Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które mają znacznie poprawić współpracę w zespole i podwyższyć poziom zaangażowania pracowników. Szkolenie skupione jest na rozwijaniu współpracy zespołowej, roli właściciela jako autorytetu, motywowania pracowników, stawiania celów, skutecznej kooperacji ludzi ze sobą. Uczestnik po szkoleniu potrafi znacznie zwiększyć efektywność organizacyjną i osiąga lepsze wyniki.

Główne rezultaty po wdrożeniu know-how ze szkolenia:

Dla kogo jest dedykowane to szkolenie

właściciele, menadżerowie, kierownicy

Program szkolenia

1. Współpraca w zespole medycznym

 • Jak zarządzać zespołem, gdy nie ma na nic czasu?
 • Dlaczego w zespole „każdy sobie rzepkę skrobie” – bariery we współpracy.
 • Dlaczego ludzie nie mają dobrych wyników – jak stworzony system pracy może psuć współpracę zespołową

2. Zespół jako organizacja

 • 5 poziomów organizacyjnych – jak poznać, na którym poziomie jest nasza firma?
 • Jak zaplanować kolejne kroki zmiany organizacji pracy zespołowej w naszej firmie?
 • Struktura organizacyjna – jak zbudować dobrze działający zespół?
 • Ludzie czy funkcje – czego tak naprawdę nam potrzeba?
 • Komunikacja w zespole – zasady przepływu informacji.

3. Procesy

 • Jak budować strukturę organizacyjną w oparciu o procesy?
 • Jak znajdywać luki w procesach, które hamują osiągnięcie pożądanych efektów?
 • Jak konstruować i modyfikować procesy?
 • Jak komunikować zmiany w procesach i kontrola wdrożenia?
 • Jak analizować, czy dany proces daje pozytywne rezultaty?

4. Kobiecy zespół

 • Rodzaje kobiecych zachowań;
 • Charakterystyka pracy w środowisku kobiecym;
 • Jak zarządzać grupą kobiet, tak by ze sobą współpracowały?
 • 5 złotych zasad zarządzania kobietami;
 • Selekcjonowanie kobiet na kierowników;
 • Jak z koleżanki stać się lubianą kierowniczką?
 • Jak nie dać wejść sobie na głowę i być bardziej asertywnym

5. Praca z pokoleniem XYZ

 • Zmiana pokoleniowa – jak pracować z młodszymi osobami?
 • Czym charakteryzuje się pokolenie XYZ?
 • Jak motywować pokolenie XYZ?
 • Jak szczerze doceniać pracowników?
 • Jak motywować młodych ludzi do pracy?

6. Zasady budowania zespołu

 • Cechy współpracującego zespołu;
 • Współpraca w zespole i sprzyjające jej czynniki;
 • Etapy zmiany w zespole.

7. Role zespołowe

 • Jakich ról potrzebujemy w zespole?
 • Test psychologiczny badający podział ról w zespole.
 • Jakich ról potrzeba nam w zespole?
 • Jakie role w zespole powinien realizować właściciel i kierownicy?

8. Proces rozwoju zespołu

 • Etapy powstawania zespołu.
 • Jak dopasować styl zarządzania do etapu rozwoju zespołu?
 • Jak tworzyć poczucie wspólnego celu?
 • Identyfikowanie ról i potencjału w zespole.
 • Jak osiągnąć synergię działań zespołu?

9. Opór

 • Przyczyny powstawania oporu wśród pracowników;
 • Metody pracy z oporem pracowników.

10. Kaskadowanie celów na pracowników

 • Jak określić cele dla całej grupy pracowników (lekarze, asystentki itp.)?
 • Jak grupowo prezentować cele pracownikom?
 • Jak indywidualizować cele i rozmawiać o nich z poszczególnymi pracownikami?
 • Jak kierownik może pomagać współpracownikom osiągać założone cele?
 • Na co zwracać uwagę, i czego unikać w rozmowie z lekarzami, by wspólnie się motywować, a nie sprzeczać o to, kto ma rację?

11. Gry zespołowe

 • Jak rozpoznać kłamstwo, przeinaczanie prawdy, kombinatorstwo, walkę o dominację, stawianie siebie, jako osoby najważniejszej, manipulację rzeczywistością, próby znalezienia wad w systemie i wykorzystania ich i wiele innych mechanizmów dominacyjnych.
 • Dlaczego ludzie w firmie nie chcą współpracować, zajmują się plotkami, wewnętrzną polityką i walką o bycie ważnym, zamiast skupić się na pracy?
 • „W innym gabinecie też mieli z tą osobą problem?” – jak oczekiwać od ludzi tyle, ile można od nich oczekiwać i przestać wierzyć w pozory, rzekomą zmianę, czyjeś słowa?
 • Jak rozpoznawać toksyczne osoby i sobie z nimi radzić?
 • Dasz palec, a weźmie całą rękę – jak tworzyć reguły pracy, których trzymają się wszyscy?
 • Zarządzanie emocjami – jak zrozumieć emocje drugiej osoby i budować empatyczne relacje?
 • Lider w zespole – jak rozpoznać manipulację i się jej przeciwstawiać?

