Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji w zakresie budowania przewidywalnego, poukładanego planu rozwoju gabinetu medycznego i znacznie szybszy rozwój. Uczestnicy szkolenia nauczą się prowadzić analizy wewnętrzne i zewnętrzne, opisywać mocne i słabe strony gabinetu, wyciągać wnioski i na tej podstawie wyznaczać właściwe cele. Każdy uczestnik będzie potrafił rozpisać spójną strategię rozwoju, opisaną w sposób spójny i usystematyzowany. Cele będą realizowane skuteczniej i szybciej.

Główne rezultaty po wdrożeniu know-how ze szkolenia:

Dla kogo jest dedykowane to szkolenie

właściciele, menadżerowie

Program szkolenia

1. Czym jest strategia i dlaczego jest konieczna?

 • Rozpoczęcie: cele szkolenia, przedstawienie się uczestników i test wprowadzający.
 • Czynniki decydujące o sukcesie firm medycznych.
 • Czym jest doradztwo? Trzy kluczowe obszary funkcjonowania każdej firmy.
 • Czym jest strategia firmy?

2. Proces budowy planu rozwoju

 • Etapy budowy strategii firmy. Co zawiera plan rozwoju gabinetu medycznego?
 • Zarządzanie czasem właściciela przy procesie budowania planu rozwoju gabinetu. Jak znaleźć czas i podzielić obowiązki?
 • Jakich doradców od strategii warto mieć w zespole i gdzie ich szukać?

3. Analizy zewnętrzne i wewnętrzne

 • Analiza wewnętrzna wskaźników finansowych i niefinansowych – jak określić prawidłowe wartości dla naszej firmy?
 • Analiza wewnętrzna luk kompetencyjnych – jak określać stan obecny wiedzy, umiejętności i postawy poszczególnych członków zespołu?
 • Analiza wewnętrzna procesów – jak określić stan obecny jakości oferowanych usług w stosunku do konkurencji?
 • Analiza wewnętrzna zarządzania.

4. Budowanie przewagi konkurencyjnej

 • Kluczowe Czynniki Sukcesu (KCS) w branży. Jak ocenić naszą firmę na tle konkurentów? Wybór metod i zakresu analizy.
 • Analiza konkurencji – co analizować u naszej konkurencji i jakie wnioski z tego wyciągać? Czy warto kopiować cennik konkurencji?
 • Jaka jest przyszłość branży medycznej – gdzie możemy zdobyć przewagę konkurencyjną? Przykłady.

5. Jak analizować dane i dokonywać wyborów

 • Jak określić mocne strony i szanse oraz słabe strony i zagrożenia danego gabinetu?
 • Sztuka dokonywania wyboru, które elementy należy rozwijać w gabinecie?
 • Diagnoza strategiczna, czyli jakie możliwości posiada mój gabinet na rynku? Propozycje działań rozwojowych i wykorzystanie szans rynkowych. Propozycje działań służących poprawie efektywności z uwzględnieniem zagrożeń płynących ze strony zespołu.

6. Misja, wizja, cele

 • Jak wyrazić aspiracje gabinetu medycznego? Definiowanie wizji.
 • Jak ukierunkować myślenie firmy na rozwój we właściwych kierunkach? Definiowanie misji i wartości organizacji.
 • Jak powiązać wizję firmy z celami finansowymi? Formułowanie celów finansowych zgodnych z metodyką SMART.
 • Przeprowadzanie symulacji. Poszukiwanie źródeł wzrostu i poprawy wyników finansowych i jakościowych.
 • Wyznaczanie kluczowych celów.

7. Budowanie strategii gabinetu medycznego

 • Budowanie strategii – ćwiczenia.
 • Plany rozwojowe: jakie kierunki działania zagwarantują sukces? Czym jest dla nas sukces?
 • Wybór głównej grupy pacjentów i usług, które chcemy świadczyć w placówce medycznej.
 • Określenie głównych obszarów doskonalenia kompetencji i poszczególnych członków zespołu.
 • Jak dotrzeć do właściwej grupy pacjentów?

