z życia placówki stomatologicznej, które mają swoje źródła w różnicach charakterologicznych
 • tworzenia ścieżki rozwoju kariery swoich pracowników
 • wdrażania we własnej placówce interdyscyplinarnego systemu leczenia, bazującego na wymianie wiedzy i kompetencji pomiędzy pracownikami

Po szkoleniu Uczestnicy posiadają kompetencje:

 • organizacyjne w obszarze zwiększenia efektywności procesu obsługi pacjenta
 • przywódcze w obszarze wyznaczania celów i zadań pracownikom
 • zarządcze w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

Wybierz termin i temat szkolenia:

Podane ceny są cenami brutto

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…

mgr Marek Dornowski

Pomysłodawca, prezes i współwłaściciel Premium Dental Group – spółki, która zbudowała i zarządza placówkami stomatologicznymi Kraina Zdrowego Uśmiechu. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe, które wykorzystuje podczas szkoleń. Wśród naszych klientów ceniony za dużą wiedzę i bardzo praktyczne podejście do tematu. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolił się także w ramach Chartered Institute of Marketing. Praktyk i pasjonat…

Marcin Janusz Sitek

Ekonomista, menadżer z dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym na wszystkich szczeblach zarządzania. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Szczególną wagę przywiązuje do tworzenia kultury organizacyjnej spójnej z procesami biznesowymi firmy. Stworzył i wdrażał z sukcesem autorski model integracji narzędzi planowania strategicznego z zarządzaniem przez jakość. Od blisko 10 lat działa jako…