Główne korzyści po wdrożeniu szkolenia:

 • pogłębienie umiejętności uczestników z zakresu prowadzenia wizyty w sposób profesjonalny i motywujący do kontynuacji leczenia
 • praca nad kompetencjami miękkimi – rozwój poczucia wpływu, asertywności, dobrych praktyk komunikacyjnych
 • pogłębienie kompetencji własnych w zakresie autorefleksji i samorozwoju skutkujące podejmowaniem lepszych decyzji dotyczących komunikacji z pacjentem i rozwoju własnej kariery
 • zwiększenie liczby pacjentów, kompleksowego leczenia i obrotów na godzinę

Dla kogo jest dedykowane to szkolenie

lekarze

Ramowy plan szkolenia:

1. Rodzaje pacjentów i wizyt:

 • psychologia pacjentów
 • schemat wizyty pierwszorazowej,
 • schemat wizyty bólowej
 • schemat przeglądu/konsultacji

2. Trening komunikacji:

 • rozmowa z pacjentem nt. jego potrzeb
 • jak motywująco omawiać problemy pacjenta?
 • w jaki sposób rozmawiać nt. możliwych metod leczenia?
 • jak rozmawiać z pacjentem o jego obawach i problemach?
 • jak zachęcać do kolejnych wizyt?
 • jak rozmawiać o cenach za leczenie?

3. Rozwój kariery:

 • w jaki sposób podejmować właściwe decyzje dotyczące kariery własnej?
 • jakie wskaźniki monitorować w swojej pracy?
 • jak planować swój rozwój w sposób najbardziej efektywny?

Efekty szkolenia:

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę i kompetencje z zakresu:

 • prowadzenia wizyt w sposób ustandaryzowany w oparciu o najbardziej efektywne metody pracy
 • komunikacji z pacjentem motywującej, wspierającej, uświadamiającej problemy i angażującej pacjenta w ich pokonywanie
 • profesjonalnego budowania wizerunku lekarza

Długość szkolenia: 2 dni

Prowadzący

 • Kamil Kuczewski

  Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i rozwój standardów obsługi pacjenta na uczelni Collegium Civitas.

  Jego artykuły można przeczytać w gazetach i portalach stomatologicznych takich jak Stomatologia, Dental Tribune, Medical Tribune, Infodent, Dental Radio, Stomatologia, Dentowizja i Dentonet.

  W 2009 r rozpoczął pracę w firmie CSA, która zajmowała się pozyskiwaniem klientów – tam przez 4 lata rozwijał firmę, aż doszedł do poziomu dyrektora zarządzającego, który kierował grupą 70 pracowników firmy. Firma osiągnęła 2 miejsce w obsłudze klienta i sprzedaży w Polsce. W roku 2013 rozpoczął współpracę z placówkami stomatologicznymi. Prowadził rozwój gabinetów stomatologicznych w gabinetach typu ‘start up’ oraz jednostkach funkcjonujących na rynku od kilkunastu lat. W zakresie jego obowiązków była optymalizacja modeli biznesowych. W roku 2015 r. na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń i szkoleń zaczął edukować właścicieli placówek stomatologicznych, menadżerów i lekarzy dentystów, rozpoczynając projekt DentalWay, który dynamicznie rozwija się, aż do dziś.

Formularz do zapisu na szkolenie: "Profesjonalna obsługa i motywowanie do leczenia"

w dniu: 19 października 2024 r.

Podmiot *

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Zgody *
Zgoda marketingowa