8. Inicjatywy i pomysły na rozwój gabinetu medycznego

 • Określanie pomysłów na rozwój gabinetu – ćwiczenie.
 • Mapa doświadczeń pacjenta – jak nasza firma widziana jest oczami klientów?
 • Strategia rozwijania zespołu i procesów.
 • Jak zwiększyć jednocześnie jakość obsługi pacjenta i zyskowność usług? Budowa propozycji wartości dla najważniejszych grup pacjentów.
 • Wyróżniki konkurencyjne, rozwój dzięki innowacjom na poziomie firmy, relacji z pacjentami i dobrej organizacji pracy.
 • Wybieranie pomysłów do realizacji i projektów rozwojowych gwarantujących dostarczanie usług wysokiej jakości przy optymalnych kosztach.

9. Plan rozwoju firmy

 • Najważniejsze kompetencje firmy jako czynniki warunkujące powodzenie planu rozwoju gabinetu.
 • Jak opracować „Program Rozwoju Firmy” gwarantujący osiągnięcie celów strategicznych – przykłady z praktyki.
 • Mapa strategii opisująca plan rozwoju gabinetu medycznego w formie zbioru celów powiązanych w związki przyczynowo-skutkowe.
 • Najczęstsze błędy w procesie budowy i wdrażania planu rozwoju firmy. Jak ich unikać? – doświadczenia z biznesu.

Charakter szkolenia

 • Na szkoleniu podzielimy się praktyczną wiedzą ze współpracy z kilkudziesięcioma gabinetami medycznymi i przedstawimy najważniejsze, sprawdzone metody rozwoju.
 • Podczas szkolenia każdy uczestnik przygotuje plan rozwoju gabinetu w oparciu o realne case study z rynku medycznego (stomatologia).
 • Szkolenie ma charakter praktyczny: podczas każdego modułu analizowane są realne przykłady z różnych placówek medycznych.

Każdy uczestnik otrzyma:

 • Arkusze do wykonywania planu rozwoju gabinetu, przykłady planów rozwojowych z innych gabinetów.

Efekty szkolenia

 Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • Procesu budowania planu rozwoju gabinetu medycznego;
 • Metod analiz strategicznych pomagających wyciągnąć właściwe wnioski;
 • Poznanie procesu formułowania celów i strategii głównej oraz strategii w różnych obszarach przedsiębiorstwa;
 • Planowania strategicznego w czterech perspektywach.

Uczestnik szkolenia zyska kompetencje w zakresie:

 • Budowy planu rozwoju dla placówki medycznej;
 • Kategoryzowania danych wg priorytetów i nadawania im kolejności;
 • Wyciągania wniosków opartych o analizy danych;
 • Podejmowania szybszych i bardziej trafnych decyzji;
 • Wyznaczania misji, wizji, wartości i celów strategicznych na podstawie danych z analiz;
 • Budowy strategii w formie mapy strategicznej, gdzie cele są ze sobą ściśle powiązane;
 • Skuteczniejszego wdrażania planu rozwoju w życie;
 • Szybkiego podejmowania działań

Prowadzący

 • Kamil Kuczewski

  Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i rozwój standardów obsługi pacjenta na uczelni Collegium Civitas.

  Jego artykuły można przeczytać w gazetach i portalach stomatologicznych takich jak Stomatologia, Dental Tribune, Medical Tribune, Infodent, Dental Radio, Stomatologia, Dentowizja i Dentonet.

  W 2009 r rozpoczął pracę w firmie CSA, która zajmowała się pozyskiwaniem klientów – tam przez 4 lata rozwijał firmę, aż doszedł do poziomu dyrektora zarządzającego, który kierował grupą 70 pracowników firmy. Firma osiągnęła 2 miejsce w obsłudze klienta i sprzedaży w Polsce. W roku 2013 rozpoczął współpracę z placówkami stomatologicznymi. Prowadził rozwój gabinetów stomatologicznych w gabinetach typu ‘start up’ oraz jednostkach funkcjonujących na rynku od kilkunastu lat. W zakresie jego obowiązków była optymalizacja modeli biznesowych. W roku 2015 r. na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń i szkoleń zaczął edukować właścicieli placówek stomatologicznych, menadżerów i lekarzy dentystów, rozpoczynając projekt DentalWay, który dynamicznie rozwija się, aż do dziś.

Formularz do zapisu na szkolenie: "Budowanie planu rozwoju placówki medycznej – schemat krok po kroku"

w dniu: 27 września 2024 r.

Podmiot *

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Zgody *
Zgoda marketingowa