Główne korzyści po wdrożeniu szkolenia:

 • kompleksowe badanie potrzeb pacjentów
 • poukładany schemat wizyt konsultacyjnych
 • opis najbardziej skutecznych metod konsultacji
 • rozwój współpracy lekarza konsultującego z innymi członkami zespołu
 • rozwój kompetencji poczucia wpływu, pewności siebie, asertywności i negocjacji

Plan szkolenia:

1. Umawianie na konsultacje:

 • kiedy i jak rozmawiać z pacjentem nt. sensu konsultacji/pełnego przeglądu?
 • najczęściej popełniane błędy przy konsultacjach
 • nowoczesna konsultacja – co zawiera? i ile pacjent powinien za nią zapłacić?

2. 1 wizyta konsultacyjna – badanie potrzeb:

 • schemat 1 wizyty konsultacyjnej
 • badanie potrzeb pacjentów
 • jak analizować możliwości finansowe pacjenta i jego motywację do leczenia?

3. 2 wizyta konsultacyjna – Prezentacja planu leczenia:

 • rozmowa o potrzebach uświadomionych i nieuświadomionych
 • rozmowa o cenach i płatnościach
 • optymalizacja planu leczenia przed jego prezentacją
 • prezentacja optymalnego planu leczenia

Efekty szkolenia:

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę i kompetencje z zakresu:

 • motywowania pacjenta do leczenia kompleksowego
 • rozpoznawania prawdziwych potrzeb
 • czynników wpływających na planowanie leczenia interdyscyplinarnego
 • prowadzenia efektywnej rozmowy z pacjentami, zarówno o aktualnym stanie zdrowia, jak i przywróceniu funkcji i estetyki
 • prezentowania cen w sposób prosty i atrakcyjny
 • aktywnego słuchania oraz angażowania rozmówcy (pacjenta) do obszernego wypowiadania się i ujawniania swoich prawdziwych potrzeb, obaw, obiekcji oraz nawyków, które mają wpływ na decyzje o podjęciu leczenia,
 • weryfikacji problemów uświadomionych i nieuświadomionych, następnie w sposób zaplanowany i merytoryczny przedstawienia pacjentowi propozycji leczenia
 • budowania harmonogramu leczenia w oparciu o styl życia, możliwości finansowe i czasowe pacjenta,
 • prezentacji planu leczenia w oparciu o psychologiczne potrzeby, nieuświadomione problemy oraz analizę obiekcji pacjenta.

Długość szkolenia: 2 dni

Prowadzący

 • Kamil Kuczewski

  Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i rozwój standardów obsługi pacjenta na uczelni Collegium Civitas.

  Jego artykuły można przeczytać w gazetach i portalach stomatologicznych takich jak Stomatologia, Dental Tribune, Medical Tribune, Infodent, Dental Radio, Stomatologia, Dentowizja i Dentonet.

  W 2009 r rozpoczął pracę w firmie CSA, która zajmowała się pozyskiwaniem klientów – tam przez 4 lata rozwijał firmę, aż doszedł do poziomu dyrektora zarządzającego, który kierował grupą 70 pracowników firmy. Firma osiągnęła 2 miejsce w obsłudze klienta i sprzedaży w Polsce. W roku 2013 rozpoczął współpracę z placówkami stomatologicznymi. Prowadził rozwój gabinetów stomatologicznych w gabinetach typu ‘start up’ oraz jednostkach funkcjonujących na rynku od kilkunastu lat. W zakresie jego obowiązków była optymalizacja modeli biznesowych. W roku 2015 r. na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń i szkoleń zaczął edukować właścicieli placówek stomatologicznych, menadżerów i lekarzy dentystów, rozpoczynając projekt DentalWay, który dynamicznie rozwija się, aż do dziś.

Formularz do zapisu na szkolenie: "Profesjonalna konsultacja i prezentowanie planu leczenia"

w dniu: 23 listopada 2024 r.

Podmiot *

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Zgody *
Zgoda marketingowa