Cel szkolenia

Opiekun pacjenta to osoba towarzysząca pacjentowi od pierwszej do ostatniej wizyty w klinice, od rozpoczęcia do zakończenia leczenia. Opiekun pomaga przejść pacjentowi wszystkie niezbędne konsultacje i badania. Następnie we współpracy z lekarzem prowadzącym przygotowuje kompleksowy plan leczenia, który szczegółowo omawia z pacjentem, wyjaśniając wszystkie etapy leczenia. Opiekun odpowiada na wszelkie pytania pacjenta oraz rozwiewa obawy związane najczęściej ze strachem przed leczeniem u stomatologa. Opiekun przedstawia też wszystkie koszty leczenia oraz koordynuje kolejność i czas wizyt u poszczególnych specjalistów.

Dla kogo jest dedykowane to szkolenie

Nasze szkolenie dedykujemy lekarzom dentystom, menadżerom i właścicielom placówek stomatologicznych, którzy chcą podwyższyć swoje umiejętności negocjacyjne i kompetencje zarządcze oraz wdrożyć stanowisko Opiekuna Pacjenta w swojej placówce stomatologicznej.

Ramowy program szkolenia:

1. Zadania Opiekuna pacjenta:

 • Obowiązki opiekuna pacjenta;
 • Forma pracy koordynatora leczenia;
 • Jak zrekrutować odpowiednią osobę na to stanowisko;
 • Wdrożenie opiekuna pacjenta do już funkcjonującego zespołu;
 • Podstawowe pojęcia finansowe niezbędne do oceny opłacalności leczenia;
 • Strategie finansowania procedur stomatologicznych;
 • Koordynacja leczenia pacjentów zagranicznych.

2. Rola opiekuna leczenia w budowaniu wartości usługi stomatologicznej

 • Obsługa pacjenta jako proces;
 • Podział na segmenty pacjentów oraz określenie potrzeb każdego z nich;
 • Praktyczne przekazy komunikacyjne, skierowane do poszczególnych grup.

3. Strategie negocjacyjne

 • Schemat wizyt w trakcie codziennych rozmów z pacjentem.
 • 1 wizyta konsultacyjna – rozmowa wstępna i badanie.
 • Badanie potrzeb.
 • Ważne wskazówki dotyczące rozmów.
 • 2 wizyta konsultacyjna – prezentacja planu leczenia.
 • CZK – podkreślanie korzyści z leczenia.
 • case study
 • Jak krok po kroku zrealizować to, co się sprawdza w praktyce.

Efekty szkolenia:

Uczestnik szkolenia będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 • finansowania procedur stomatologicznych,
 • tworzenia standardów obsługi pacjenta w swojej placówce,
 • budowania łańcucha wartości dodanej,
 • roli i zadań koordynatora leczenia,
 • kompetencji, jakie powinien posiadać koordynator leczenia.

Uczestnik szkolenia będzie posiadał umiejętności:

 • analizy potrzeb pacjentów,
 • tworzenia przekazów komunikacyjnych dostosowanych do określonych grup,
 • stosowania różnych technik negocjacyjnych,
 • zarządzania procesem przygotowania pacjenta do leczenia,
 • zarządzania komunikacją na linii lekarz – koordynator leczenia – pacjent.

Uczestnik szkolenia będzie posiadał kompetencje:

 • negocjacji i rozmowy z pacjentem o jego oczekiwaniach w związku z leczeniem,
 • biznesowego patrzenia na procesy medyczne zachodzące w placówce.

Prowadzący

 • Kamil Kuczewski

  Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i rozwój standardów obsługi pacjenta na uczelni Collegium Civitas.

  Jego artykuły można przeczytać w gazetach i portalach stomatologicznych takich jak Stomatologia, Dental Tribune, Medical Tribune, Infodent, Dental Radio, Stomatologia, Dentowizja i Dentonet.

  W 2009 r rozpoczął pracę w firmie CSA, która zajmowała się pozyskiwaniem klientów – tam przez 4 lata rozwijał firmę, aż doszedł do poziomu dyrektora zarządzającego, który kierował grupą 70 pracowników firmy. Firma osiągnęła 2 miejsce w obsłudze klienta i sprzedaży w Polsce. W roku 2013 rozpoczął współpracę z placówkami stomatologicznymi. Prowadził rozwój gabinetów stomatologicznych w gabinetach typu ‘start up’ oraz jednostkach funkcjonujących na rynku od kilkunastu lat. W zakresie jego obowiązków była optymalizacja modeli biznesowych. W roku 2015 r. na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń i szkoleń zaczął edukować właścicieli placówek stomatologicznych, menadżerów i lekarzy dentystów, rozpoczynając projekt DentalWay, który dynamicznie rozwija się, aż do dziś.

Formularz do zapisu na szkolenie: "Opiekun pacjenta"

w dniu: 7 września 2024 r.

Podmiot *

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Zgody *
Zgoda marketingowa