Kluczowe korzyści

 • Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji rejestratorek medycznych w zakresie organizacji pracy, obsługi pacjenta oraz budowania profesjonalnego wizerunku placówki medycznej.
 • Na szkoleniu rejestratorki nauczą się jak krótko i jednocześnie skutecznie rozmawiać z pacjentami podczas zapisów, roszadach przy wyborze daty i godziny, rozmowy o cenach, konsultacjach, wspieraniu pacjenta w wyborze lekarza.
 • Będą ćwiczyć radzenie sobie w sytuacjach natłoku obowiązków, roszczeniowych pacjentów, którzy chcą natychmiast zapisać się na wizytę.
 • Celem szkolenia ma być skrócenie czasu rozmów, wykonywanych zadań oraz wykluczenie nieporozumień powstających w trakcie pracy między członkami zespołu, a personelem i pacjentem.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu

Rejestratorki medyczne

Program szkolenia

1. Rola rejestratorek w skutecznym funkcjonowaniu gabinetu – materiał video:

 • niezbędne narzędzia potrzebne w pracy rejestratorki

 • reprezentacyjna – jak wygląd wpływa na postrzeganie firmy przez osoby z zewnątrz;
 • informacyjna – jak sposób mówienia, przyjmowania i przekazywania informacji wpływa na funkcjonowanie placówki medycznej;
 • wspierająca – jak wzmacniać wizerunek lekarzy;
 • administracyjna – jak prawidłowo wzmacniać zarządzanie obiegiem dokumentów i kalendarzem lekarzy;
 • sprzedażowa – jak zachęcająco proponować usługi w placówce.

2. Procesy w gabinecie – gra symulacyjna:

 • Jak optymalizować procesy w gabinecie? Jak być lepiej zorganizowaną recepcjonistką, poprawiać i budować nowe procesy?
 • Gra symulacyjna – budowanie z klocków
 • Skracanie czasu pracy – jak wykonywać obowiązki szybciej i dokładniej przy jednoczesnym oszczędzaniu własnej energii?
 • Rola rozwoju kompetencji przy budowaniu stanowiska profesjonalnej recepcjonistki
 • Standaryzacja procesów – jak budować i wdrażać standardy pracy wspólne dla wszystkich?

3. Prowadzenie krótkich i skutecznych rozmów z pacjentem

 • podstawowy schemat rozmowy telefonicznej
 • ICARE
 • informowanie o braku możliwości zapisania na wizytę;
 • rozmowa z pacjentem bólowym;
 • informowanie o opóźnieniach;
 • odmawianie trudnym pacjentom;
 • kulturalna zmiana terminu wizyty;
 • szukanie kompromisów z pacjentami wywierającymi presję ze względu na:

  • ich nagłą potrzebę odbycia wizyty,
  • bycie pacjentem placówki od lat,
  • przyzwyczajenie do swojego lekarza prowadzącego,
  • trudności w znalezieniu odpowiedniej daty i godziny wizyty

Każdy uczestnik otrzyma:

 • Skrypt szkoleniowy
 • Regulamin dla recepcjonistek dotyczący zasad organizacji pracy
 • Skrypt wiedzy merytorycznej o urządzeniach dla recepcjonistek stomatologicznych
 • Skrypt przykładowych rozmów z pacjentami w zakresie tematyki szkolenia
 • Certyfikat uczestnictwa

Efekty szkolenia

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • roli recepcjonistek i zakresu obowiązków
 • prawidłowej organizacji pracy – optymalizacji czasu wykonywania zadań, multitaskingu czy współpracy z innymi członkami zespołu
 • budowania pozytywnego wrażenia i wizerunku gabinetu,
 • ram rozmów z pacjentami – jakich używać słów i sformułowań, gdzie leży granica między kompetencjami lekarza i personelu pomocniczego,

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • prowadzenia rozmowy telefonicznej w sposób krótki, zwięzły i konkretny,
 • realizowania w sposób płynny procesu obsługi pacjentów i organizacji pracy gabinetu na poziomie rozmów telefonicznych, obsługi bezpośredniej na recepcji, prawidłowej struktury rozmowy w trakcie wizyty stomatologicznej,
 • uprzejmego i nieinwazyjnego sposobu odmawiania przyjęcia na wizytę pacjenta, nie tracąc jednocześnie jego zaufania i proponując konstruktywne dla dwóch stron optymalne rozwiązanie.

Po szkoleniu UczestniK posiada kompetencje:

 • samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej z pacjentem oraz prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z obsługą pacjenta,
 • wpływania na komfort, poczucie bezpieczeństwa pacjentów oraz budowę profesjonalnego wizerunku poprzez mowę werbalną i niewerbalną,
 • odciążania lekarzy, których grafiki są przepełnione oraz zapełniania grafików nowych lekarzy.

Prowadzący

 • Kamil Kuczewski

  Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i rozwój standardów obsługi pacjenta na uczelni Collegium Civitas.

  Jego artykuły można przeczytać w gazetach i portalach stomatologicznych takich jak Stomatologia, Dental Tribune, Medical Tribune, Infodent, Dental Radio, Stomatologia, Dentowizja i Dentonet.

  W 2009 r rozpoczął pracę w firmie CSA, która zajmowała się pozyskiwaniem klientów – tam przez 4 lata rozwijał firmę, aż doszedł do poziomu dyrektora zarządzającego, który kierował grupą 70 pracowników firmy. Firma osiągnęła 2 miejsce w obsłudze klienta i sprzedaży w Polsce. W roku 2013 rozpoczął współpracę z placówkami stomatologicznymi. Prowadził rozwój gabinetów stomatologicznych w gabinetach typu ‘start up’ oraz jednostkach funkcjonujących na rynku od kilkunastu lat. W zakresie jego obowiązków była optymalizacja modeli biznesowych. W roku 2015 r. na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń i szkoleń zaczął edukować właścicieli placówek stomatologicznych, menadżerów i lekarzy dentystów, rozpoczynając projekt DentalWay, który dynamicznie rozwija się, aż do dziś.

Formularz do zapisu na szkolenie: "Profesjonalna recepcja – Organizacja pracy i współpraca – warsztaty z grą symulacyjną"

w dniu: 5 października 2024 r.

Podmiot *

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Zgody *
Zgoda marketingowa