• Warszawa
 • 7 października 2022
 • 2022-10-07 10:00 – 2022-10-08 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Skuteczny menadżer

Warszawa

2022-10-07 10:00 – 2022-10-08 17:00
7 października 2022

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Skuteczny menadżer

Warszawa

2022-10-07 10:00 – 2022-10-08 17:00
7 października 2022

DRUKUJ

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu umiejętności, które na co dzień są niezbędne wszystkim menadżerom i kierownikom do bieżącego działania firmy. Uczestnicy szkolenia poprawią sposoby budowania know-how firmy, zarządzania obiegiem dokumentów, jakość i szczelność wewnętrznych procesów. Ponadto będą znacznie lepiej diagnozować luki kompetencyjne, wyznaczać indywidualne cele i optymalizować pracę zespołu w sposób bardziej konkretny i asertywny. Firma będzie działała sprawniej i bardziej wydajnie. Po szkoleniu uczestnicy będą szybciej reagować na potencjalne problemy i im przeciwdziałać.

 

Główne rezultaty po wdrożeniu know-how ze szkolenia:

 1. Dużo bardziej wydajne i zorganizowane działanie firmy.
 2. Wyższa jakość usług i szczelność procesów.
 3. Obniżenie kosztów poprzez wzrost wydajności.
 4. Wzrost zysków poprzez skuteczniejszą obsługę pacjenta.

 

Dla kogo:

właściciele, menadżerowie, kierownicy

 

Program szkolenia:

1. Budowanie know-how firmy

 • Jak budować standardy pracy – metody formalizowania procedur, informowania i szkolenia wewnętrznego pracowników oraz oceny skuteczności wdrożenia;
 • W jaki sposób gromadzić dokumentację firmową, tak by dostęp do niej był przejrzysty i prosty;
 • Excel, Word, Dropbox, Slack, Sticky Notes, Cam Scanner i inne narządzie służące do wewnętrznej komunikacji i zarządzania zadaniami.

 

2. Dokumentacja medyczna

 • Zgody na leczenie – wzory, obieg dokumentów wewnętrznych, magazynowanie;
 • Administracja dokumentów kadrowo-księgowych i współpraca z księgowością – jak pilnować wszystkich kosztów i spraw prawno-kadrowych;
 • Wypełnianie i obieg dokumentów medycznych – karty pacjentów, wypełnianie opisów wizyt.

 

3. Diagnozowanie luk kompetencyjnych

 • HPI, czyli system diagnozowania luk kompetencyjnych i barier w sześciu kluczowych obszarach dla funkcjonowania placówki medycznej;
 • Spisywanie wniosków z HPI oraz określanie ścieżek rozwoju indywidualnych i grupowych;
 • Wyznaczanie celów członkom zespołu;
 • Określanie planów rozwoju kompetencji dla poszczególnych członków zespołu;
 • Instruktarze i szkolenia wewnętrzne;
 • Prowadzenie spotkań w zakresie szkoleń wewnętrznych (online i live).

 

4. Kontrola jako podstawa zarządzania

 • analiza raportów,
 • analiza sygnałów z rynku i od pracowników,
 • ocena sygnałów, perspektyw i działań,
 • wdrażanie korekt,
 • oceny okresowe.

 

5. Zarządzanie projektami

 • Jak tworzyć listę potencjalnych projektów rozwojowych w gabinecie?
 • Jak planować realizację projektów rozwojowych?
 • Jak planować harmonogram działań w projektach?
 • Jak wspólnie realizować projekty rozwojowe?

 

6. Wdrażanie zmian

 • Procedura wdrożenia zmiany;
 • Psychologiczne aspekty oporu przed zmianą wśród członków zespołu;
 • Kontrola nad wdrożeniem zmiany;
 • Podsumowanie efektów wdrożonych zmian;
 • Ewaluacja i korekta efektów.

 

7. Mapa procesów i doświadczeń pacjenta

 • Czym jest mapa doświadczeń pacjenta?
 • Jak określić obecny standard leczenia i kroków rozwojowych w danym obszarze, uwzględniając posiadane zasoby i możliwości.
 • Diagnozowanie jakości wybranych procesów w firmie – ocena wewnętrzna i określanie tzw. kamieni milowych.
 • Ocenianie stanu obecnego i określanie metodyki rozwoju dojścia do stanu docelowego w danym procesie.
 • Udoskonalanie procesów – najważniejsze zasady.

 

8. Budowanie i udoskonalanie procedur obsługi pacjenta

 • Poziom świadczenia usług, czyli jak ustalać standardy leczenia;
 • Budowanie procedur obsługi pacjenta;
 • Optymalizacja procedur w oparciu o oczekiwania pacjentów i korelacje z możliwościami finansowymi w ramach danej usługi;
 • Procedury obsługi pacjenta – pacjent pierwszorazowy, konsultacje, pacjent bólowy, higienizacja, realizowanie planu leczenia.

 

9. Asertywność

 • Jak rozwijać asertywność?
 • Jak rozmawiać z lekarzami?
 • Jak stawiać granice?
 • Jak zgłaszać uwagi?

 

Charakter szkolenia:

Szkolenie ma charakter szkolenia praktycznego dla branży medycznej, gdzie prowadzone są ćwiczenia przy każdym module. W trakcie szkolenia uczestnik będzie realizował ćwiczenia, które pozwolą mu na zastosowanie nabytej wiedzy w praktyce.

 

Efekty szkolenia:

Uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę w zakresie:

 • Optymalizacji procesów;
 • Etapów wprowadzania zmiany;
 • Dobrych praktyk administracji i organizacji pracy;
 • Zasad asertywności;
 • Analizowania luk kompetencyjnych;
 • Procesu budowania ścieżek rozwojowych;
 • Podstaw zarządzania projektami.

Uczestnik szkolenia zyskuje kompetencje w zakresie:

 • Budowania know-how firmy;
 • Optymalizacji procesów;
 • Poprawy doświadczeń pacjenta;
 • Przeprowadzania wywiadów z pracownikami i budowania planów rozwojowych;
 • Bieżącej kontroli działań;
 • Wdrażania zmian;
 • Asertywnego wyrażania swoich poglądów i opinii;
 • Wyznaczania celów w sposób angażujący innych pracowników;
 • Motywowania do pracy zespołowej;
 • Zarządzania projektami.

Wybierz termin i temat szkolenia:

Podane ceny są cenami brutto

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…