Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wdrożenie wiedzy marketingowej dostosowanej do specyfiki rynku medycznego. Uczestnicy nauczą się planować systematyczne działania marketingowe, dopasowane do potrzeb rynku oraz własnych możliwości. Poznają praktyczne, sprawdzone rozwiązania, dzięki którym zbudują wartość i prestiż placówki medycznej. Na szkoleniu Uczestnicy poznają również zależności między poszczególnymi elementami tworzącymi biznes a ich wpływem na generowanie przychodów.

Dla kogo jest dedykowane to szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy, właścicieli i menedżerów chcących poprawić wizerunek gabinetu, wypromować swoje usługi oraz pozyskiwać więcej pacjentów na kompleksowe zabiegi medyczne zwiększające zyski gabinetu.

Ramowy program usługi

1. Elementy marketing-mix w placówkach zdrowotnych

 • Elementy marketingu 4P
 • Elementy marketingu 7P
 • Planowanie działań marketingowych

2. Tworzenie strategii marketingowej

 • Istota strategii marketingowej
 • Proces formułowania strategii marketingowej
 • Wpisanie strategii marketingowej w ogólną strategie placówki

3. Praktyczne narzędzia analizy rynku stosowane w placówkach medycznych:

 • Definicja, istota i elementy rynku
 • Podstawy analizy rynku
 • Mierniki statystyczne i ich analiza w czasie

4. Oferta placówki medycznej oparta na analizie rynku:

 • Budowanie oferty placówki
 • Strategie polityki cenowej
 • Budowanie pozycji placówki stomatologicznej

5. Wizyta pacjenta w placówce medycznej:

 • Rodzaje pacjentów
 • Omówienie potrzeb poszczególnych grup pacjentów
 • Postawa personelu niemedycznego i jej wpływ powrót pacjenta do placówki

6. Komunikacja marketingowa:

 • Tworzenie planu i cele komunikacji marketingowej
 • Najlepsze metody komunikacji marketingowej stosowane przez placówki medyczne
 • Case studies praktycznych działań marketingowych
 • Efekty szkolenia

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • marketingu w ujęciu 7P (product, price, placement, promotion, people, process, physical evidence),
 • elementów strategii marketingowej oraz sposobu wpisywania jej w ogólną strategię rozwoju firmy,
 • technik pozycjonowania i sposobów mierzenia efektywności swoich działań marketingowych,
 • znajomości metod analizy konkurencji oraz form komunikowania się z rynkiem.

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • utworzenia własnego planu działań marketingowych wpisanego w całościową strategię rozwoju placówki stomatologicznej,
 • kierowania określonych działań rynkowych do właściwych grup pacjentów, co pozwoli zaoszczędzić czas i koszty oraz szybciej wejść na wyższy poziom jakościowy w określonym segmencie pacjentów,
 • pozycjonowania własnej placówki na rynku stomatologicznym w oparciu o odpowiednie kryteria,
 • opracowania polityki cenowej, w sposób pozwalający na zdobycie przewagi konkurencyjnej na lokalnym rynku,
 • zastosowanie w praktyce do ograniczeń zakazu reklamy usług stomatologicznych,
 • budowanie relacji z pacjentami w sposób indywidualnie dopasowany do ich oczekiwań, charakteru oraz potrzeb leczenia,
 • dokonywania segmentacji pacjentów pod względem ich oczekiwań, planów leczenia, preferowanych zabiegów, statusu społecznego,
 • dopasowania odpowiedniego kanału dystrybucji w procesie kontaktów z klientami,
 • budowania strategii marketingowych oferowanych usług.

Po szkoleniu Uczestnicy posiadają kompetencje:

 • analityczne – potrafi wykonać analizę porównawczą konkurencji,
 • zarządcze – w zakresie planowania i zarządzania przez cele.

Prowadzący

 • Kamil Kuczewski

  Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i rozwój standardów obsługi pacjenta na uczelni Collegium Civitas.

  Jego artykuły można przeczytać w gazetach i portalach stomatologicznych takich jak Stomatologia, Dental Tribune, Medical Tribune, Infodent, Dental Radio, Stomatologia, Dentowizja i Dentonet.

  W 2009 r rozpoczął pracę w firmie CSA, która zajmowała się pozyskiwaniem klientów – tam przez 4 lata rozwijał firmę, aż doszedł do poziomu dyrektora zarządzającego, który kierował grupą 70 pracowników firmy. Firma osiągnęła 2 miejsce w obsłudze klienta i sprzedaży w Polsce. W roku 2013 rozpoczął współpracę z placówkami stomatologicznymi. Prowadził rozwój gabinetów stomatologicznych w gabinetach typu ‘start up’ oraz jednostkach funkcjonujących na rynku od kilkunastu lat. W zakresie jego obowiązków była optymalizacja modeli biznesowych. W roku 2015 r. na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń i szkoleń zaczął edukować właścicieli placówek stomatologicznych, menadżerów i lekarzy dentystów, rozpoczynając projekt DentalWay, który dynamicznie rozwija się, aż do dziś.

Formularz do zapisu na szkolenie: "Sprawdzone strategie budowania marki i pozyskiwania pacjentów"

w dniu: 15 marca 2025 r.

Podmiot *

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Zgody *
Zgoda marketingowa