12. Dwustronna asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

 • Tworzenie zespołu opartego na spójnych zasadach i jasnej komunikacji.
 • Metody zarządzania konfliktami.
 • Jak prowadzić konfrontację między pracownikami?
 • Mediator sporów.
 • Kiedy ludzie walczą o swoje interesy, a kiedy rzeczywiście interesuje ich dobro firmy – jak rozpoznać gry wewnętrzne i im nie ulegać?
 • Kontrolowanie własnych emocji.
 • Jak przekazywać prośby i polecenia oraz formułować potrzeby i oczekiwania?
 • Sposoby sprawnego działania w przypadku presji i manipulacji.
 • Kontrolowanie trudnej rozmowy.
 • Kiedy i jak zwalniać pracowników?

13. Zasady motywowania zespołu

 • Motywacja pracowników: poznawanie indywidualnych motywatorów i identyfikowanie potrzeb pracowników;
 • Mocne strony pracowników: rozpoznawanie potencjału i talentów pracowników;
 • Indywidualny styl motywowania pracownika: jak działać efektywnie i elastycznie;
 • Rozwój jako motywator: ścieżki kariery i zadania rozwojowe;
 • Motywujący lider: jego postawa i jej wzmacnianie;
 • Gry komunikacyjne pracowników: jak je rozpoznać i zmienić w wartościowe relacje?

14. Styl zarządzania

 • Stopień rozwoju pracownika a styl zarządzania.
 • Czym różni się przywództwo od zarządzania?
 • Zespołowe rozwiązywanie problemów.
 • Facylitacja.
 • Budowanie wizerunku przywódcy.

15. Kiedy i jak zwalniać pracowników

 • Zachowania właściciela i kadry zarządzającej, które mogą powodować konflikty w zespole.
 • Czego nie można oczekiwać od pracowników?
 • Jak poznać, że wzajemne granice są przekraczane?
 • Kiedy zaczynają się patologiczne sytuacje w firmie?
 • Jak poznać toksycznych pracowników?
 • Jak zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami zwolnienia?
 • W którym momencie zwolnić pracownika i jak to zrobić?

16. Autorytet własny – jak go rozwijać?

 • Poznawanie źródeł autorytetu;
 • Wpływ wyznawanych wartości i misji życiowej na autorytet;
 • Budowanie własnej wiarygodności;
 • Identyfikacja własnego wizerunku.

17. Jak zarządzać przez nieobecność?

Charakter szkolenia

 • W trakcie szkolenia omawiane są realne przykłady z gabinetów medycznych, które często występują w codziennym środowisku. Uczestnicy podczas każdego modułu ćwiczą rozwiązywanie problemów w oparciu o przygotowane case study.

Każdy uczestnik otrzyma:

 • Skrypt szkoleniowy;
 • Certyfikat w złotej ramce;
 • Dostęp do prywatnej zamkniętej grupy na facebooku.

Efekty szkolenia

Po szkoleniu Uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu:

 • budowy współpracującego ze sobą zespół, szczególnie w środowisku kobiecym;
 • optymalizowania procesów w firmie wspierających współpracę;
 • pracy z kobietami i z pokoleniem XYZ;
 • zasad budowania zespołu i ról zespołowych w ujęciu zadaniowym i charakterologicznym; stylów zarządzania;
 • cech, jakimi powinien wyróżniać się dobry lider i przywódca;
 • sposobów motywowania zespołu.

Uczestnik szkolenia zdobędzie kompetencje:

 • budowania odpowiedniej struktury organizacyjnej;
 • usprawniania procesów poprawiających współpracę zespołową;
 • lepszego zarządzania w środowisku pracy z kobietami i ich emocjami;
 • pracy z pokoleniem osób najmłodszych i skutecznego ich motywowania do pracy;
 • wspierania współpracy zespołowej na każdym etapie rozwoju zespołu;
 • wyznaczania celów poszczególnym członkom zespołu;
 • rozwiązywania konfliktów i mediacji;
 • stosowania stylu zarządzania dopasowanego do własnej firmy;
 • rozwiązywania problemów z życia placówki, które mają swoje źródła w różnicach charakterologicznych.

Prowadzący

 • Kamil Kuczewski

  Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i rozwój standardów obsługi pacjenta na uczelni Collegium Civitas.

  Jego artykuły można przeczytać w gazetach i portalach stomatologicznych takich jak Stomatologia, Dental Tribune, Medical Tribune, Infodent, Dental Radio, Stomatologia, Dentowizja i Dentonet.

  W 2009 r rozpoczął pracę w firmie CSA, która zajmowała się pozyskiwaniem klientów – tam przez 4 lata rozwijał firmę, aż doszedł do poziomu dyrektora zarządzającego, który kierował grupą 70 pracowników firmy. Firma osiągnęła 2 miejsce w obsłudze klienta i sprzedaży w Polsce. W roku 2013 rozpoczął współpracę z placówkami stomatologicznymi. Prowadził rozwój gabinetów stomatologicznych w gabinetach typu ‘start up’ oraz jednostkach funkcjonujących na rynku od kilkunastu lat. W zakresie jego obowiązków była optymalizacja modeli biznesowych. W roku 2015 r. na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń i szkoleń zaczął edukować właścicieli placówek stomatologicznych, menadżerów i lekarzy dentystów, rozpoczynając projekt DentalWay, który dynamicznie rozwija się, aż do dziś.

Formularz do zapisu na szkolenie: "Rozwijanie współpracy zespołowej"

w dniu: 8 lutego 2025 r.

Podmiot *

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Zgody *
Zgoda marketingowa